ZGD-1 se spreminja: nove določbe o sedežu, poslovanju podjetnikov, vodenju delniških družb…

//ZGD-1 se spreminja: nove določbe o sedežu, poslovanju podjetnikov, vodenju delniških družb…

ZGD-1 se spreminja: nove določbe o sedežu, poslovanju podjetnikov, vodenju delniških družb…

V javni obravnavi (do 10.6.) so spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Kaj se obeta novega:

  • Dodajajo se nove omejitve ustanavljanja, s katerimi se želi preprečiti pojav novih nepoštenih poslovnih praks (onemogoča se ustanavljanje ali pridobitev statusa družbenika osebam z izrečeno globo za prekrške v zvezi z delom, dodatno se omejuje ustanavljanje družb na  zalogo).
  • Kot sedež se ne bo več navajal zgolj kraj, temveč tudi ulica in hišna številka (ter v zvezi s tem se širi pristojnost tržnega inšpektorata in uvajajo dodatne globe).
  • Briše se določba, da mora podjetnik objaviti nameravan prenos. Črta se obveznost podjetnika, da 15 dni pred nameravanim prenehanjem to namero objavi na spletni strani Ajpes.
  • Urejajo se situacije, ko samostojnemu podjetniku imetnik nepremičnine prekliče soglasje za opravljanje dejavnosti.
  • Urejajo se posojila članom organov vodenja ali nadzora in prokuristom, pogodba o opravljanju funkcije in pogodba o svetovanju, politika prejemkov, notranja revizija… v delniških družbah.
  • Urejajo se nekatera področja poslovanja gospodarsko interesnih združenj…

Podrobnosti so na voljo TUKAJ.

2019-05-30T10:51:20+00:00 22.05.2019|Zakonodaja|