Vse novice2019-07-29T08:48:14+02:00

Novice

2503, 2020

Podaljšanje roka za posredovanje pisnih stališč glede prenosa Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 s področja avtorskega prava v slovenski pravni red

25.03.2020|

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 11. 3. 2020 povabilo zainteresirano strokovno javnost, da do 31. 3. 2020 posreduje pisna stališča glede prenosa Direktive (EU) 2019/789 in Direktive (EU) 2019/790 s področja avtorskega prava v slovenski pravni red. MGRT je zaradi objektivnih okoliščin podaljšalo rok za posredovanje pisnih stališč, in sicer do 30. 4. 2020. Pisno stališče lahko posredujete na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si. Pisna stališča bodo javno objavljena na spletni [...]

2303, 2020

Sprejet Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP)

23.03.2020|

S strani Državnega zbora je bil potrjen Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP), ki bo začel veljati predvidoma 28. marca 2020. Namenjen je ublažitvi posledic zaradi epidemije koronavirusa Covid-19. Z navedenim interventnim zakonom se ureja: delno povračilo nadomestil plače za čas čakanja na delo, povračilo plače delavcem zaradi odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samostojne podjetnike.   Delno povračilo nadomestila plače Delodajalci boste [...]

2303, 2020

Podaljšanje roka tudi za priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

23.03.2020|

Davčni zavezanci, ki opravljate dejavnost in bi v letošnjem letu želeli ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, lahko to storite najkasneje do 31. maja oziroma do poteka roka za preložitev obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Ker je 31. maj nedelja, se rok dejansko izteče šele v ponedeljek, 1. junija. Rok za priglasitev spremembe ugotavljanja davčne osnove je načeloma 31. marec (oziroma do poteka roka za predložitev [...]

2003, 2020

Blažitev posledic koronavirusa za s.p.- je – odlog prispevkov za socialno varnost

20.03.2020|

Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo avtomatično zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo aprila, maja in junija 2020. Neporavnane prispevke morajo upravičenci poravnati najkasneje do 31.3.2022, pri čemer zamudne obresti ne tečejo. Do navedenega ukrepa pa ne bodo upravičeni samozaposleni, če imajo neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28.2.2020, višje kot 50 eurov in jih [...]

1903, 2020

Spremembe tarifnih razredov v Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije in višina regresa za leto 2020

19.03.2020|

V veljavo je stopil Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki določa najnižjo osnovno plačo po tarifnih razredih in višino regresa za letni dopust za letošnje leto. Višina regresa bo tako v letošnjem letu znašala 1.150,00 EUR.   Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1. 3. 2020 dalje znašajo:   Najnižje osnovne plače v panogi gostinstva in turizma po tarifnih razredih od 1. 7. [...]

1803, 2020

Spletni seminar o možnostih za delodajalce v Sloveniji v času koronavirusa SARS-CoV-2

18.03.2020|

V naši hiši se je doslej ta čas v letu vrtel predvsem okoli oddaje letnih poročil. Letos pa smo del pozornosti primorani nameniti pandemiji koronavirusa. Situacija je nevsakdanja in take so tudi dileme povezane z njo. V zadnjem tednu je bilo ogromno vprašanj predvsem okoli možnosti, ki so na voljo delodajalcem, ko je potrebno obvarovati zdravje zaposlenih oziroma se soočiti s pomanjkanjem dela. Delodajalci lahko odredite odsotnost delavcev od dela, in [...]

1803, 2020

Končni rok za oddajo davčnega obračuna in letnih poročil bo najverjetneje 31. maj 2020

18.03.2020|

Obveščamo vas, da je Vlada na včerajšnji seji (17.3.2020) določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju. Z njim bo davčnim zavezancem v teh razmerah omogočila lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Med drugim so predvideni naslednji ukrepi: rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter za oddajo letnih poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve se [...]

1603, 2020

Posebno obvestilo Ministrstva za finance: »Podaljšali se bodo roki za predložitev obrazcev in druge dokumentacije državnim organom (FURS, AJPES)«

16.03.2020|

V Sloveniji je zaradi izredne situacije razglasitve epidemije in močno poslabšanih gospodarskih kazalnikov vlada v soboto začasno zadržala sredstva in jih preusmerja v proračunsko rezervo. Ta sredstva so namenjena zdravljenju ljudi in za aktivnosti, ki bodo omejile širjenje koronavirusa, kasneje pa pomagala pri odpravi posledic le-tega. Z rešitvami za podjetja in podjetnike se podaljšujejo tudi roki za predložitev obrazcev in druge dokumentacije državnim organom (FURS, AJPES). Omogoči se tudi odlok plačila [...]

1603, 2020

Osebni prevzem dokumentacije na FURS do preklica ne bo mogoč

16.03.2020|

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) zaradi omejitve širjenja korona virusa do preklica uvaja določene ukrepe, ki zadevajo način samega poslovanja. FURS bo tako do nadaljnjega papirno dokumentacijo odpošiljal samo po pošti - osebni prevzem na finančnih uradih ne bo mogoč. FURS davčne zavezance poziva na naslednje: Vloge, ugovore, pritožbe in druge obrazce v čim večji možni meri oddajte po elektronski poti – preko eDavkov ali mobilne aplikacije, kjer je [...]

1303, 2020

Kaj predvideva predlog Interventnega zakona za ohranitev delovnih mest?

13.03.2020|

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, s katerim želi ministrstvo zagotoviti ukrepe za varstvo delavcev in delodajalcev. Interventni zakon je pripravljen za sprejem po nujnem postopku v Državnem zboru. Zakon predvideva ukrepe v dveh primerih: ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil [...]

1303, 2020

Do kakšnega nadomestila boste upravičeni, če boste v naslednjih dneh oz. tednih ostali doma?

13.03.2020|

Vlada je na včerajšnji seji sprejela sklep, s katerim se bodo v ponedeljek začasno (predvidoma za 14 dni) zaprla vrata vzgojno-izobraževalnih ustanov, kamor sodijo vrtci, šole in univerze. Izjema so vzgojno-izobraževalne ustanove, ki delajo z mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki jih v te ustanove napoti sodišče ter posamezne organizacijske enote vrtcev in šol, ki ostajajo odprte za nujne primere. Zato bo veliko staršev naslednji teden zaradi varstva otrok ostalo [...]

1203, 2020

OBVESTILO za stranke in partnerje

12.03.2020|

Spoštovane stranke in partnerji, Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega korona virusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev. Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi [...]

HITRI KONTAKT
×

POMEMBNO OBVESTILO ZA NAŠE STRANKE IN PARTNERJE

Spričo zaostrene javno-zdravstvene situacije v državi zaradi novega koronavirusa (SARS-CoV -2), se vse več strank na nas obrača z vprašanji glede (nemotenega) zagotavljanja naših storitev.

Na tem mestu želimo izpostaviti, da imamo v Uniji pripravljene vse potrebne protokole, s pomočjo katerih bomo lahko nemoteno zagotavljali vse naše storitve, ne glede na splošno situacijo v državi. Vsi zaposleni (vse službe znotraj podjetja) imajo v primeru, da bi bilo to potrebno, med drugim omogočeno delo od doma, slednje pa je ustrezno urejeno oz. usklajeno tudi s pristojnimi državnimi inštitucijami.

Zagotavljamo torej, da bo delo Unije še naprej potekalo nemoteno, vse storitve pa bodo zagotovljene skladno z utečenimi terminskimi plani.