Vladna statistika o učinkih uvedbe davčnih blagajn

/, Finance, Zakonodaja/Vladna statistika o učinkih uvedbe davčnih blagajn

Vladna statistika o učinkih uvedbe davčnih blagajn

2.1.2016 smo v Sloveniji uvedli davčne blagajne. V letih 2016 in 2017 je finančna uprava izvedla skupno 42.596 nadzorov, nepravilnosti pa so bile odkrite v 9,6 odstotkih vseh opravljenih nadzorov, pri tem pa izdala 2.982 prekrškovnih aktov z izrečenimi globami (najvišja globa je bila 38.000 evrov) in 1.086 opominov.

Prijavljen promet zavezancev, ki uporabljajo davčne blagajne, se je v prvem letu po uvedbi novega sistema povečal. Posledično so se povečala tudi vplačila DDV, davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej), in sicer za skupno 59,8 milijonov EUR.

Vlada ocenjuje, da je bila uvedba davčnih blagajn učinkovit ukrep, saj so poleg večjih vplačil davkov bili doseženi tudi pozitivni učinki na nove zaposlitve in povečanje prijav fizičnih oseb, ki pri svojem delu izdajajo račune z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, v socialno zavarovanje ter posledično povečanje vplačil davkov in prispevkov iz naslova dela v prvih treh mesecih po uvedbi sistema davčnega potrjevanja računov za skupno 21,2 milijona evrov.

2018-05-16T15:33:10+00:00 16.05.2018|Davki, Finance, Zakonodaja|
Additionally, paste this code immediately after the opening tag: