25. новембра, 2020

Tehnološki višak

Obaveze poslodavca i prava zaposlenog u slučaju proglašenja tehnološkog viška

Da bismo mogli da odgovorimo na pitanje iz podnaslova mora se utvrditi razlog otpuštanja zaposlenog koji je imao ugovor na neodređeno vreme. Oni mogu biti:

 • ekonomske,
 • tehnološke ili
 • organizacione prirode.

Poslodavac mora da pre nego što nekoga otpusti u slučaju proglašenja tehnološkog viška, utvrdi ukupan broj zaposlenih, starosnu grupu, stepen stručne spreme, staž, da li postoji mogućnost prebacivanja na neko drugo radno mesto ili na skraćenje radnog vremena (na minimum polovinu od punog radnog vremena). Treba utvrditi i socijalno ekonomski položaj viška zaposlenih i kada će ostati bez posla. O ovakvoj odluci poslodavac je dužan da obavesti zaposlenog, sindikat kao i Nacionalnu službu za zapošljavanje radi daljih konsultacija.

Zaposleni ima pravo da iskoristi sve dane godišnjeg odmora. On mora dobiti Rešenje o prestanku radnog odnosa, kao i otpremninu koja neće biti manja od trećine prosečne tromesečne zarade za svaku navršenu godinu kod tog poslodavca. Ovo je predviđeno članom 158. Zakona o radu. Ona može biti i veća od ovog iznosa. U skladu sa članom 76. Zakona o radu, ukoliko mu poslodavac ne dozvoli da iskoristi ceo odmor predviđen za tu kalendarsku godinu, zaposleni može tražiti da mu se nadoknadi šteta.

Rešenje o prestanku radnog odnosa mora da sadrži:

 • datum prestanka radnog odnosa i
 • obrazloženje.

Zaposleni ima pravo na potraživanje svih ostalih zarada i neisplaćenih naknada koje je ostvario kod poslodavca. To mu mora biti isplaćeno najkasnije u roku od 30 dana od momenta prestanka radnog odnosa. Iznos otpremnine se isplaćuje najkasnije poslednjeg  dana trajanja radnog odnosa. Ukoliko mu se ne isplati otpremnina, rešenje o otkazu se poništava. Njen tačan iznos određuje se opštim aktom poslodavca ili ugorom o radu.  Zaposleni može nakon toga podneti i zahtev za novčanu nadoknadu u slučaju nezaposlenosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Utvrđivanje obaveze donošenja programa rešavanja viška zaposlenih od strane poslodavca i sadržina programa

Program o rešavanju viška zaposlenih neophodno je doneti u zavisnosti od ukupnog broja zaposlenih i onog broja koji će ostati bez posla usled ekonomske, tehnološke i organizacione promene. U skladu sa članom 156. Zakona o radu, on se formira ukoliko u roku od 30 dana dođe do prestanka radnog odnosa najmanje:

 1. 10 zaposlenih na ukupan broj od 20 do 100 zaposlenih,
 2. 10% zaposlenih gde radi između 100 i 300 ljudi,
 3. 30 zaposlenih na preko 300 ukupno zaposlenih.

Broj ukupno zaposlenih ovde se gleda ukoliko su na neodređeno vreme. Program se formira i ukoliko u roku od 90 dana dođe do prestanka rada najmanje 20 zaposlenih, bez obzira na njihov ukupan broj.

Sadržina programa

U skladu sa članom 155. Zakona o radu, sadržina programa mora da obuhvata:

 • razloge prestanka rada,
 • otkazni rok,
 • ukupan broj zaposlenih,
 • kriterijum po kom se otpuštaju radnici,
 • da li je moguće na neki drugi način to rešiti (nepuno radno vreme, drugi posao, dokvalifikacija),
 • detaljnije informacije o radnicima koji su višak (broj, godine starosti, staž, kvalifikacija),
 • način na koji će se rešiti socijalno-ekonomski položaj viška zaposlenih.

Ovaj program se mora dostaviti Nacionalnoj službi za zapošljavanje i reprezentativnom sindikatu. NZS obaveštava poslodavca da li ima drugog načina za rešavanje problema viška zaposlenih, a da to nije otpuštanje. Oni imaju 15 dana od dobijanja programa da daju komentar na isti, a poslodavac mora dati svoje mišljenje na to u roku od 8 dana.

Napomena: Ovde je potrebno jasno naglasiti koji je razlog otkaza po osnovu viška i da li je u pitanju tehnološki, ekonomski ili organizacioni, kao i obrazloženje uz to. Ukoliko u rešenju o otkazu ne postoji jasno obrazloženje zašto je do njega došlo, sud ga može poništiti.

 

Određivanje i primena kriterijuma za utvrđivanje viška zaposlenih

Kada se gleda lista kriterijuma za otpuštanje ovim povodom, najbitniji je radni učinak zaposlenog u proteklih godinu dana. Tu se pre svega misli na inovativnost, samostalnost, efikasnost, kvalitet obavljenog posla kao i drugi kriterijumi. Pored toga, uzima se u obzir i imovinsko stanje zaposlenog, dužina radnog staža, kao i broj izdržavanih lica. Ovi kriterijumi ne mogu se primenjivati na one koji su na trudničkom odsustvu, porodiljskom odsustvu ili na odsustvu zbog nege i posebne nege deteta.

 

Postupak dostavljanja rešenja o otkazu

U skladu sa članom 185. Zakona o radu, ukoliko iz nekog razloga fizički nije moguće zaposlenom dostaviti Rešenje o otkazu, ono se postavlja na oglasnu tablu poslodavca. Nakon osam dana od postavljanja, može se smatrati da je ono dostavljeno.

 

Zabrana zapošljavanja novih zaposlenih

Poslodavac nije u mogućnosti da, na poziciji na kojoj je bio zaposleni koji je otpušten kao tehnološki višak, zaposli nekog drugog u naredna tri meseca. Ukoliko se ponovo javi potreba za popunjavanjem te pozicije u tom periodu, prednost će imati zaposleni koji je otpušten.

 

Zloupotreba prava poslodavca 

Može da se dogodi situacija da poslodavac pokuša da zloupotrebi svoj položaj i da zaposlenom umesto raskid ugovora po osnovu tehnološkog viška, da da potpiše sporazumni raskid ugovora. Na ovo nikako ne treba pristajati jer su olakšice za zaposlenog u tom slučaju drastično manje.

Napomena: Sud ima pravo da ocenjuje da li su ispravno primenjeni kriterijumi prilikom otpuštanja usled tehnološkog viška. Ono što sud ne može jeste da ocenjuje zaposlene umesto poslodavca ukoliko je to bio jedan od kriterijuma za otpuštanje.

 

Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa, bilo da je to urađeno od strane poslodavca direktno ili je zaposleni bio prinuđen da da otkaz pod prinudom, zaposleni ima pravo da tuži poslodavca. U tom slučaju moguće su dve opcije:

 • da se osoba vrati na svoje pređašnje radno mesto uz naknadu štete i uplatu pripadajućih doprinosa,
 • ili da se ne vrati, takođe uz naknadu štete i uplatu doprinosa.

Ukoliko se vrati, vrlo lako se može dogoditi da mu tada bude još gore nego što je bilo pre toga.

Ova tema je sigurno veoma komplikovana za mnoge. Ukoliko imate pitanje ili vam je potrebna pomoć možete nam pisatina info.bg@unija.com.