U Uniji za vas brinemo o…

VOĐENJE RAČUNOVODSTVA

Finansijsko računovodstvo i poreske knjige predstavljaju osnovu za sastavljanje finansijskih izveštaja, izjava i poreskih prijava.

 • evidentiranje poslovnih promena u glavnoj knjizi i istovremeno u bilansu klijenata i dobavljača
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • pomoć pri vođenju vaših pomoćnih knjiga (npr: trgovačkih knjiga, materijalnog knjigovodstva, obračuna putnih naloga, blagajničkih knjiga) i usklađivanje sa glavnom knjigom
 • vođenje propisanih poreskim obračunom knjiga i evidencija (za pojedine poreske obveznike, npr. za PDV
 • Online savetovanje klijenata o usklađenosti dokumenata sa poreskim zakonodavstvom ( prilikom izdavanja računa, pri likvidaciji primljenih računa i obračuna, putnih obračuna kao i drugih ugovora i dokumenata) i pružanje stručnom podrškom (savetovanje, izrada izveštaja)
 • savetovanje pri izboru ili pravilnom razumevanju računovodstvenih politika (pri važnijim poslovnim odlukama).

IZVEŠTAVANJE (FINANSIJSKE IZJAVE I IZVEŠTAJI)

Na osnovu poslovnih knjiga pripremamo propisane finansijske izveštaje, izveštaje državnim institucijama i vaše interne izveštaje koji su vam potrebni za upravljanje, nadzor i donošenje odluka.

 • priprema internih izveštaja u skladu sa potrebama klijenata (za menadžment, za vlasnike, poslovno izveštavanje)
 • vođenje registra osnovnih sredstava
 • izrada zakonom propisanih izveštaja za potrebe nacionalne statistike
 • priprema godišnjih finansijskih izveštaja (zakonom propisani izveštaji: bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o novčanim tokovima, drugi zakonom propisani izveštaji, uz finansijske izveštaje i pojašnjenja)

 

OBRAČUN POREZA

Svaki poslovni subjekt je obveznik najmanje jednog poreza za koji je potrebno voditi propisane knjige ili evidencije i podnositi zahteve, projekcije i poreske prijave.

 • obračun PDV-a i drugih zakonom propisanih obračuna u skladu sa Zakonom o PDV-u
 • vođenje poreskih obračuna i evidencije u skladu sa propisima o PDV-u
 • priprema prijave poreza na dobit na osnovu poslovnih aktivnosti ili obračun poreza od prihoda pravnih lica
 • vođenje evidencije za potrebe godišnjeg obračuna poreza (npr. evidencija o pokriću poreskih gubitaka, korišćenje poreskih olakšica)
 • obračun poreza po odbitku za isplatu prihoda sa poreklom u Srbiji (npr, pri isplati dividendi, kamata, autorskih prava, zakupnina…) i pomoć pri potraživanju pogodnosti iz međunarodnih ugovora
 • priprema drugih poreskih prijava i obračuna

 

RAČUNOVODSTVENI NADZOR I SAVETOVANJE

Deo računovodstvenih usluga obavljate i vi zbog čega je korisno vršiti interne kontole:

 • pregled evidentiranja poslovnih promena u poslovnim knjigama i poreskim obračunima i evidencijama
 • kontrola usklađenosti računovodstvene dokumentacije sa zakonodavstvom i računovodstvenim standardima
 • kontrola adekvatnosti procene i prikazivanja stanja potraživanja i obaveza u glavnoj knjizi kao i pomoćnim knjigama klijenata
 • računovodstveno savetovanje pri organizaciji računovodstva i finansija ili pri donošenju važnih poslovnih odluka

Prednosti računovodstva u Uniji

Nigde drugde nećete pronaći sve što vam je potrebno na jednom mestu: sertifikovano pružanje visokokvalitetnih usluga, najviši standard bezbednosti informacija, visoko obučeni profesionalci i sveobuhvatna računovodstvena rešenja. Bez obzira na veličinu vašeg poslovanja posvećujemo vam se potpuno i temeljno.

SVEOBUHVATNA RAČUNOVODSTVENA REŠENJA NA JEDNOM MESTU

Od knjigovodstva, kontrole i savetovanja do pripreme izveštaja. Od računovodstva za mikro kompanije do računovodstva za međunarodne kompanije

USLUGA NAJVIŠEG KVALITETA – ISO STANDARD 9001

Visok kvalitet pružanja usluga osiguran je ISO standardom 9001:2015

NAJVIŠI NIVO ZAŠTITE PODATAKA- ISO 27001 STANDARD

Mi smo prvi računovodstveni servis u Sloveniji koji može dokazati svoj način zaštite informacija tako zahtevnim standardom kao što je ISO 27001

VISOKI PROFESIONALNI STANDARD

Visoko kvalifikovano stručno osoblje koje se stalno edukuje – preko 100 sati godišnje obuke po zaposlenom što je znatno iznad evropskog proseka.

