Vse novice2019-07-29T08:48:14+02:00

Novice

2801, 2020

Sprememba pri obračunu prispevkov za socialno varnost za uporabo sredstev za delo na domu in lastnega orodja

28.01.2020|

Na podlagi nove, četrte alineje tretjega odstavka 144. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od 1. januarja 2020, se prispevki za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju ne plačujejo od zneska nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov (razen osebnih vozil), potrebnih za opravljanje dela na delovnem mestu, ki se ne všteva v davčno osnovo [...]

2701, 2020

Upokojenci bodo lahko v določenih mesecih opravljali večji obseg dela

27.01.2020|

Novela Zakona o urejanju trga dela na področju začasnega in občasnega dela upokojencev prinaša novost, in sicer pri maksimalni omejitvi ur dela. Po novem, lahko upokojenci upravljajo delo tudi 90 ur v posameznem koledarskem mesecu, a le trikrat v letu, pri čemer seštevek ur opravljenega začasnega in občasnega dela v koledarskem letu ne sme preseči 720 ur. Gre za izjemo, ki jo bodo upokojenci in delodajalci lahko koristili trikrat letno, pri [...]

2301, 2020

Zvišanje minimalne urne postavke za delo na podlagi študentske napotnice

23.01.2020|

S 1. januarjem 2020 se je povišala minimalna urna postavka za delo na podlagi študentske napotnice za dijake in študente, in sicer iz 4,89 EUR bruto (4,13 EUR neto) na 5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto). Dijaki in študentje so za opravljeno delo upravičeni do plačila za delo skladno z višino dogovorjene bruto urne postavke, ki ne sme biti nižja od minimalno določene (5,40 EUR bruto). Izplačilo je odvisno od dejanskega [...]

2001, 2020

Razmišljate o statusnem preoblikovanju družbe ali prenosu lastništva?

20.01.2020|

Do konca leta 2023 imate možnost izkoristiti vavčer za statusno preoblikovanje družb in vavčer za prenos lastništva, ki ga v obliki javnega poziva razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: javni poziv). V okviru javnega poziva je za vsak vavčer do konca leta 2023 na voljo 1.000.000,00 EUR. Namen vavčerja o statusnem preoblikovanju družb je izvedba statusnih preoblikovanj mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP), in sicer: preoblikovanje samostojnih podjetnikov posameznikov v [...]

1401, 2020

Samo še do jutri imate čas za uveljavljanje dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja

14.01.2020|

Fizične osebe, ki ste v preteklem letu oddajale premoženje v najem poslovnim subjektom (pravim osebam in fizičnim osebam z dejavnostjo) imate le še do jutri, 15. 1., čas, da uveljavite dejanske stroške vzdrževanja premoženja. Dejanske stroške lahko uveljavite najpozneje do jutri z zahtevkom, ki ga vložite na finančni organ osebno, po pošti ali po elektronski poti preko sistema eDavki. Zavezanec lahko namreč namesto normiranih stroškov uveljavlja dejanske stroške vzdrževanja premoženja, ki [...]

1401, 2020

Zopet možnost delne oprostitve prispevkov delodajalca za starejše delavce

14.01.2020|

S prvim januarjem 2020 se je zopet začela uporabljati določba 156. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki omogoča uveljavljanje delne oprostitve prispevkov delodajalca za starejše delavce, torej tiste, ki so že dopolnili 60 let starosti. Od januarja 2016 do konca lanskega leta je namreč veljal Zakon o  interventnem ukrepu na področju trga dela, zaradi katere se določba 156. člena ZPIZ-2 ni uporabljala. Oprostitev tako lahko uveljavite zopet pri [...]

301, 2020

Prvega septembra bo vsem staršem omogočena plačana odsotnost za spremstvo prvošolcev

03.01.2020|

S spremembo Zakona o delovnih razmerjih bo po novem vsem staršem omogočena plačana odsotnost za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Gre za plačano odsotnost zaradi osebnih okoliščin delavca. Do sedaj je bila plačana odsotnost omogočena le javnim uslužbencem in tistim delavcem v zasebnem sektorju, katerim je to pravico zagotavljal delodajalec. Po novem pa bo pravica zagotovljena vsem delavcem. Ta pravica je določena kot absolutna pravica delavca in je [...]

3112, 2019

Znana je višina pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje v letu 2020

31.12.2019|

Glede na znani podatek o povprečni plači za oktober 2019, so znani podatki o pavšalnih prispevkih za zdravstveno zavarovanje za naslednje leto. Povprečna bruto plača za oktober 2019 je znašala 1.741,70 EUR, kar je približno 65 EUR več kot v preteklem letu (PP oktober 2018 - 1.676,38 EUR bruto), zato bodo pavšalni prispevki v letu 2020 nekoliko višji. Zneski prispevkov za posebne primere zavarovanja za zavarovance iz 20. člena Zakona o [...]

2912, 2019

Izplačevalci dohodkov, le še nekaj dni časa imate za posredovanje podatkov o vzdrževanih družinskih članih

29.12.2019|

Izplačevalci dohodkov, ne pozabite, da morate davčnemu organu najkasneje do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, ki ste jih med letom upoštevali pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja ali drugega dohodka po 105. členu Zakona o dohodnini. Podatke morate posredovati preko sistema eDavki (VIRVDC).

2412, 2019

Delodajalci, že veste, da se s 1. januarjem zvišuje tudi višina dnevnic za službena potovanja v tujini?

24.12.2019|

Prvega januarja 2020 začne veljati nova Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katero se zvišuje višina dnevnic za posamezne države oziroma mesta (spremenjena višina dnevnic velja za službena potovanja od 1. 1. 2020 dalje). Tako se na primer znesek dnevnice za službeno pot v sosednjo Avstrijo iz 44 EUR zvišuje na 49 EUR, prav tako tudi za večino ostalih evropskih držav. Medtem ko dnevnica za Združene države [...]

2412, 2019

Novosti in kontrole pri letnem poročanju

24.12.2019|

Pravila glede obveznosti sestavljanja letnih poročil za leto 2019 se niso spremenila, tudi za leto 2020 jih ne pričakujemo. Pa vendar, ni vse enako. Kaj je novo, na kaj je treba paziti in katere kontrole je dobro opraviti, si oglejmo v tokratni nosilni temi biltena Unikum. Namen vodenja poslovnih knjig je poročanje in informiranje, torej sestavljanje poročila o uspešnosti poslovanja, stanju premoženja, dolgov in drugih podatkih, relevantnih za lastnike, upnike, državo [...]

2012, 2019

S 1.1.2020 več »novih« subjektov javnega interesa

20.12.2019|

Spremembe Zakona o revidiranju so prinesle več novosti, med drugim sklepanje vsaj 3-letnih pogodb o revidiranju (navzgor je omejeno trajanje pogodb le za revidiranje letnih poročil subjektov javnega interesa – na 10 let). Subjekte javnega interesa smo v Sloveniji opredelili s spremembami ZGD-1, ki so začele veljati z letom 2016. Po ZGD-1 so subjekti javnega interesa družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ali kreditne institucije [...]

HITRI KONTAKT