Vse novice 2019-07-16T11:20:09+00:00

Novice

1107, 2019

Poostren nadzor pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine

11.07.2019|

FURS napoveduje nadzore pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami v Sloveniji. Ugotovljenih je bilo več primerov, v katerih so družbe s sedežem v tujini poslovale preko stalnih poslovnih enot, ki v Sloveniji niso bile registrirane, pri tem pa ni bilo obračunanih in plačanih ustreznih dajatev. Eden od zaznanih načinov poslovanja je, da zavezanec s tujo identifikacijsko številko za DDV preko spletnih strani oglašuje in [...]

107, 2019

DDV praznuje 20. rojstni dan!

01.07.2019|

1.7.1999 smo v Sloveniji začeli uporabljati DDV, ki je nadomestil številne predhodne prometne davke. Za nekaj časa je takrat zastalo življenje predvsem v špediciji in gradbeništvu, saj v mladi državi povsem nova logika obdavčevanja prometa blaga in storitev ni bila ne osvojena ne tehnično izvedbeno dodelana. Takratna davčna oblast je bila do zavezancev tudi zelo neprizanašajoča v smislu drobnjakarska, tako so denimo na pravico do odbitka davka vplivale pikice, vejice in presledki [...]

2706, 2019

Razporeditev delovnega časa

27.06.2019|

Zaradi narave ali organizacije dela oziroma potreb uporabnikov je delovni čas lahko razporejen neenakomerno oziroma začasno prerazporejen, če se pri delodajalcu med letom pojavi potreba po razporeditvi delovnega časa. Ob neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa ta ne sme trajati več kot 56 ur na teden. Glede na organizacijo in potrebe delovnega procesa je delovni čas pri delodajalcu lahko razporejen enakomerno ali neenakomerno, skladno v vsemi zakonskimi določbami o [...]

2606, 2019

Kako bo priznana amortizacija za poslovne najeme?

26.06.2019|

Po SRS in MSRP veljajo s 1.1.2019 nova pravila za najemnike. Za tiste najeme, ki jih bo po spremenjeni zakonodaji potrebno usredstviti oz. kapitalizirati (t.j. vnesti med svoja sredstva v bilanco stanja), je ostalo odprto vprašanje, kako bodo za davčne namene priznani odhodki amortizacije in obresti. Te bodo namreč najemniki izkazovali namesto dosedanjih stroškov storitev (stroškov najemnin). V javni obravnavi  je sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, iz nje [...]

2006, 2019

Brez obresti popravki davčnih obračunov zaradi prekvalifikacije drugega pravnega razmerja v delovno

20.06.2019|

Nov 54.a člen ureja predložitev popravkov obračuna davka v drugačnih – daljših rokih, kot jih določata veljavna 53. in 54. člen ZDavP-2. Tak popravek bomo lahko vložili v zvezi z izvršitvijo sodbe, izdane v delovnih in socialnih sporih, in sicer v 2 mesecih od pravnomočnosti sodbe. Enako velja tudi za sklenjene izvensodne poravnave v delovnih in socialnih sporih, nove določbe pa se uporabljajo od 1.7.2019. Tako se urejajo posebni primeri, ko [...]

1706, 2019

Podaljšana obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč

17.06.2019|

Znameniti ZUJF je maja 2012 uvedel obdavčitev dobička zaradi spremembe namembnosti zemljišč. Davka nikoli nismo plačevali na podlagi zakona o davku, temveč zgolj na podlagi znamenitega ZUJF. Kasneje je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 določil prenehanje veljavnosti 133. do 140. člena ZUJF, vendar ohranil uporabo najprej do 31. julija 2019, sedaj pa podaljšal še do 31. marca 2020. Zakonske določbe o odmeri davka tako nehajo veljati 1.4.2020. Spomnimo, z [...]

1006, 2019

Se ukvarjate s komisijsko prodajo rabljenega blaga?

