Vse novice2019-07-29T08:48:14+02:00

Novice

405, 2020

Od 1. 5. 2020 v veljavi novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – možnost uveljavljanja nekaterih ukrepov še tekom tega tedna

04.05.2020|

Kot smo že poročali je Državni zbor 28. aprila 2020 sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, s katerim je popravil in dopolnil že sprejete interventne ukrepe prvega proti korona paketa (»PKP2«). Novela je začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu (objava v UL 30. 4. 2020), to je 1. 5. 2020 in za kar nekaj ukrepov velja [...]

2904, 2020

Državni zbor 28. 4. 2020 sprejel novelo prvega proti korona paketa

29.04.2020|

Državni zbor je na včerajšnji izredni seji sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), s katerim popravlja in dopolnjuje že sprejete interventne ukrepe t.i. prvega proti korona paketa (»PKP1«). Katere so bistvene spremembe, ki jih prinaša novela?  Čakanje na delo in višja sila razširi se krog upravičenih delodajalcev: po novem bodo do ukrepa upravičene tudi [...]

2804, 2020

FURS je objavil seznam upravičencev do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost – upravičenci preverite roke za oddajo vlog!

28.04.2020|

V Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je določeno, da je izjava upravičenca, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, informacija javnega značaja in se objavi na spletnih straneh FURS-a. Potrebna je za uveljavljanje izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka ter oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost. Seznam upravičencev vsebuje davčno številko ter [...]

2804, 2020

Ali z zalogami friziramo bilance?

28.04.2020|

Ali z zalogami friziramo bilance, je pogosto vprašanje bralcev računovodskih izkazov, še posebej proizvodnega podjetja, kjer se v izkazu poslovnega izida praviloma pojavlja tudi postavka ›sprememba vrednosti zalog‹, kadar izkaz sestavimo po nemški obliki, torej različici I. V tej različici tudi vsa podjetja poročajo državni statistiki, ki podatke o uspešnosti javno objavlja na spletni strani AJPES. Po tej nemški različici stroške in odhodke prikazujemo tako, kot so nastali, po njihovih naravnih [...]

2304, 2020

Novi predlog PKP2: Delodajalci in podjetja, preverite nove pogoje za finančno pomoč

23.04.2020|

Vlada RS je v sredo, 22. 4. 2020, predstavila spremembe, ki bodo predvidoma veljale za nazaj, od 13. 3. 2020 dalje. Naši svetovalci Unija Consulting so pripravili  hitri pregled predlaganih sprememb finančnih ukrepov. Preverite kakšne možnosti imate kot podjetje, podjetnik ali delodajalec: TUKAJ Vabljeni tudi k ogledu brezplačnega spletnega seminarja o novostih PKP2, ki je na ogled TUKAJ. Proti korona svetovanje - Unija [...]

2204, 2020

Kaj predvideva novi predlog Interventnega zakona za zagotavljanje likvidnosti gospodarstvu?

22.04.2020|

V sklopu ukrepov za omilitev posledic COVID-19 je bil objavljen nov predlog zakona, katerega namen je zagotoviti potrebno likvidnost slovenskemu gospodarstvu in s tem preprečiti hujšo gospodarsko škodo, in sicer z bančnimi krediti, ki bodo zavarovani s poroštvom Republike Slovenije. Kvota poroštva, izdanega po tem zakonu znaša 2 milijardi EUR. Pogoji, ki jih je potrebno izpolnjevati, da Republika Slovenija prevzema poroštveno obveznost, so: pogodbe so sklenjene po 12. marcu 2020 in [...]

1404, 2020

Na portalu eDavki že objavljena izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov

14.04.2020|

Odslej je na spletnem portalu eDavki kot tudi v mobilni aplikaciji, dostopna izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov, ki jo morate zavezanci vložiti najkasneje do 31. maja 2020. Navedena ukrepa lahko uveljavljate upravičeni zavezanci (samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje), ki zaradi epidemije COVID-19 ne morete opravljati dejavnosti ali jo lahko opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu. Poleg tega pa morate imeti poravnane vse zapadle obveznosti, ki jih [...]

1104, 2020

Novi Proti Korona zakon stopil v veljavnost 11. 4. 2020

11.04.2020|

Novi Proti-Korona Zakon (ZIUZEOP), ki omogoča pomembne finančne ukrepe za podjetja in delodajalce je začel uradno veljati v soboto, 11. 4. 2020. Vključeno je financiranje delavcev na čakanju, oprostitve prispevkov, temeljni dohodek, krizni dodatek, in drugo. Z uveljavitvijo zakona začnejo teči roki za oddajo določenih vlog. Več o posameznih ukrepih, rokih in pogojih si preberite TUKAJ. Vsekakor pa so vam na voljo tudi naši strokovnjaki za individualno svetovanje na info@unija.com. Uradno [...]

1004, 2020

Pogoji za oprostitev in odlog plačila prispevkov za samozaposlene

10.04.2020|

Odlog prispevkov za socialno varnost je mogoč za tiste samozaposlene, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje. Samozaposleni so do odloga prispevkov upravičeni avtomatično. Ni potrebna nobena vloga. Odloži se prispevke, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Odložene prispevke mora zavezanec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022 v enkratnem znesku ali obročno. Do tega datuma ne [...]

804, 2020

POMEMBNO OBVESTILO: Rok za plačilo davčnih obveznosti je 9.4.2020

08.04.2020|

Obroke akontacije in tudi vse druge davčne obveznosti, ki zapadejo v plačilo na dan 10.4.2020, je potrebno plačati do vključno 9.4.2020, saj banke in hranilnice v evroobmočju v petek, 10.4.2020 ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. V povezavi s tem spodaj navajamo nekaj dodatnih informacij oziroma opomnikov glede plačila akontacij DDPO oz. dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Samostojni podjetniki: Samostojni podjetniki (tudi družbeniki, ki so poslovodne osebe, kmetje in verski uslužbenci), [...]

704, 2020

Likvidnost podjetja v kriznem obdobju – kakšne so možnosti?

07.04.2020|

V času pandemije COVID-19 bosta na preizkušnji tako kapitalska ustreznost, kot tudi likvidnost marsikaterega slovenskega in tujega podjetja. Zaradi navedenega je izjemno pomembno, da managerji izbirate prave ukrepe, da ohranite svoja podjetja pri življenju. Kako torej zagotoviti likvidnost ob hkratni prepovedi ali omejitvi poslovanja? Z izbiro tistih možnosti, ki ustrezajo vašemu podjetju: Spremljajte denarni tok podjetja: Dobro preučite in natančno spremljajte podatke o poslovanju, vse tja do zadnje številke. Preverite vaša [...]

304, 2020

Poslanci sprejeli novi Proti-Korona zakon

03.04.2020|

Včeraj, 2.4.2020 so poslanci Državnega zbora sprejeli novi Proti-Korona Zakon (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP), ki predvideva ukrepe za pomoč gospodarstvu, delavcem in drugim državljanom ter določene druge postopkovne ukrepe za pomoč pri blaženju posledic pandemije COVID-19. Zakon bo začel veljati šele z objavo v uradnem listu, zaenkrat zakon tako še ne velja. Pripravili smo nazoren tabelarni pregled [...]

HITRI KONTAKT
×

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.