U Data-Link Uniji za vas brinemo o…

 

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Financijsko računovodstvo i porezne knjige podloga su za sastavljanje financijskih izvještaja, izjava i povrata poreza:

 • knjiženje poslovnih događanja u glavnoj knjizi te istovremeno u bilanci klijenata i dobavljača;
 • vođenje registra osnovnih sredstava;
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr. trgovinske knjige, materijalno knjigovodstvo, obračun putnih naloga, blagajnička knjiga) i usklađivanje s glavnom knjigom;
 • vođenje propisanih poreznih knjiga i evidencija (za pojedine obveznike poreza, npr. za PDV);
 • online savjetovanje klijenata o usklađenosti spisa s poreznim zakonodavstvom (pri ispostavi računa, pri likvidaciji primljenih računa i obračuna, putnih obračuna te drugih ugovora i dokumenata) i potpora pri poslovanju tvrtke (informiranje, izrada izvještaja);
 • savjetovanje pri odabiru ili pravilnom razumijevanju računovodstvenih politika (pri važnijim poslovnim odlukama).
 • pri pružanju računovodstvenih usluga koristimo se različitim programskim rješenjima kao što su Pantheon, SAP, MS Dynamics NAV, SAOP, 4D Wand, Virga,..

IZVJEŠTAVANJE (FINANCIJSKA IZVJEŠĆA)

Na temelju poslovnih knjiga pripremamo propisane financijske izvještaje, izvještaje drugim državnim institucijama te vaša interna izvješća potrebna za menadžment, kontrolu i donošenje odluka:

 • priprema internih izvještaja sukladno potrebama klijenta (za menadžment, vlasnike, poslovno izvještavanje),
 • vođenje registra osnovnih sredstava,
 • izrada zakonom propisanih izvješća za potrebe nacionalne statistike,
 • priprema godišnjih financijskih izvještaja (izvješća propisana zakonom: bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, druga zakonom propisana izvješća, bilješke i uvidi).

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekt obveznik je najmanje jednog oblika poreza za što je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije te predavati zahtjeve, projekcije i poreznu prijavu:

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u,
 • vođenje poreznih knjiga i evidencije sukladno propisima o PDV-u,
 • izrada prijave poreza na dobit temeljem poslovnih aktivnosti ili obračun poreza od prihoda pravnih osoba,
 • vođenje evidencije za potrebe godišnjeg obračuna poreza (npr. evidencija pokrića poreznih gubitaka, korištenje poreznih olakšica),
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda s ishodištem u Hrvatskoj (npr. pri isplati dividenda, kamata, pristojbi, najamnina…) te pomoć pri korištenju pogodnosti temeljem međudržavnih sporazuma,
 • izrada drugih poreznih prijava i obračuna.

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVJETOVANJE

Dio računovodstvenih usluga također se obavlja kod vas, za što je korisno vršiti interne kontrole:

 • pregled evidentiranja poslovnih događanja u poslovnim i poreznim knjigama,
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,
 • kontrola primjerenosti procjene i iskaza stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi te pomoćnim knjigama naručitelja,
 • računovodstveno savjetovanje pri organizaciji računovodstva i financija te donošenja važnih poslovnih odluka.

Prednosti računovodstva u Data-Link Uniji Smart Accounting

Nigdje drugdje nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mjestu: pružanje certificirane usluge visoke kvalitete, najviši standard informacijske sigurnosti, visokoobrazovani stručnjaci i sveobuhvatna računovodstvena rješenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja, posvećujemo vam se u potpunosti.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA RJEŠENJA NA JEDNOM MJESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savjetovanja do pripreme izvještaja. Od računovodstva za mikro tvrtke do računovodstva za tvrtke međunarodnog karaktera.

USLUGA NAJVIŠE KVALITETE – ISO STANDARD 9001

Visoka kvaliteta pružene usluge osigurana je ISO standardom 9001:2015.

NAJVIŠA RAZINA ZAŠTITE PODATAKA – ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis čija je metoda zaštite podataka dokazana zahtjevnim standardom kao što je ISO 27001.