10.06.2019|

Pri komisijski prodaji blaga sta vedno opravljeni dve dobavi blaga, pri čemer komitent (npr. fizična oseba, ki prinese blago v prodajalno) opravi dobavo blaga komisionarju (davčnemu zavezancu, ki proda blago končnemu kupcu), komisionar pa opravi dobavo blaga končnemu kupcu. Za vsako opravljeno dobavo je treba zagotoviti, da je izdan račun (komitentu - fizični osebi ni treba izdati računa, če prodaje ne opravi v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti). FURS je nadrobno pojasnil, [...]

606, 2019

Kdaj davčno razbremenjen regres za letni dopust?

06.06.2019|

Nedavno sprejeta razbremenitev regresa za letni dopust (do zneska 100 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji) terja pravilno presojo, ali pri izplačilu zaposlenim dejansko gre za regres za letni dopust. Na to opozarja tudi  FURS in navaja naslednje konkretne primere iz prakse: Če se izplačilo regresa v višini 1.500 € po sklepu delodajalca izvede v dveh delih, in sicer do 30. 6. 2019 v višini 1.000 eur in v decembru [...]

306, 2019

Prisotni smo bili na 1. delavnici Finančne šole 45 plus – Vse kar morate vedeti o nepremičninah

03.06.2019|

Pretekli teden, 29.5.2019, se je v Kristalni palači v Ljubljani odvila prva štiriurna delavnica v sklopu projekta Finančna šola 45 plus, ki jo organizira revija Moje finance. Na njej so bili prisotni različni strokovnjaki – nepremičninski, davčni, pravni, zavarovalniški, finančni, strokovnjak za cenitve, psiholog; katerih namen je bil, da udeležencem neposredno odgovorijo na njihova vprašanja v povezavi z nepremičninami. Med strokovnjaki je bil tudi davčni svetovale Jure Ajdovec iz Unije Consulting. V sklopu delavnice "Vse [...]

3005, 2019

Davčna obravnava podaljšanih garancij oziroma zavarovanj blaga

30.05.2019|

Zadnja leta se je uveljavila praksa, da nam razni trgovci in dobavitelji tehničnega blaga ponujajo dodatne oziroma podaljšane garancije za izdelke, ki jih kupujemo. Tovarniške garancijske dobe so glede na pričakovano življenjsko dobo teh izdelkov namreč razmeroma kratke. Tako za ponudnike kot tudi za kupce je pri tem pomembna pravilna davčna obravnava take dodatne garancije. Pametni telefoni nekoliko višjega cenovnega razreda, prenosni računalniki, tablični računalniki in televizorji so le nekateri od [...]

2705, 2019

Vavčer za statusno preoblikovanje družb

27.05.2019|

Slovenski podjetniški sklad je na spletni strani objavil Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb (v nadaljevanju: javni poziv), v okviru katerega je v obdobju 2019-2023 na voljo 1.000.000,00 EUR za izvedbo statusnih preoblikovanj mikro, malih in srednje velikih podjetij, in sicer: preoblikovanje samostojnih podjetnikov posameznikov v kapitalske družbe; preoblikovanje delniških družb v družbe z omejeno odgovornostjo ali obratno; preoblikovanje zadrug v gospodarske družbe ali obratno. Podjetje oziroma podjetnik lahko [...]

2405, 2019

Udeležili smo se poslovne konference “Preko izzivov do uspeha”

24.05.2019|

22. maja 2019 je v Dobrli vasi potekala poslovna konferenca s spodbudnim naslovov »Preko izzivov do uspeha«. Konferenco sta skupaj z Uradom vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu organizirala strokovna sodelavka Interreg-projekta Connect SME Plus Vesna Hodnik Nikolic in generalni sekretar Slovenske SGZ Andrej Hren. Konference se je udeležilo 160 predstavnikov gospodarskih družb iz Slovenije in Avstrije, med katerimi so bili tudi predstavniki Unije Consulting in predstavniki Unije računovodske hiše [...]