Vse novice 2019-07-29T08:48:14+00:00

Novice

2910, 2019

Novosti na področju DDV v letu 2020

29.10.2019|

Po krajšem zatišju pretekla leta nas v letu 2020 že drugič zapored čakajo nekatere spremembe na področju DDV. Najodmevnejša sprememba za leto 2019 se je nanašala na poslovanje s kuponi, leta 2020 pa bo večina sprememb vezana na mednarodno poslovanje z blagom. Na ravni EU je bila decembra 2018 sprejeta Direktiva sveta EU, št. 2018/1910/ES, imenovana ›hitri ukrepi‹ (quick fixes), ki so jih države članice sprejele zaradi poenostavitve in poenotenja prakse med [...]

2810, 2019

Višja minimalna urna postavka za študentsko delo

28.10.2019|

Sprejeta je bila novela Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki med drugim določa tudi, da se s 1. januarjem 2020 minimalna urna postavka za študentsko delo zviša iz 4,89 € bruto (4,13 € neto) na 5,40 € bruto (4,56 € neto). Izračun urne postavke je bil narejen na podlagi višine minimalne plače: 940,58 € bruto/174 ur = 5,4 € Ure, ki jih bodo z delom v vašem podjetju opravili študenti in dijaki, [...]

2510, 2019

Po novem najmanj 3-letne pogodbe o revidiranju

25.10.2019|

Letos je pričel veljati spremenjen zakon o revidiranju, po katerem je treba, če gre za z zakonom predpisano revizijo (npr. letna poročila srednjih in velikih družb, dvojnih družb, konsolidirani izkazi), skleniti pogodbo o revidiranju za obdobje najmanj 3 let, nato se pogodba lahko obnovi. Revidirana pravna oseba pa lahko razreši revizijsko družbo le na podlagi utemeljenih razlogov (različna mnenja o računovodskih obravnavah ali revizijskih postopkih niso utemeljeni razlogi za razrešitev). V [...]

2410, 2019

Spremembe obdavčitve dobička

24.10.2019|

Včeraj so poslanci DZ potrdili spremembe DDPO in dohodnine. Za dobiček pravnih oseb velja: davčno osnovo od leta 2020 bomo lahko znižali iz naslova kritja prenesenih izgub ter davčnih olajšav največ za 63% (tako bo dosežena minimalno 7-odstotna obdavčitev), pri tem pa stopnja DDPO ostaja enaka, že za leto 2019 velja, da bodo za usredstvene poslovne najeme (pravice do uporabe sredstev) priznane najvišje amortizacijske stopnje, ki ustrezajo dejanski amortizacijski dobi najetega [...]

2310, 2019

Zakaj je pomembno znati določiti velikost podjetja

23.10.2019|

Obseg računovodskega poročanja (obseg razkritij, število in širina računovodskih izkazov), zavezanost k zakonsko predpisani reviziji ter letna računovodska opravila so odvisna tudi od velikosti podjetja. Ali jih znamo določiti pravilno? ZGD-1 določa, da se družbe razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe z uporabo 3 meril (glej tabelo). Za uvrstitev v velikostni razred pa je pomembno pre-/doseganje 2 izmed 3 meril. Kaj pa ko se naša velikost spremeni? Zakon določa, [...]

2210, 2019

Kdaj pravilno začeti z amortiziranjem?

22.10.2019|

V preteklosti so se računovodski predpisi o tem, kdaj se začne obračunavati amortizacija, večkrat spreminjali in v spominu nam je ostala le meglena predstava. Nekateri še vedno uporabljajo termin 'datum aktiviranja', vendar ga v današnjih časih narobe uporabljajo, zato si oglejmo danes veljavna pravila. SRS določajo, da se opredmeteno osnovno sredstvo (npr. stroj, zgradba, avto, miza) prične amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo. Navidez enostavno? Nikakor, [...]

1610, 2019

Davčna reforma 2020

16.10.2019|

Ste se že seznanili s predlaganimi spremembami obdavčitve kapitala po 1.1.2020? Premislite tudi o potrebnih ukrepih ob koncu leta. Novela zakona o dohodnini je v postopku sprejemanja po nujnem (hitrem) postopku. Davčna reforma uvaja izjemne spremembe na področju obdavčitve kapitala, še posebej pa kapitalskega dobička. Lastni deleži in naknadna vplačila bodo imeli od 1.1.2020 dalje posebno strožjo obravnavo. Z novo ureditvijo želi država zajeziti nekatere sporne davčne prakse za znižanje obdavčitve [...]

1010, 2019

Srečanje od združitvi Računovodske hiše Unija in XENOX računovodstva

10.10.2019|

Računovodska hiša Unija in XENOX računovodstvo sta združila moči in se skupaj podajata na pot tradicije, znanja in poslovanja. Ob tej priložnosti smo se  želeli novim strankam predstaviti in se z njimi spoznati tudi osebno.  9.10.2019 smo organizirali spoznavni dogodek, ki je potekal v kongresnem centru Hotel City Maribor in se zaključil s prijetnim druženjem na terasi hotela ob pogledu na reko Dravo. Dogodek je otvorila direktorica Xenox računovodstva Ksenija Skalicky Slokan, ki je [...]

310, 2019

Od 1.2.2020 ne bo več tiskanja bolniških listov

03.10.2019|

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za izdajo papirne listine - Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela v elektronski obliki (eBOL), ki bo omogočala postopno nadomestitev papirne listine (t.i. »zeleni« BOL) z elektronsko. Predvidoma bodo vsi zdravniki z začetkom leta 2020 izdajali samo še e-bolniške liste. Delodajalci pa jih bodo morali elektronsko prevzemati predvidoma od februarja 2020 dalje. Delodajalcu ne bo več potrebno čakati, da mu bo delavec [...]

2609, 2019

Davki in izobraževanje zaposlenih

26.09.2019|

Izdatki za izobraževanje delojemalca ali njegovega družinskega člana se šteje za boniteto. Zakon pa hkrati določa, da se izdatki delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, če je v zvezi s poslovanjem delodajalca, z davčnega zornega kota ne štejejo kot boniteta, zato ni potrebno obračunati dajatev kot so prispevki in dohodnina, pa vendar so taki izdatki lahko davčno priznan odhodek pri obdavčitvi delodajalca. Ob tem velja paziti na splošna pravila, ki [...]

2609, 2019

Osebne finance: N26, Revolut ali drugi račun pri tuji spletni banki

26.09.2019|

Opažamo, da se vse pogosteje tudi Slovenci odločajo za odprtje računa pri spletni banki iz najrazličnejših razlogov, od tega, da pri slovenski banki niso mogli odpreti računa do tega, da želijo znižati svoje bančne stroške ali plačevanje nakupov v tujini. Računi pri tujih spletnih bankah omogočajo prejem debetne kartice, prejemanje nakazil (npr. plače, honorarjev), neposredne bremenitve računa, dvigovanje na bankomatih ali plačevanje na račune drugih doma in v tujini… Če odpiramo [...]

2409, 2019

Posebna ureditev mini VEM, M1SS, MOSS

24.09.2019|

FURS je spremenil dokument z naslovom Posebna ureditev mini VEM, M1SS, MOSS. Dodan je opis spremembe s 1.1.2019, ko je bil uveden prag v višini 10.000 evrov prometa, do katerega lahko izvajalec telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev (TBE storitve) s sedežem ali stalnim oziroma običajnim prebivališčem v Sloveniji za dobavo storitev končnim potrošnikom v druge države članice uporablja pravila o kraju obdavčitve v skladu z ZDDV-1. Če izvajalec storitev [...]