SA NAMA ĆETE BITI SIGURNI

Visok nivo poreske sigurnosti klijenata naša je osnovna smernica.

UNIJA SMART ACCOUNTING

Računovodstvo nove generacije koje nadilazi tradicionalne računovodstvene okvire i kvalitetnije koristi potencijal prikupljenih podataka.

MEĐUNARODNA PRISUTNOST

Sveobuhvatna računovodstvena rešenja za 14 zemalja Centralne i Istočne Evrope.

SAVETOVANJE

Sve na jednom mestu: poresko, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savetovanje.

Računovodstveni servis Unija

Računovodstveni servis Unija je međunarodna računovodstvena kompanija koju odlikuju visokokvalitetne računovodstvene i konsultantske usluge i napredna IT rešenja.

Kako bismo optimizovali poslovanje naših klijenata razvili smo napredan Unija Smart Accounting sistem – računovodstvo nove generacije koji povezuje ključne usluge: računovodstvo, IT rešenja i savetovanje. Naprednom obradom podataka našim klijentima pružamo pouzdan uvid u prilagođene izveštaje koji predstavljaju podršku u procesu donošenja poslovnih odluka.

KLIJENTI O NAMA

VERUJU NAM

NAJNOVIJE VESTI

24. маја, 2023

Počeo projekat „Prijatelj porodice 2023“

Privredna komora Srbije (PKS) i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju započeli su novi ciklus projekta podrške kompanijama koje su prepoznale […]

Više
15. маја, 2023

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Na uspeh poslovne ideje utiču mnogi faktori, uključujući i okruženje u kojem odlučujemo da ostvarimo svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju veliki uticaj. Svi ovi socio-demografski faktori koje je teško subjektivno izmeriti i proceniti, bez brojčanih pokazatelja koji bi mogli opipljivije da diktiraju način života ljudi u određenom regionu.

Više
3. маја, 2023

Zarada ostvarena kriptovalutama oporezuje se kao kapitalna dobit

Zarada ostvarena kao rezultat trgovine digitalnom imovinom, tj. kriptovalutama, oporezuje se kao kapitalna dobit, u iznosu od 15 odsto. Ovaj porez plaćaju i fizička i pravna lica.

Više
24. априла, 2023

Najznačajnije Izmene Pravilnika o PDV

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost je stupio na snagu i primenjuje se od 01. februara 2023. godine. Izmene su donete u cilju usklađivanja sa drugim propisima (pre svega carinskim), kao i određena preciziranja pojedinih odredaba.

Više
13. априла, 2023

Poslovanje u Sloveniji  

Na uspeh poslovne ideje utiču mnogi faktori, pa tako i sama okolina u kojoj odlučujemo ostvariti svoje poslovne ciljeve. Kultura ljudi, njihove navike i način života imaju velik uticaj. Sve te soci demografske faktore teško je meriti i vrednovati subjektivno, bez numeričkih pokazatelja koji bi opipljivije mogli diktirati stil života ljudi u određenoj regiji. Zakonski okviri, poreska opterećenja i olakšice te drugi državni propisi koji oblikuju način poslovanja u pojedinoj zemlji nesumnjivo su merljivi.   

Više
5. априла, 2023

Promena računovodstvenog servisa

Mnogo je kompanija koje nisu sigurne da li je promena računovodstvenog servisa prava opcija za njih. Neki strahuju da bi, ako promene svoje računovodstveni servis, to moglo uzrokovati probleme ili druge poteškoće vezane za računovodstvo. 

Više
28. марта, 2023

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javne pozive/konkurse za 2023. godinu

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva/ konkursa, putem kojih će kroz direktnu finansijsku podršku poslodavcima i nezaposlenim […]

Više
24. марта, 2023

Otvaranje firme u Hrvatskoj nikad nije bilo jednostavnije

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Hrvatskoj ide po ustaljenoj proceduri i povezano je sa određenim troškovima. Da bismo Vam uštedeli dragoceno vreme, u datoj brošuri smo saželi sve potrebne informacije za osnivanje d.o.o. u Hrvatskoj, a mi ćemo Vam rado pomoći oko same procedure.

Više
9. марта, 2023

Dostavljanje godišnjeg izveštaja

Centralna jedinica za harmonizaciju je, radi sagledavanja sveukupnog stanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru, pripremila obrasce godišnjeg izveštaja za […]

Više
9. марта, 2023

Napomene uz finansijske izveštaje

Napomene uz finansijske izveštaje predstavljaju sastavni deo godišnjeg seta finansijskih izveštaja. Počev od predaje finansijskih izveštaja za 2021. godinu, obavezu dostavljanja finansijskih izveštaja imaju i mikro pravna lica.

Više