Vlada Srbije, u skladu sa Zakonom o akcizama, izvršila je krajem januara redovno godišnje usklađivanje iznosa akciza sa indeksom potrošačkih cena za 2016. godinu, u rasponu od 0,5 do dva dinara.

Odluku koja se odnosi naftne derifate, olovni i bezolovni benzin, tečni naftni gas, kafu, alhoholna pića uključujući i pivo, kao i cigare i cigarilose Vlada je donela 31. janauara.

Usklađeni iznos akcize za bezolovni benzin, kako je objavljeno na sajtu Ministarstva finansija, sada iznosi 53,34 dinara za litar, a za rakiju od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije 125,98 dinara za litar.

Za pivo usklađeni iznos akciza je 24,38 dinara za litar, za neprženu kafu 85,75 dinara za kilogram a za prženu kafu 107,18 dinara za kilogram.

Usklađeni iznos akcize za cigare i cigarilose sada iznosi 22,58 dinara po komadu.