VISOKOKVALIFICIRANI STRUČNJACI

Visokokvalificiran stručni kadar koji se stalno obrazuje – više od 100 sati treninga po zaposleniku godišnje, što je iznad europskog prosjeka.

S NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visoka razina porezne sigurnosti klijenata naša je osnovna smjernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rješenja za 14 zemalja Središnje i Istočne Europe (CEE).

SAVJETOVANJE

Sve na jednome mjestu: porezno, računovodstveno, poslovno i financijsko savjetovanje.

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting

Računovodstveni servis Data-Link Unija Smart Accounting dio je Unija Grupe, međunarodne računovodstvene kuće koju odlikuje visokokvalitetna usluga u području računovodstva, savjetovanja i IT rješenja.

Za potrebe optimizacije poslovanja naših klijenata razvili smo napredan sustav Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rješenja i savjetovanje. Naprednim procesuiranje podataka našim klijentima nudimo pouzdan uvid u prilagođene izvještaje koji pružaju suvremenu podršku prilikom procesa donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VJERUJU NAM

 

NAJNOVIJE VIJESTI

15. svibnja, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi čimbenici, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura, navike i način života na ljude imaju veliki utjecaj. Sve te sociodemografske čimbenike teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji.

Više
20. travnja, 2023

Reprezentacija, pokloni male vrijednosti, promidžba i uzorci

Tijekom cijele godine poduzetnik može ugošćavati i darivati poslovne partnere, a također tijekom cijele godine uobičajeno se provode i promidžbene aktivnosti te je bitno razlikovati reprezentaciju od promidžbe. U nastavku članka možete pročitati o razlikama između reprezentacije i promidžbe kao i o njihovom računovodstvenom i poreznom položaju.

Više
19. travnja, 2023

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

Zakonom se predlaže uvođenje nove osnove za stjecanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju za osobe kojima je prestalo zaposlenje u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije

Više
19. travnja, 2023

Promjene u Zakonu o PDV-u i Zakonu o doprinosima

Dana 1. travnja 2023., na snagu stupaju promjene u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Konkretnije, promjene vezane za primjenu […]

Više
19. travnja, 2023

Mišljenje PU u svezi otvaranja poslovnog računa u Revolut Bank UAB

Dana 1.6.2021. godine HNB izdalo odobrenje o proširenju pružanja usluga Revolut Bank UAB na području Republike Hrvatske, čime je odobrila i isplatu primitka na račun predmetne banke.

Više
13. travnja, 2023

Poslovanje u Sloveniji

Na uspjeh poslovne ideje utječu mnogi čimbenici, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik utjecaj. Sve te sociodemografske čimbenike teško je mjeriti i vrednovati subjektivno, bez brojčanih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Zakonski okviri, porezna opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nedvojbeno su mjerljivi. 

Više
5. travnja, 2023

Obvezno osiguranje članova uprave – stranci

I Zakon o mirovinskom osiguranju kao i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuju da su članovi uprave obvezno osigurane osobe ako nisu obvezno osigurane po drugoj osnovi i ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Više
4. travnja, 2023

Promjena računovodstvenog servisa

Mnogo je poduzeća koja nisu sigurna da li je promjena računovodstvenog servisa prava opcija za njih. Neki strahuju da bi, ako promijene svoj računovodstveni servis, to moglo uzrokovati probleme ili druge poteškoće vezane za računovodstvo.

Više
24. ožujka, 2023

Otvaranje tvrtke u Hrvatskoj nikada nije bilo jednostavnije

Osnivanje društva s ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj odvija se po ustaljenoj proceduri i povezano je s određenim troškovima. Kako bismo vam uštedjeli dragocjeno vrijeme, u priloženoj brošuri saželi smo sve potrebne podatke za osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj, a mi ćemo vam rado pomoći u samom zahvatu.

Više
23. ožujka, 2023

Nejednaki raspored radnog vremena i preraspodjela radnog vremena

Poštujući zakonska ograničenja raspored radnog vremena može biti jednak ili nejednak, ovisno o tome je li trajanje rada jednako ili nejednako raspodijeljeno po danima, tjednima ili mjesecima.

Više