U Data-Link Uniji za vas brinemo o…

 

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Financijsko računovodstvo i porezne knjige podloga su za sastavljanje financijskih izvještaja, izjava i povrata poreza:

 • knjiženje poslovnih događanja u glavnoj knjizi te istovremeno u bilanci klijenata i dobavljača;
 • vođenje registra osnovnih sredstava;
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr. trgovinske knjige, materijalno knjigovodstvo, obračun putnih naloga, blagajnička knjiga) i usklađivanje s glavnom knjigom;
 • vođenje propisanih poreznih knjiga i evidencija (za pojedine obveznike poreza, npr. za PDV);
 • online savjetovanje klijenata o usklađenosti spisa s poreznim zakonodavstvom (pri ispostavi računa, pri likvidaciji primljenih računa i obračuna, putnih obračuna te drugih ugovora i dokumenata) i potpora pri poslovanju tvrtke (informiranje, izrada izvještaja);
 • savjetovanje pri odabiru ili pravilnom razumijevanju računovodstvenih politika (pri važnijim poslovnim odlukama).
 • pri pružanju računovodstvenih usluga koristimo se različitim programskim rješenjima kao što su Pantheon, SAP, MS Dynamics NAV, SAOP, 4D Wand, Virga,..

IZVJEŠTAVANJE (FINANCIJSKA IZVJEŠĆA)

Na temelju poslovnih knjiga pripremamo propisane financijske izvještaje, izvještaje drugim državnim institucijama te vaša interna izvješća potrebna za menadžment, kontrolu i donošenje odluka:

 • priprema internih izvještaja sukladno potrebama klijenta (za menadžment, vlasnike, poslovno izvještavanje),
 • vođenje registra osnovnih sredstava,
 • izrada zakonom propisanih izvješća za potrebe nacionalne statistike,
 • priprema godišnjih financijskih izvještaja (izvješća propisana zakonom: bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, druga zakonom propisana izvješća, bilješke i uvidi).

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekt obveznik je najmanje jednog oblika poreza za što je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije te predavati zahtjeve, projekcije i poreznu prijavu:

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u,
 • vođenje poreznih knjiga i evidencije sukladno propisima o PDV-u,
 • izrada prijave poreza na dobit temeljem poslovnih aktivnosti ili obračun poreza od prihoda pravnih osoba,
 • vođenje evidencije za potrebe godišnjeg obračuna poreza (npr. evidencija pokrića poreznih gubitaka, korištenje poreznih olakšica),
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda s ishodištem u Hrvatskoj (npr. pri isplati dividenda, kamata, pristojbi, najamnina…) te pomoć pri korištenju pogodnosti temeljem međudržavnih sporazuma,
 • izrada drugih poreznih prijava i obračuna.

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVJETOVANJE

Dio računovodstvenih usluga također se obavlja kod vas, za što je korisno vršiti interne kontrole:

 • pregled evidentiranja poslovnih događanja u poslovnim i poreznim knjigama,
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,
 • kontrola primjerenosti procjene i iskaza stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi te pomoćnim knjigama naručitelja,
 • računovodstveno savjetovanje pri organizaciji računovodstva i financija te donošenja važnih poslovnih odluka.

Prednosti računovodstva u Data-Link Uniji Smart Accounting

Nigdje drugdje nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu: pružanje certificirane usluge visoke kvalitete, najviši standard informacijske sigurnosti, visokoobrazovani stručnjaci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, posvećujemo vam se u potpunosti.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro tvrtke do računovodstva za tvrtke međunarodnog karaktera.

USLUGA NAJVIŠE KVALITETE – ISO STANDARD 9001

Visoka kvaliteta pružene usluge osigurana je ISO standardom 9001:2015.

NAJVIŠA RAZINA ZAŠTITE PODATAKA – ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis čija je metoda zaštite podataka dokazana zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001.

VISOKOKVALIFICIRANI STRUČNJACI

Visokokvalificiran stručni kadar koji se stalno obrazuje – više od 100 sati treninga po zaposleniku godišnje, što je iznad europskog prosjeka.

S NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visoka razina porezne sigurnosti klijenata naša je osnovna smjernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja Središnje i Istočne Europe (CEE).

