Povraćaj više plaćenih doprinosa iz ranijih godina
14. фебруар, 2019

Povraćaj više plaćenih doprinosa iz ranijih godina (+ pravilnik i obrasci)

U skladu sa odredbama člana 66. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ako ste kao obveznik (ili neko drugi u vaše ime i korist) u jednoj kalendarskoj godini uplatili doprinose za obavezno socijalno osiguranje iz osnovice koja prelazi iznos utvrđene najviše godišnje osnovice doprinosa za 2020. godinu od 4.423.080 dinara (Sl. glasnik RS broj 93 od 26.12.2019.) imate pravo na povraćaj više plaćenog iznosa doprinosa.

Povraćaj više plaćenog doprinosa vrši se po isteku kalendarske godine za prethodnu godinu

Kao obveznik možete Poreskoj upravi podneti zahtev za povraćaj više plaćenih doprinosa na teret zaposlenog u roku od 5 godina. Zastarelost počinje da teče od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj ste stekli pravo na povraćaj doprinosa; na primer, do 31.12.2021. godine možete da podnesete zahtev za povraćaj doprinosa za 2015. godinu.

Prestanak obaveze plaćanja doprinosa na ugovorene naknade u tekućoj godini

Takođe, odredbama Člana 67. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, predviđena je mogućnost prestanka obaveze plaćanja doprinosa po osnovu budućih ugovorenih naknada u tekućoj godini u slučaju kada ukupna osnovica na koju su plaćeni doprinosi po svim osnovama dostigne iznos najviše godišnje osnovice doprinosa koja za 2021. godinu iznosi 4.869.000 dinara (Sl. glasnik RS broj 154 od 23.12.2020.).

Detaljni pravilnik Poreske uprave možete da pronađete ako kliknete na Pravilnik a besplatne elektronske obrasce za povraćaj doprinosa možete da pronađete ako kliknete na Obrasci.

Ako Vam je potrebna asistencija prilikom utvrđivanja osnovice na koju su plaćeni doprinosi u prethodnim godinama ili imate pitanja u vezi sa tumačenjem pravilnika i popunjavanjem obrazaca, slobodno nas kontaktirajte. Naša služba za obračun zarada će Vam rado pomoći.

Kontaktirajte nas putem stranice za kontakt ili klikom na Upit.