Slovenski podjetniški sklad je na spletni strani objavil Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb (v nadaljevanju: javni poziv), v okviru katerega je v obdobju 2019-2023 na voljo 1.000.000,00 EUR za izvedbo statusnih preoblikovanj mikro, malih in srednje velikih podjetij, in sicer:

  • preoblikovanje samostojnih podjetnikov posameznikov v kapitalske družbe;
  • preoblikovanje delniških družb v družbe z omejeno odgovornostjo ali obratno;
  • preoblikovanje zadrug v gospodarske družbe ali obratno.

Podjetje oziroma podjetnik lahko s prijavo na javni poziv pridobi namenska sredstva EU za sofinanciranje izvedbe statusnega preoblikovanja podjetja v minimalni višini od 1.000,00 EUR ter maksimalni višini 5.000,00 EUR oziroma 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov.

Upravičeni stroški za katere se lahko namenijo namenska sredstva javnega poziva so naslednji:

  • stroški zunanjega izvajalca za svetovanje glede statusnega preoblikovanja podjetij;
  • notarski stroški;
  • stroški revizijske družbe ali samostojnega revizorja, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, dovoljenje za opravljanje revidiranja.

Obdobje nastanka upravičenih stroškov je omenjeno od 1. 1. 2019 in trajajo do 30. 9. 2023, pri čemer statusno preoblikovanje podjetja ne sme biti izvedeno pred oddajo vloge na javni poziv. Podjetje lahko namenska sredstva za statusno preoblikovanje na podlagi tega javnega poziva pridobi samo enkrat v celotnem obdobju do leta 2023.

Prijava na javni poziv:

Za prijavo na javni poziv morajo podjetja izpolniti Obrazec št. 1 – Prijavni obrazec in Obrazec št. 2 – Izjavo podjetja ter s Slovenskim podjetniškim skladom podpisati Pogodbo o sofinanciranju projekta »Vavčer za statusno preoblikovanje«. Po izvedbi upravičenih aktivnosti morajo podjetja izpolniti in na sklad najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju nasloviti Zahtevek za izplačilo sredstev z vsemi pripadajočimi dokazili.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer morajo prijavitelji upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Vse informacije glede javnega poziva sicer najdete tudi na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada.

V primeru dodatnih vprašanj pa se lahko obrnete tudi na svetovalce družbe UNIJA CONSULTING d.o.o., ki vam bodo z veseljem pomagali bodisi pri pripravi celotne potrebne dokumentacije za prijavo na javni poziv bodisi pri izvedbi transakcije statusnega preoblikovanja.

Za več informacij smo vam na voljo na tem naslovu.