Zgodovina, vizija, poslanstvo 2018-04-09T11:21:58+00:00

Zgodovina, vizija in poslanstvo

Zgodovina

Z namenom doseganja najvišjih standardov opravljenih storitev, ki temeljijo na visokih strokovnih sposobnostih, smo pred skorajda desetletjem pričeli z združevanjem samostojnih računovodskih servisov tako v Sloveniji, kot v drugih državah bivše Jugoslavije. Tako smo v letu 2004 z združitvijo 3 računovodskih servisov naredili prvi korak pri reševanju pomanjkanja strokovnih znanj in pod eno streho Unije združili obstoječe strokovno znanje in s skupnimi močmi pričeli z ustvarjanjem vizije in poslanstva Unije, in sicer s kvalitetnimi storitvami pomagati pri rasti našim strankam, z organizacijo dela pomagati pri rasti nas sodelavcev, podjetju samem pa zagotoviti dolgoročni uspeh in ugled v družbi.

Vizija in poslanstvo

Vizija
S timom vrhunskih strokovnjakov opravljati storitve s področja računovodstva, obračuna plač in davčnega svetovanja ter razširiti nabor storitev za zagotavljanje celovite podpore strank.
Timu sodelavcev zagotavljati delovno okolje, ki spodbuja osebno rast, nudi varnost, zadovoljstvo, ravnotežje med delom in zasebnih življenjem. Tako postaja najbolj zaželeni delodajalec na področju računovodstva doma in v tujini.
Z razvojem informacijske podpore in modelom poslovne odličnosti doseči optimizacijo poslovnih procesov, ki bodo ustrezali zahtevam certifikatov ISO 9001, ISO 27001 in ISO 37500.
Poslanstvo
Opravljati visoko kakovostne storitve, ki pripomorejo k uspešnem poslovanju, rasti in razvoju naših partnerjev.
Vzpodbujati zaposlene k pridobivanju novih znanj, nuditi optimalne delovne pogoje za ustvarjanje dobrega delovnega vzdušja in omogočiti kakovostno življenje vsem zaposlenim.
Podjetju zagotoviti ugled in dolgoročni uspeh.

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS