Računovodstvo za velika i srednja preduzeća

Za pravilnost i istinitost podataka u bilansima, odgovoran je direktor preduzeća. Veoma bitno je dakle, da znate kome ste poverili vođenje poslovnih knjiga i izradu računovodstvenih izveštaja.

Sveobuhvatna računovodstvena usluga na Uniji BG

OD KNJIŽENJA DO KONTROLE I RAČUNOVODSTVENIH IZVEŠTAJA

RAČUNOVODSTVO (KNJIŽENJE)

Finansijsko računovodstvo i poreske knjige osnova su za sastavljanje računovodstvenih izveštaja i poreskih obračuna. Nudimo vam:

evidentiranje poslovnih događaja u glavnoj knjizi i ujedno u salda/konte kupaca i dobavljača

vođenje registra osnovnih sredstava

pomoć prilikom vođenja vaših pomoćnih knjiga (npr. registar nematerijalnih i materijalnih osnovnih sredstava, računovodstvo troškova rada, materijalno i robno knjigovodstvo, glavne knjige blagajne, knjiga akcionara i dr.) i usklađivanje s glavnom knjigom

vođenje propisanih poresih knjiga i evidencija (za obveznike za pojedine poreze, npr. za PDV)

savetovanje klijenata o usklađivanju dokumentacije sa poreskim zakonodavstvom (prilikom izdavanja računa, prilikom likvidacije primljenih računa i obračuna, putnih obračuna i drugih ugovora) te podrška poslovanju klijenta (informisanje, osiguravanje izveštaja)

savetovanje kod izbora ili pravilnog razumevanja računovodstvenih izveštaja (prilikom donošenja važnijih poslovnih odluka).

IZVEŠTAVANJE (RAČUNOVODSTVENI IZVEŠTAJI)

Na osnovu poslovnih knjiga pripremimo propisane računovodstvene izveštaje, izveštaje za druge državne institucije i vaše interne izveštaje, koji su vam potrebni prilikom vođenja, nadzora i donošenja odluka.

izrada internih izveštaja s obzirom na potrebe stranke (za management, za vlasnike, koncernsko izveštavanje)

vođenje registra osnovnih sredstava

izrada propisanih izveštaja za državnu statistiku

izrada godišnjih računovodstvenih izveštaja (propisanih izveštaja: bilansa stanja, izveštaja poslovnog rezultata, izveštaja novčanih tokova, drugi propisani izveštaji, analiza)

saradnja prilikom izveštavanja upravnom odboru i na skupštini

PORESKI OBRAČUNI

Svaki poslovni subjekat je obveznik za najmanje jedan od poreza za što je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije te ulagati zahteve, prognoze i poreske obračune.

obračun PDV i drugi propisani obračuni prema Zakonu o PDV

vođenje poreskih knjiga i evidencija prema Zakonu o PDV-u,

izrada obračuna poreza od prihoda iz delatnosti ili obračuna poreza od prihoda pravnih osoba,

vođenje evidencije za godišnji poreski obračun (npr. evidencija pokrivanja poreskih gubitaka, korišćenja poreskih olakšica i sl.,

izrada obračuna poreskog odbitka za isplate dohodaka iz Srbije prema zakonu o porezu na dohodak pravnih lica, te pomoć stranki u korišćenju povoljnosti na osnovu međudržavnih sporazuma,

ostali poreski predračuni i obračuni po potrebi komitenta.

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVETOVANJE

Deo računovodstvene funkcije se obavlja i kod vas zato je korisno raditi unutrašnje kontrole:

pregled evidentiranja poslovnih događaja u poslovne i poreske knjige,

kontrola usklađenosti knjigovodstvenih isprava sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima,

kontrola adekvatnosti vrednovanja i iskazivanja stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi i pomoćnim knjigama naručioca,

savetovanje prilikom organizacije računovodstvene funkcije i u računovodstvenom izveštavanju.

Brine vas sigurnost podataka prilikom obračuna zarada?

Obračun zarada prepustite stručnjacima

OBRAČUN ZARADA NA UNIJI

Uverite se u
kvalitet usluga
koje pruža Unija

KONTAKTIRAJTE NAS