Vse novice 2019-07-29T08:48:14+00:00

Novice

2009, 2019

Stopnja DDPO ostaja enaka, olajšave pa omejene

20.09.2019|

Junija so bile spremembe obdavčitve dohodka (dohodnina in DDPO) dane v javno obravnavo, nekatere od pripomb so bile upoštevane, druge pač ne in včeraj so na spletni strani Vlade objavili gradivo, ki ga bo na predlog MF obravnavala Vlada in ki bi naj potem šlo v sprejem v Državni zbor. Zadnji predlogi MF glede sprememb obdavčitev so: stopnja DDPO bo ostala enaka uvede se omejitev zmanjšanja davčne osnove za davčne olajšave [...]

1109, 2019

Bliža se rok za vložitev zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU

11.09.2019|

Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU mora davčni zavezanec vložiti najpozneje do 30. septembra po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan, v sistemu eDavki na obrazcu VATR-APP. Države članice odločijo o zahtevku za vračilo v roku štirih mesecev od prejema zahtevka v primeru, da je vloga popolna in niso potrebne dodatne informacije od vlagatelja. Obdobje vračila ne sme biti daljše od enega koledarskega leta in [...]

2908, 2019

Prodaja poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo

29.08.2019|

Družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki z ustanovitvijo postanejo imetniki vsak svojega poslovnega deleža in s tem tudi družbeniki družbe. Družbenik družbe lahko postane tudi oseba, ki poslovni delež v družbi pridobi naknadno, po ustanovitvi, bodisi z nakupom poslovnega deleža bodisi z darilom. Družbeniki družbe se torej lahko kadarkoli odločijo, da svoj poslovni delež v družbi prodajo drugi osebi ali novemu družbeniku, [...]

2708, 2019

Neodbitni DDV pri najemih

27.08.2019|

Od 1.1.2019 veljajo nova pravila računovodskih standardov za najemojemalce. Ti morajo s 1.1.2019 oziroma kasneje na datum začetka najema v svoji bilanci stanja izkazati tako predmet najema kot tudi obveznost iz najema, in sicer po sedanji vrednosti najemnin, ki na ta dan še niso plačane. Predmet najema se v bilanci izkaže kot sredstvo, ki predstavlja pravico do uporabe. Ker so bila v strokovni javnosti različna tolmačenja, kako obravnavati neodbitni DDV, torej [...]

2608, 2019

Bonitete za električna vozila

26.08.2019|

Za uporabo osebnih vozil v zasebne namene veljajo povsem enaka pravila za obračunavanje bonitete ne glede na gorivo, torej tudi za električna vozila. Edina posebnost se nanaša na ugotavljanje bonitete v primeru, da delavec sam zagotavlja energijo. Če zaposleni uporablja službeno vozilo in sam zagotavlja gorivo, je pojasnil FURS, da je potrebno stroške goriva (električne energije) izračunati upoštevajoč podatke o povprečni porabi goriva za posamezen tip vozila, ki so praviloma dostopna [...]

2208, 2019

Predložitev davčnega obračuna oziroma popravka davčnega obračuna na podlagi samoprijave

22.08.2019|

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) v prvem odstavku 55. člena določa, da davčni zavezanec lahko predloži davčni obračun oziroma popravek davčnega obračuna na podlagi samoprijave najpozneje do: začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma, vročitve odmerne odločbe oziroma, začetka postopka o prekršku oziroma, začetka kazenskega postopka. Z novelo ZDavP-2L, ki velja od 1. 7. 2019 dalje  je določeno, da predložitev davčnega obračuna oziroma popravka davčnega obračuna na podlagi samoprijave ni več mogoča, ko [...]

1308, 2019

Rešenih že 65,87 % vseh vloženih ugovorov zoper informativni izračun dohodnine

13.08.2019|

V teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 24.193 (65,87 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine. Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale [...]

808, 2019

eVročanje: spremenjen način obveščanja v portalu eDavki povezan z dokumenti eVrocanje-OsDok, eVrocanje-Dok in eVrocanje-POS

08.08.2019|

Od 25. julija 2019 je v portalu eDavki pri eVročanju spremenjen način obveščanja. Po novem se bodo sistemska informativna sporočila (npr. Nov dokument, Opomnik, Fikcija,…) povezana z eVročanjem, prejemala z novim dokumentom eVrocanje-Obv (eVročanje obvestilo) in ne več z dokumentom Obv-DZ (Osebno obvestilo). Pri tem je tudi novost, da ima vsak pooblaščenec, ki ima vsaj 1 EDP pravico, avtomatično tudi pravico za pregled novega dokumenta eVrocanje-Obv. V profil uporabnika je bila [...]

3007, 2019

Nove davčne spremembe

30.07.2019|

Medtem ko smo letos že uveljavili obsežne spremembe v Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), se nove spremembe oziroma dopolnitve obetajo tudi Zakonu od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) in Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). V juniju sta bila objavljena predloga zakona o spremembah obeh zakonov, ki na področju obdavčitve od dohodkov pravnih oseb prinašata predvsem spremembe pri izstopni obdavčitvi, amortizaciji pri poslovnih najemih in dvigu stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, [...]

2507, 2019

Medbančne obrestne mere čez noč: z oktobrom stopa v veljavo €STR, EONIA se poslavlja

25.07.2019|

Pri medbančnih obrestnih merah čez noč bo z 2. oktobrom 2019 prišlo do spremembe: sedaj veljavno obrestno mero EONIA bo nadomestila €STR (Euro short-term rate). Evropska centralna banka bo €STR objavljala vsak trgovalni dan ob 8. uri po srednjeevropskem času. EONIA bo sicer v uporabi še do konca leta 2021, vendar bo v vmesnem obdobju, tj. od 2. oktobra 2019 do konca leta 2021, izračunavana na način €STR + fiksni pribitek [...]

1707, 2019

Ste uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane preko eDavki?

17.07.2019|

Zavezanci, ki so uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane elektronsko prek sistema eDavki, lahko vračilo dohodnine pričakujejo že 18. 7. 2019. Zavezanci, ki so prejeli informativne izračune dohodnine za leto 2018 v drugem krogu pošiljanja, se pravi v začetku junija 2019 in jim pripada vračilo dohodnine, jim bo znesek nakazan na njihov TRR do 31. 7. 2019. Vendar pa bodo tisti zavezanci, ki so uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane [...]

1107, 2019

Poostren nadzor pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine

11.07.2019|

FURS napoveduje nadzore pravilnosti obračunavanja DDV v dejavnosti spletne trgovine v povezavi s stalnimi poslovnimi enotami v Sloveniji. Ugotovljenih je bilo več primerov, v katerih so družbe s sedežem v tujini poslovale preko stalnih poslovnih enot, ki v Sloveniji niso bile registrirane, pri tem pa ni bilo obračunanih in plačanih ustreznih dajatev. Eden od zaznanih načinov poslovanja je, da zavezanec s tujo identifikacijsko številko za DDV preko spletnih strani oglašuje in [...]