Vse novice 2019-05-16T21:19:52+00:00

Novice

2005, 2019

Informacije o poslovanju družb in podjetnikov v letu 2018

20.05.2019|

Ajpes je objavil poročila, iz katerih izhaja (primerjava z 2017) za družbe: Družbe so povečale prihodke  in neto dodano vrednost za 9 %, neto čisti dobiček za 16 %, ter povprečno plačo zaposlenega za 65 €, ohranile enako celotno gospodarnost, hkrati pa so nekoliko poslabšale financiranje poslovanja. Na izboljšanje rezultatov poslovanja družb so v letu 2018 odločilno vplivale velike družbe, ki so neto čisti dobiček leta 2017 povečale za 404.989 tisoč [...]

1505, 2019

Imate na Hrvaškem nepremičnino in razmišljate o oddajanju v turistični najem? Veste kaj vse morate urediti, da vas davčna ali tržna inšpekcija ne udarita po žepu?

15.05.2019|

Bliža se poletje, čas, ko je turistična sezona na vrhuncu. Ob tem marsikdo pomisli na morebiten dodaten zaslužek z oddajanjem svoje nepremičnine na hrvaški obali v kratkoročni najem, npr. preko platform Booking ali Airbnb. Čeprav je tovrstno oddajanje zanimiv dodaten  vir dohodka, ne smemo pozabiti na kopico davčnih in birokratskih obveznosti, da bo oddajanje sploh mogoče. Pri tem je ključnega pomena izbrati pravo obliko oddajanja nepremičnin, da maksimiramo naš dobiček. Poleg [...]

1305, 2019

Poškodovani evrobankovci – kaj z njimi?

13.05.2019|

Gotovo se kdaj srečamo tudi s pristnimi bankovci, ki pa so delno ožgani, odrezani, prepereli, obarvani s protiropnimi napravami, kontaminirani (npr. s kemičnimi sredstvi), impregnirani, umazani s črnilom ali kako drugače poškodovani ali okrnjeni. Take bankovce zamenjuje Banka Slovenije: osebno na blagajni Banke Slovenije na Štefanovi ulici 1 (vsak dan od 9. do 13. ure, ob sredah tudi od  14. – 15.30 ure); lahko pa jih na Banko Slovenije pošljemo v [...]

705, 2019

Oddaja REK obrazcev do 10.5. onemogočena

07.05.2019|

FURS obvešča, da zaradi sprememb zakonodaje ne bo možno oddajanje REK obrazcev v obdobju od 4. 5. 2019 do predvidoma 10. 5. 2019. Vlaganje popravkov in stornov REK obrazcev za že izvedena letošnja izplačila regresa pa bodo onemogočena tudi po 10.5.2019, in sicer do datuma izdaje odločb, ki jih bo FURS izdal za vračilo preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost, na eDavkih pa bo pripravil predlogo Rek obrazca [...]

605, 2019

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine za leto 2018

06.05.2019|

FURS bo dne 9.5.2019 davčnim zavezancem, ki imajo izkazan dolg in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2018 še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedel pobote za vse njihove neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 7. 5. 2019. Da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila, FURS davčne zavezance poziva, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 7. 5. 2019. Če bo opravljen [...]

2904, 2019

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

29.04.2019|

Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) skladno z določbo 521. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha na več načinov. Družba lahko preneha s potekom časa, za katerega je ustanovljena; če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov, pri čemer družbena pogodba lahko določi višjo večino, če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe, če družba nima družbenikov ali če ima družba samo lastne deleže, če poslovodstvo ne deluje več kot šest [...]

2904, 2019

Še vedno dileme o najemih po novem?

29.04.2019|

S 1.1.2019 so začela veljati nova računovodska pravila o (poslovnih) najemih, ki so po SRS obvezna za srednja in velika podjetja, zanje pa se nemalokrat odločajo tudi majhna, najpogosteje zaradi enotnega poročanja v skupini. V praksi se večina odloča za poenostavljeni prehod, pri katerem je ključno ugotoviti sedanjo vrednost najemnin za obdobje od 1.1.2019 do izteka najemne pogodbe. Tako izračunano vrednost nato izkažemo kot dolgoročni dolg do najemnika, na drugi strani [...]

2604, 2019

Višje izplačilo regresa potrdil tudi Državni zbor

26.04.2019|

Državni zbor je na izredni seji potrdil noveli zakonov, ki že v letošnjem letu prinašata ugodnejše izplačilo regresa za letni dopust. Delavci bodo že v letošnjem letu prejeli višji regres, saj ta do višine zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji ne bo obremenjen s prispevki in dohodnino. Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo enak neto znesku (do višine zadnje znane povprečne plače). Vsi tisti, ki pa so [...]

804, 2019

Nižje obdavčene e-knjige in e-revije in neobdavčene tatvine blaga

08.04.2019|

Če smo pravkar uspešno vpeljali novosti, ki so pričele veljati s 1.1.2019 na področju DDV (elektronske storitve, mini eVem, darilni boni, zamudne obresti, administriranje in drugo), se v letu 2019 obetajo še dodatne, pri čemer bi naj manjše spremembe (npr. obdavčitev tatvin) in redakcijski popravki pričeli veljati takoj po sprejemu zakona, ostale pa s 1.1.2020. Ministrstvo za finance je dalo v javno obravnavo nove spremembe zakona o DDV (javna obravnava poteka [...]

304, 2019

Pozor pri plačevanju zapadlih obveznosti na 19.4.2019

03.04.2019|

V petek, 19.4.2019, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila v petek, 19.4.2019, ne bo izvajala plačilnih storitev, bo pa v času uradnih ur sprejemala plačilna navodila z datumom valute od vključno 23.4.2019 dalje. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 19.4.2019, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade [...]

2903, 2019

Višje izplačilo regresa za letni dopust mora potrditi le še Državni zbor

29.03.2019|

Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog sprememb novel zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter dohodnini in ga poslala v Državni zbor v odločanje. Zato lahko že letos pričakujemo izplačilo višjega regresa, saj se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne bo všteval znesek regresa za letni dopust do višine zadnje znane povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji (okoli 1720 eurov). Poenostavljeno, bruto znesek regresa za letni dopust bo enak [...]

2803, 2019

Odlog plačila davka, obročno plačilo in odpis davka

28.03.2019|

Pod določenimi pogoji je lahko davčnim zavezancem, ki ne morejo plačati davčne obveznosti v enkratnem znesku, omogočen odlog plačila davka, obročno plačilo ali odpis. Odlog ali obročno odplačevanje v primeru hujše gospodarske škode Davčnemu zavezancu lahko davčni organ ob nezmožnosti plačila davka v enkratnem znesku dovoli odlog plačila davka, če bi davčnemu zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše gospodarske škode. Kriterije in način ugotavljanja hujše gospodarske škode določi [...]