Poslovno-finansijsko savetovanje2019-11-25T15:33:50+01:00

Poslovno-finansijsko savetovanje

Usluge finansijsko-poslovnog savetovanja nudimo u svim fazama postojanja preduzeća, razumemo poslovanje, poznajemo prava rešenja i imamo ekipu sa stručnim znanjem i iskustvom.

FINANSIRANJE DUGOVA

Pomoć preduzećima pri dobijanju novih kredita, reprogramiranju postojećih zajmova, zameni postojećih kredita sa povoljnijim zajmovima te traženju mogućnosti finansiranja putem  alternativnih finansijskih instrumenata.

Priprema predloga optimalne strukture finansiranja
Organizovanje potrebne dokumentacije za banke i druge finansijske institucije (izrada poslovnih planova, investicionih projekata i drugih dokumenata potrebnih za banke)
Pregled i analiza kreditnih i drugih ponuđača i izbor najpovoljnijeg izvora finansiranja (bankarski kredit, drugi oblici finansiranja duga, alternativni finansijski instrumenti)
Zastupanje i vođenje pregovora sa bankama i drugim finansijskim institucijama
PRIBAVLJANJE VLASNIČKIH I DRUGIH IZVORA FINANSIRANJA

Pronalaženje potencijalnih investitora i sprovođenje transakcije za sticanje takvih resursa (dokapitalizacija, mezaninsko (mešovito) finansiranje)

Izrada poslovnih planova, procena vrednosti kompanije i procena vrednosti udela u vlasništvu
Kreiranje predloga transakcione strukture
Pregled i analiza potencijalnih investitora i donatora finansiranja
Priprema prezentacionog materijala za potencijalne investitore (diler, prospekt) i priprema podataka za potencijalne investitore (data room)
Sprovođenje sastanaka između vlasnika i potencijalnih investitora i vođenje pregovora
Analiza i procena ponuda od strane investitora
Vođenje i savetovanje o izvršenju i završetku transakcije 
FINANSIJSKO I POSLOVNO RESTRUKTURIRANJE DRUŠTVA

Pomoć u sprovođenju finansijskog i poslovnog restrukturiranja obuhvata vansudske (dobrovoljne) mere restrukturiranja i mere restrukturiranja u skladu sa zakonom o nesolventnosti (preventivno restrukturiranje, obavezno poravnanje).

Stvaranje strategija i planova za poslovno i finansijsko prestrukturiranje
Predlozi i pomoć u dezinvestiranju
Priprema predloga za dodatno finansiranje i restrukturiranje postojećih dugova
Mogućnost zastupanja i sprovođenja pregovora sa poveriocima u vansudskim i sudskim postupcima restrukturiranja
Uputstva i saveti o procedurama restrukturiranja do završetka transakcije
FINANSIJSKI DUE DILIGENCE

Sveobuhvatnim uslugama due diligenc-a zainteresovanim stranama se pruža uvid u pravni status, finansijski status i identifikaciju ključnih rizika kompanije. Više o Due diligence pročitajte ovde.

Pregled finansijskih izveštaja i drugih računovodstvenih evidencija
Nezavisna procena finansijske pozicije kompanije
PREGLED POSLOVANJA ZA PONUĐAČE KREDITA (IBR)

Sa nezavisnim pregledom poslovanja kompanije, zajmodavci dobijaju objektivne informacije za donošenje odluka u vezi sa postojećim i novim zahtevima kompanije.

Izrada analize poslovanja i postojećeg stanja kompanije
Ocena projekcija i planova poslovanja
Predlog mera u vezi sa potraživanjima
Predlog mera u vezi sa dodatnim zajmovima
IZRADA POSLOVNOG I FINANSIJSKOG PLANA I EVALUACIJA PLANA I PROJEKATA INVESTICIJA

Osnova za donošenje poslovnih odluka u preduzeću i pomoć u odlučivanju potencijalnih investitora i banaka, …

... je kvalitetan i profesionalno pripremljen poslovni i finansijski plan kompanije ili projekta. Sadržaj i struktura su prilagođeni konkretnim potrebama kompanije i svrsi proizvodnje, ne zanemarujući činjenicu da, pored osnovnih karakteristika plana, treba uzeti u obzir analizu životne sredine, a ključne rizike treba naglasiti i minimizirati sa usvojenim akcionim planom za upravljanje rizicima.
OPTIMIZACIJA TROŠKOVA

Da li znate 5 koraka za povećanje profita? Znamo ih u računovodstvenoj kući Unija! Tajna je ne samo u povećanju prodaje, već i u smanjenju troškova. Naši stručnjaci pomažu vam da otkrijete gde da uštedite, pomažu prilikom analize troškova, predlažu akcije i zajedno sa vama uvode korake za optimizaciju.

PROVERITE KAKO

Želite otvoriti
firmu u inostranstvu
(pa ne znate gde započeti)?

TU SMO DA VAM POMOGNEMO

Zadnje vesti iz poslovno-finansijskog sveta

Uverite se u
kvalitet usluga
koje pruža Unija

KONTAKTIRAJTE NAS
BRZI KONTAKT
×