SAVJETOVANJE

Sve na jednome mjestu: porezno, računovodstveno, poslovno i financijsko savjetovanje.

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting dio je Unija Grupe, međunarodne računovodstvene kuće koju odlikuje visokokvalitetna usluga u području računovodstva, savjetovanja i IT rješenja.

Za potrebe optimizacije poslovanja naših klijenata razvili smo napredan sustav Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednim procesuiranje podataka našim klijentima nudimo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje koji pružaju suvremenu podršku prilikom procesa donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

 

NAJNOVIJE VIJESTI

27. siječnja, 2023

Pregled novih izmjena i dopuna poreznih zakona glede uvođenja eura

S 1.1.2023. godine euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, Hrvatski sabor je donio potrebne izmjene i dopune zakona, odnosno prilagodio je zakonski okvir uvođenju nove valute kao zakonskog sredstva plaćanja. U nastavku će se pobliže obrazložiti i navesti usvojene promjene Zakona o računovodstvu, Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Zakona o visini minimalne plaće.

Više
23. siječnja, 2023

Fluktuacija i odlazak stručnjaka za obračun plaća

Usled fluktuacije zaposlenika može se dogoditi da tvrtka koja ima 50 i više zaposlenika ostane bez stručnjaka za obračun plaća. Koji su sve to problemi koji se mogu dogoditi ukoliko jedina osoba koja obračunava plaće napusti tvrtku?

Više
16. siječnja, 2023

Najam plovila – Charter i oporezivanje

Koja će se porezna pravila primijeniti ovisi i o tome da li je primatelj chartera porezni obveznik ili krajnji korisnik, odnosno da li mu je prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj ili je u drugoj državi članici Europske Unije, odnosno treće zemlje.

Više
7. prosinca, 2022

Pregled izmjena i dopuna poreznih zakona glede uvođenja eura

S 1.1.2023. godine euro će postati zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Sukladno tome, Hrvatski sabor je donio potrebne izmjene […]

Više
7. prosinca, 2022

Porezni tretman ulaganja u kriptovalute

Iako u Hrvatskoj još ne postoji Zakon o kriptovalutama, porezni tretman trgovanja kriptovalutama se može utvrditi s aspekta poreza na dohodak, poreza na dobit te poreza na dodanu vrijednost. Drugim riječima, primjena zakonskog okvira će ovisiti o kategoriji ulagača koji može biti fizička ili pravna osoba. U nastavku, porezni tretman ulaganja u kriptovalute biti će objašnjen s aspekta vrste ulagatelja.

Više
17. studenoga, 2022

Da li obračun plaća povjeriti eksternoj kompaniji?

Kada govorimo o plaćama, svaki pojedinac želi da iznos njegove plaće ostane tajni podatak i poduzeća su dužna osigurati tajnost. Svi poslodavci ulažu velike napore da osiguraju da podaci o visini plaća i naknada ne postanu javni. Upravo ovdje i vrlo često, na scenu stupa outsourcing obračuna plaća, kao rješenje koje može zadovoljiti sve zahtjeve zaposlenika i njihovih poslodavaca.

Više
17. studenoga, 2022

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – II dio

Pravilnika o PDV-u kojom je propisano da se građevinskim uslugama smatra ugradnja, umjeravanje, probno testiranje, puštanje u rad i slične usluge kada se izvode na uređajima i opremi prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevinskog objekta.

Više
28. listopada, 2022

Obračun PDV-a na usluge građenja, rekonstrukcija i održavanja – I dio

Problematika obračuna PDV-a na građevinske usluge vrlo je česta u poslovnoj svakodnevici. Zanimljiva je svima, kako izvođačima tih radova, tako i primateljima tih usluga. Naime, skoro svaki poduzetnik se susreće sa radovima tekućeg održavanja objekta u kojem obavlja poslovanje ili se odvaži na investiciju u vidu gradnje ili uređenja poslovnog prostora.

Više
7. listopada, 2022

Porezni tretman kriptovaluta u Republici Hrvatskoj

Porez se mora platiti. Tu nažalost nema iznimke. Pročitajte pod kojim uvjetima ćete platiti i koliko za kriptovalute ili virtualne valute.

Više
29. rujna, 2022

Neoporezivi primici radnika s područja zdravstva

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, što su dva oblika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uređena posebnim zakonom.

Više