3. август, 2020

Prva isplata državne pomoći stiže u petak

Drugi set mera

31.07.2020. objavljen je Zaključak o novim merama za podršku privrednim subjektima sa ciljem ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije korona virusa („Službenom glasniku RS“ broj 104). Zaključak se sastoji iz 14 tačaka i sadrži dve vrste mera:

 • direktna davanja (bespovratna uplata novčanih sredstava) i
 • fiskalne pogodnosti za privredne subjekte u privatnom sektoru

 

U ovom Zaključku se nalaze i uslove koje privrednici moraju da ispune

U nastavku teksta možete saznati da li imate pravo na drugi set mera i koje uslove i rokove morate poštovati.

 

Direktna davanja (bespovratna uplata novčanih sredstava)

 

Mikro, mali i srednji privredni subjekti (kojima su isplaćena direktna davanja u julu)

Privrednici (mikro, mala i srednja preduzeća) koji su koristili prethodne mere biće prijavljeni po automatizmu. Oni mogu da očekuju prvu isplatu 60% minimalne zarade (155 evra) do 10. avgusta 2020. godine. Sledećih 60% minimalne zarada po zaposlenom sledi im u septembru.  Ovi privrednici nemaju nikakvu obavezu u vidu prijavljivanja. Oni su automatski su prijavljeni na drugi paket direktnih davanja.

 

 

Velika pravna lica

Velika pravna lica (na osnovu finansijskih izveštaja za 2018. godinu), imaju pravo na drugi set mera pod uslovom da do 15. avgusta 2020. godine dostave Obrazac SL (u papirnom obliku) za jun i jul mesec 2020. godine. Prvu uplatu od 50% minimalne zarade, po zaposlenom, za mart mesec 2020. godine biće im uplaćena u avgusta. Druga uplata planirana je za septembar 2020. godine. Iznos uplate po mesecu je 15.183,52. Ovo se odnosi samo na velika pravna lica koja mogu da ispune uslove za isplatu direktnih davanja i koja nisu to pravo izgubili u sladu sa Uredbom.

Napomena:

 • Obrazac SL za jun mesec, potrebno je da sadrži broj zaposlenih koji su imali prekid rada najmanje 15 radnih dana u junu 2020. godine
 • Obrazac SL za jul mesec, potrebno je da sadrži broj zaposlenih koji su imali prekid rada najmanje 15 radnih dana u julu 2020. godine

Privredni subjekti koji su imali pravo na prvi set mera ali nisu prihvatili

Privredni subjekti koji nisu želeli da koriste prvi set mera, mogu da se prijave na novi paket direktnih davanja. Potrebno je da do 15. septembra 2020 godine podnesu Obrazac PPP-PD za avgust mesec. U polju 1.4. (datum plaćanja) treba da unesu datum 5.januar 2021. godine. Poslodavci iz ove grupe mogu očekivati uplatu u visini od 120% minimalne zarade za mart mesec 2020. godine. To je 36.440,45 dinara po zaposlenom.

Novoosnovani privredni subjekti

Ukoliko novoosnovani privredni subjekti, koji imaju zaposlene i obavezu da podnose PPP-PD obrasce, žele da se prijave na drugi set direktnih davanja to mogu da učine. Potrebno je da Obrazac PPP-PD za avgust mesec podnesu do 15. septembra 2020. godine.  U polju 1.4. (datum plaćanja) treba da unesu datum 5.januar 2021. godine.

U slučaju kada novoosnovani privredni subjekti ne podnose Obrazac PPP-PD, biće prijavljeni po automatizmu. Ova grupa privrednih subjekata ima pravo na direktna davanja od 120% minimalne zarade. To je36.440,45 dinara po zaposlenom. Isplatu mogu očekivati u septembru 2020. godine.

 

Napomena:

 • Kod podnošenja poreskih prijava za mesec jul 2020. godine nisu uključene nikakve pogodnosti i odlaganja poreza i doprinosa i podnose se regularno.
 • Ukoliko privredni subjekti ne žele da koriste direktna davanja, potrebno je da dobijena sredstva ostave na namenski račun, i ta sredstva će biti vraćena u budžet.

 

Fiskalne pogodnosti

Zaključak sadrži i fiskalne pogodnosti u vidu odlaganje dospelosti za plaćanje javnih prihoda za jedan mesec. U to spadaju:

 • porez i doprinos na zarade i naknada zarada,
 • porez i doprinos na ličnu zaradu preduzetnika i
 • porez na prihode od samostalne delatnosti.

Svi privredni subjekti koji žele da se prijave na fiskalne pogodnosti u vidu odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu, potrebno je da podnesu Obrazac PPP-PD za avgust mesec 2020. godine sa datumom plaćanja: 05.01.2021.

Fiskalne pogodnosti uključuju i odlaganje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti  do 5. januara 2021. godine za preduzetnike paušalce.  Za sve preduzetnike paušalce koji su koristili prvi paket mera kao i one koji su novoregistrovani u periodu od 15. marta do 20. jula 2020. godine, odlaže se akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti koja dospeva u septembru 2020. godine do 05. januara 2021. godine.

Za korišćenje fiskalnih pogodnosti su uključeni i:

 • preduzetnici koji su koristili pravo na direktna davanja i koja su im isplaćena u julu;
 • oni koji nisu koristili pravo na direktna davanja;
 • novoregistrovani preduzetnici paušalci u periodu od 15. marta zaključno 20. jula 2020. godine.

Njima se odlaže akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti do dana podnošenja konačne poreske prijave za 2020. godino, tačnije do 15. aprila 2021. godine.

 

Napomena:

 • U Zaključku nije navedeno dodatno odlaganje akontacije poreza na dobit pravnih lica
 • Ukoliko privredni subjekti žele da koriste direktna davanja, a ne žele da koriste odlaganje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu, potrebno je da kao datum plaćanja ne upisuju datum 05.januar 2021. kada podnose Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust.

 

Isplata direktnih davanja

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima biće na poseban namenski račun- COVID-19. Kao i ranije sredstva uplaćena na namenski račun mogu se koristiti isključivo samo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima. Ukoliko privredni subjekti nemaju otvoren namenski račun, isti će biti automatski otvoren. Ukoliko privredni subjekti  nema otvoren namenski račun, a ima račun kod više banaka, Poreska Uprava će izabrati kod koje banke će biti otvoren. Poslodavac nema nikakve obaveze oko otvaranja namenskog računa.

 

Napomena: Svi privredni subjekti koji koriste ove mere su u obavezi  da do 31.oktobra 2020. godine iskoriste primljena sredstva, jer nakon navedenog datuma svi namenski računi se automatski gasi.

 

Uslovi za korišćenje drugog paketa mera

Jedini uslov za korišćenje novih mera jeste da privredni subjekti ne smanje broj zaposlenih za više od 10%. To se računa u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja.

Napomena: Ne računaju se zaposleni koji su zaključili ugovor na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine, a kojima ističe ugovor u navedenom periodu.

Ukoliko poslednja uplata bude izvršena 15. septembra onda uslov ističe 15. decembra 2020. godine.

Navedeni uslov se odnosi za privredne subjekte koji žele da koriste novi paket mera. Gubitak prava na korišćenje starih mera se može dogoditi ukoliko ti provredni subjekti smanje broj zaposlenih na nakon tri meseca od poslednje isplate. Ukoliko je poslednja isplata bila 10. jula onda poslodavac ne sme da smanji broj zaposlenih više od 10% do 7. oktobra 2020. godine.