Ustanovitev d.o.o.

Pri postopkih ustanovitve gospodarskih družb (d.o.o.) na točkah SPOT obstajajo določene omejitve

POSTOPEK USTANOVITVE d.o.o. JE MOŽNO BREZPLAČNO OPRAVITI NA TOČKI SPOT V KOLIKOR:
Ustanovitelji osnovni ustanovitveni kapital v celoti vložijo v denarju.

Ustanovitelji oz. družbeniki niso v zakonskem razmerju.

Ustanovitelji v celoti sprejmejo družbeno pogodbo, ki jo je pripravilo sodišče (skladno z Zakonom o gospodarskih družbah).
PRIMERI V KATERIH ZA USTANOVITEV d.o.o. MORATE OBISKATI NOTARJA
Ustanovitelja d.o.o.-ja sta v zakonskem razmerju.

Kot osnovni kapital ob ustanovitvi bo vložen stvarni vložek (v celoti ali kombinirano z denarjem).

Ustanovitelji želijo v družbeno pogodbo vnesti posebne člene, ki še bolj podrobno, kot to predvideva Zakonom o gospodarskih družbah, določajo medsebojna razmerja.

Če ustanavljate podružnice tujih podjetij.

Informacije (dokumenti), ki jih bomo potrebovali od vas za izpolnitev obrazcev

ZA VPIS V SODNI REGISTER POTREBUJEMO NASLEDNJE PODATKE:
dolgo in kratko ime podjetja,

poslovni naslov in sedež podjetja,

EMŠO ustanovitelja,

EMŠO direktorja / direktorice oziroma prokurista, v kolikor bo to druga oseba,

glavno dejavnost podjetja in dejavnosti ( po SKD), ki jih boste poleg glavne še opravljali,

višina osnovnega kapitala (lahko je enaka ali višja od minimalnega predpisanega vložka 7.500 EUR),

poštni naslov, kamor želite prejeti Sklep o registraciji d.o.o.
NA PODLAGI PRIDOBLJENIH PODATKOV PRIPRAVIMO NASLEDNJE DOKUMENTE:
Akt o ustanovitvi / Družbeno pogodbo

Sklep o določitvi poslovnega naslova

Sklep o določitvi zastopnikov

Izjava o imenovanju (imenovanju direktorja ali prokurista)

Izjava družbenika (ustanovitelj izjavlja, da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj)

Elektronska knjiga sklepov (pri eno-osebnih družbah)
ZA VPIS V DAVČNI REGISTER PRI FURS POTREBUJEMO:
Določitev poslovnega leta (ali je to koledarsko leto, ali drugo 12-mesečno obdobje),

Napoved prihodkov in odhodkov za tekoče leto – osnova za izračun akontacije davka od dohodka,

Informacija ali želite za d.o.o. ugotavljati davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov.
ZA PRIJAVO USTANOVITELJA DIREKTORJA NA ZZZS POTREBUJEMO:
Podatke o doseženi izobrazbi direktorja.

Postopek se izvede, če direktor ni polno zaposlen v drugem podjetju.

Postopek registracije d.o.o.

Po pridobljenih informacijah vam pripravimo vse obrazce in izročimo Akt o ustanovitvi oz. Družbeno pogodbo s katero potem na izbrani banki odprete depozitni račun na katerega položite osnovni oz. ustanovni kapital (7.500 EUR).

Banka vam bo izdala potrdilo o pologu kapitala, ki ga potem prinesete k nam na VEM točko. Na podlagi tega potrdila bomo zaključili vašo vlogo in jo oddali na pristojno sodišče.

Sodišče bo obravnavalo in rešilo vašo vlogo v nekaj dneh od prejetja popolne vloge. Sklep o registraciji boste prejeli priporočeno po pošti. S Sklepom o registraciji se potem ponovno odpravite na banko, kjer vam bodo začasni račun na katerega ste položili osnovni kapital (do zdaj niste mogli razpolagati s tem kapitalom) pretvorili v navadni poslovni račun s čemer se bodo sredstva na vašem računu sprostila.

Kaj po zaključenem postopku registracije d.o.o. – ja

  • Morate začeti z vodenjem računovodstva. Računovodstvo lahko vodite sami, ali z izbranim računovodskim servisom. Če se odločate za računovodstvo z računovodskim servisom, nas kontaktirajte (tel. 01/360 20 00; info@unija.com) in vam bomo z veseljem predstavili naše storitve.
  • Opraviti morate usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu z oceno tveganja.
PO USTANOVITVI PODJETJA, NA VAŠO ŽELJO ŠE NAPREJ OSTAJAMO Z VAMI
ponujamo vam vrhunske računovodske storitve.

omogočamo vam enostavno brezpapirno poslovanje v skladu z najsodobnejšimi rešitvami v informacijski tehnologiji (Unija APP).

svetujemo vam in vam pomagamo pri nadaljnji rasti.

Ponujamo vam različna izobraževanja za podjetnike in za vse tiste, ki to želite postati.
RAČUNOVODSTVO ZA MAJHNA PODJETJA IN PODJETNIKE ŽE ZA 30 eur/mesec
  • nizek fiksni strošek – popolna računovodska podpora,
  • vaš osebni računovodja s preverjeno visokim nivojem strokovnega znanja,
  • celovita podpora poslovanju (svetovanje in vse informacije na enem mestu),
  • pod strokovnim okriljem računovodske hiše Unija d.o.o.
CENE IN PAKETI RAČUNOVODSTVA NA UNIJI XS

Za rezervacijo termina na SPOT točki nas kontaktirajte na

01 777 20 75
vem.tocka@unija.com