Ustanovitev s.p.

Ustanovitev samostojnega podjetnika je enostaven in hiter postopek s sabo pa potrebujete osebni dokument in davčno številko. V kolikor sami niste lastnik prostorov, kjer boste dejavnost opravljali, potem potrebujete še izjavo lastnika objekta (več o tem spodaj).

Vpis v poslovni register AJPES

ZA VPIS V POSLOVNI REGISTER POTREBUJEMO NASLEDNJE PODATKE:
Datum kdaj bi želeli ustanoviti s.p. (lahko predlagate za en dan vnaprej in največ en mesec vnaprej)

Ime podjetja – popolno ime ali firma mora vsebovati ime in priimek podjetnika, oznako, ki nakazuje na dejavnost in označbo s.p.. Lahko pa vsebuje tudi dodatne sestavine (npr. fantazijsko ime). Skrajšano ime ali skrajšana firma mora vsebovati vsaj ime in priimek podjetnika ter označbo s.p. poslovni naslov in sedež podjetja.

Dejavnost podjetja po SKD Če ustanavljate s.p., izberete iz šifranta Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) samo tiste dejavnosti, ki jih boste dejansko opravljali, oziroma bodo vaš glavni del prihodkov. Število izbranih dejavnosti ni omejeno je pa zaželeno, da je nabor dejavnosti smiseln (izbor dejavnosti s katerimi se boste ukvarjali). Več o dejavnostih po področjih - tukaj.

Poslovni naslov in sedež podjetja Če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, ki ga želite registrirati, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overite brezplačno točki VEM (v tem primeru lastnik mora priti z vami). Obrazec za izjavo lastnika objekta - tukaj.

glavno dejavnost podjetja in dejavnosti ( po SKD), ki jih boste poleg glavne še opravljali,

Naslov na katerega želite prejeti sklep o registraciji od registrskega organa – AJPES.

Podatki o zastopniku oz. prokuristu Lahko imenuje zastopnika oziroma prokurista, ni pa nujno. Če zastopnika ne imenujete, pomeni, da ste kot samostojni podjetnik hkrati tudi zastopnik.
ZA VPIS V DAVČNI REGISTER PRI FURS POTREBUJEMO:
Okvirno oceno prihodkov in odhodkov v tekoče letu.

Informacijo ali gre za normirani s.p., popoldanski ali polni s.p.
SAMOZAPOSLITEV PRI ZZZS
Za izpolnjevanje obrazca potrebujemo informacijo o vaši zaključeni izobrazbi.

ZAKLJUČEK POSTOPKA USTANOVITVE S.P.-ja

Ko izpolnimo in pošljemo vse obrazce, lahko en dan po izbranem datumu ustanovitve podjetja, pričakujete priporočeno pošto iz AJPES-a, ki bo vsebovala sklep o registraciji.
Če gre za samozaposlitev boste iz ZZZS prejeli obrazec M1/M2, ki ga skrbno shranite (v primeru odjave iz zavarovanja, ga boste potrebovali).

KAJ POTEM?

  • Odpreti morate nov TRR, če pa želite uporabljati osebni račun, to sporočite na FURS.
  • Morate začeti z vodenjem knjigovodstva. Knjigovodstvo lahko vodite sami, ali z izbranim računovodskim servisom. Če se odločate za knjigovodstvo z računovodskim servisom, nas kontaktirajte (tel. 01/360 20 00; info@unija.com) in vam bomo z veseljem predstavili naše storitve.
  • Usposabljanje oz. ureditev dokumentov za varstvo in zdravje pri delu.
PO USTANOVITVI PODJETJA, NA VAŠO ŽELJO ŠE NAPREJ OSTAJAMO Z VAMI
ponujamo vam vrhunske računovodske storitve.

omogočamo vam enostavno brezpapirno poslovanje v skladu z najsodobnejšimi rešitvami v informacijski tehnologiji (Unija APP).

svetujemo vam in vam pomagamo pri nadaljnji rasti.

Ponujamo vam različna izobraževanja za podjetnike in za vse tiste, ki to želite postati.
RAČUNOVODSTVO ZA MAJHNA PODJETJA IN PODJETNIKE ŽE ZA 30 eur/mesec
  • nizek fiksni strošek – popolna računovodska podpora,
  • vaš osebni računovodja s preverjeno visokim nivojem strokovnega znanja,
  • celovita podpora poslovanju (svetovanje in vse informacije na enem mestu),
  • pod strokovnim okriljem računovodske hiše Unija d.o.o.
CENE IN PAKETI RAČUNOVODSTVA NA UNIJI XS

Za rezervacijo termina na SPOT točki nas kontaktirajte na

01 777 20 75
vem.tocka@unija.com