Vse novice 2019-07-29T08:48:14+00:00

Novice

808, 2019

eVročanje: spremenjen način obveščanja v portalu eDavki povezan z dokumenti eVrocanje-OsDok, eVrocanje-Dok in eVrocanje-POS

08.08.2019|

Od 25. julija 2019 je v portalu eDavki pri eVročanju spremenjen način obveščanja. Po novem se bodo sistemska informativna sporočila (npr. Nov dokument, Opomnik, Fikcija,…) povezana z eVročanjem, prejemala z novim dokumentom eVrocanje-Obv (eVročanje obvestilo) in ne več z dokumentom Obv-DZ (Osebno obvestilo). Pri tem je tudi novost, da ima vsak pooblaščenec, ki ima vsaj 1 EDP pravico, avtomatično tudi pravico za pregled novega dokumenta eVrocanje-Obv. V profil uporabnika je bila [...]

3007, 2019

Nove davčne spremembe

30.07.2019|

Medtem ko smo letos že uveljavili obsežne spremembe v Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), se nove spremembe oziroma dopolnitve obetajo tudi Zakonu od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). V juniju sta bila objavljena predloga zakona o spremembah obeh zakonov, ki na področju obdavčitve od dohodkov pravnih oseb prinašata predvsem spremembe pri izstopni obdavčitvi, amortizaciji pri poslovnih najemih in dvigu stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, [...]

2507, 2019

Medbančne obrestne mere čez noč: z oktobrom stopa v veljavo €STR, EONIA se poslavlja

25.07.2019|

Pri medbančnih obrestnih merah čez noč bo z 2. oktobrom 2019 prišlo do spremembe: sedaj veljavno obrestno mero EONIA bo nadomestila €STR (Euro short-term rate). Evropska centralna banka bo €STR objavljala vsak trgovalni dan ob 8. uri po srednjeevropskem času. EONIA bo sicer v uporabi še do konca leta 2021, vendar bo v vmesnem obdobju, tj. od 2. oktobra 2019 do konca leta 2021, izračunavana na način €STR + fiksni pribitek [...]

1707, 2019

Ste uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane preko eDavki?

17.07.2019|

Zavezanci, ki so uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane elektronsko prek sistema eDavki, lahko vračilo dohodnine pričakujejo že 18. 7. 2019. Zavezanci, ki so prejeli informativne izračune dohodnine za leto 2018 v drugem krogu pošiljanja, se pravi v začetku junija 2019 in jim pripada vračilo dohodnine, jim bo znesek nakazan na njihov TRR do 31. 7. 2019. Vendar pa bodo tisti zavezanci, ki so uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane [...]

1107, 2019

Poostren nadzor pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine

11.07.2019|

FURS napoveduje nadzore pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami v Sloveniji. Ugotovljenih je bilo več primerov, v katerih so družbe s sedežem v tujini poslovale preko stalnih poslovnih enot, ki v Sloveniji niso bile registrirane, pri tem pa ni bilo obračunanih in plačanih ustreznih dajatev. Eden od zaznanih načinov poslovanja je, da zavezanec s tujo identifikacijsko številko za DDV preko spletnih strani oglašuje in [...]

107, 2019

DDV praznuje 20. rojstni dan!

01.07.2019|

1.7.1999 smo v Sloveniji začeli uporabljati DDV, ki je nadomestil številne predhodne prometne davke. Za nekaj časa je takrat zastalo življenje predvsem v špediciji in gradbeništvu, saj v mladi državi povsem nova logika obdavčevanja prometa blaga in storitev ni bila ne osvojena ne tehnično izvedbeno dodelana. Takratna davčna oblast je bila do zavezancev tudi zelo neprizanašajoča v smislu drobnjakarska, tako so denimo na pravico do odbitka davka vplivale pikice, vejice in presledki [...]

2706, 2019

Razporeditev delovnega časa

27.06.2019|

Zaradi narave ali organizacije dela oziroma potreb uporabnikov je delovni čas lahko razporejen neenakomerno oziroma začasno prerazporejen, če se pri delodajalcu med letom pojavi potreba po razporeditvi delovnega časa. Ob neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa ta ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Glede na organizacijo in potrebe delovnega procesa je delovni čas pri delodajalcu lahko razporejen enakomerno ali neenakomerno, skladno v vsemi zakonskimi določbami o [...]

2606, 2019

Kako bo priznana amortizacija za poslovne najeme?

26.06.2019|

Po SRS in MSRP veljajo s 1.1.2019 nova pravila za najemnike. Za tiste najeme, ki jih bo po spremenjeni zakonodaji potrebno usredstviti oz. kapitalizirati (t.j. vnesti med svoja sredstva v bilanco stanja), je ostalo odprto vprašanje, kako bodo za davčne namene priznani odhodki amortizacije in obresti. Te bodo namreč najemniki izkazovali namesto dosedanjih stroškov storitev (stroškov najemnin). V javni obravnavi  je sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, iz nje [...]

2006, 2019

Brez obresti popravki davčnih obračunov zaradi prekvalifikacije drugega pravnega razmerja v delovno

20.06.2019|

Nov 54.a člen ureja predložitev popravkov obračuna davka v drugačnih – daljših rokih, kot jih določata veljavna 53. in 54. člen ZDavP-2. Tak popravek bomo lahko vložili v zvezi z izvršitvijo sodbe, izdane v delovnih in socialnih sporih, in sicer v 2 mesecih od pravnomočnosti sodbe. Enako velja tudi za sklenjene izvensodne poravnave v delovnih in socialnih sporih, nove določbe pa se uporabljajo od 1.7.2019. Tako se urejajo posebni primeri, ko [...]

1706, 2019

Podaljšana obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč

17.06.2019|

Znameniti ZUJF je maja 2012 uvedel obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Davka nikoli nismo plačevali na podlagi zakona o davku, temveč zgolj na podlagi znamenitega ZUJF. Kasneje je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 določil prenehanje veljavnosti 133. do 140. člena ZUJF, vendar ohranil uporabo najprej do 31. julija 2019, sedaj pa podaljšal še do 31. marca 2020. Zakonske določbe o odmeri davka tako nehajo veljati 1.4.2020. Spomnimo, z [...]

1006, 2019

Se ukvarjate s komisijsko prodajo rabljenega blaga?

10.06.2019|

Pri komisijski prodaji blaga sta vedno opravljeni dve dobavi blaga, pri čemer komitent (npr. fizična oseba, ki prinese blago v prodajalno) opravi dobavo blaga komisionarju (davčnemu zavezancu, ki proda blago končnemu kupcu), komisionar pa opravi dobavo blaga končnemu kupcu. Za vsako opravljeno dobavo je treba zagotoviti, da je izdan račun (komitentu - fizični osebi ni treba izdati računa, če prodaje ne opravi v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti). FURS je nadrobno pojasnil, [...]

606, 2019

Kdaj davčno razbremenjen regres za letni dopust?

06.06.2019|

Nedavno sprejeta razbremenitev regresa za letni dopust (do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji) terja pravilno presojo, ali pri izplačilu zaposlenim dejansko gre za regres za letni dopust. Na to opozarja tudi  FURS in navaja naslednje konkretne primere iz prakse: Če se izplačilo regresa v višini 1.500 € po sklepu delodajalca izvede v dveh delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 eur in v decembru [...]