Poresko savetovanje2019-12-20T13:56:25+01:00

Poresko savetovanje

Zaposleni u Uniji BG imaju bogato iskustvo u savetovanju srpskih i međunarodnih privrednih subjekata, kao i fizičkih lica. U poreskoj oblasti Unija BG vam nudi sledeće usluge:

TEKUĆE PORESKO SAVETOVANJE

Poresko savetovanje iz svih poreskih oblasti:

Oporezivanje fizičkih lica porezom na dohodak
Doprinosi za socijalno osiguranje
Oporezivanje pravnih lica
Poreski odbitak
Porez na dodatnu vrednost
Oporezivanje nekretnina
Akcize
Druge oblike poreza
ZASTUPANJE U PORESKIM INSPEKCIJSKIM POSTUPCIMA

Zaposleni iz odeljenja poreskog savetovanja imaju široko znanje o srpskom poreskom zakonodavstvu, uključujući poznavanje računovodstvenih i statusnih propisa. Zato vas pripremamo na eventuelnu posetu inspektora i sarađujemo prilikom inspekcijskih pregleda.

Priprema na dolazak inspektora
Nastupanje kao ovlašćeni u postupku
Komunikacija sa poreskim organom
Priprema napomena, pritužbi i drugih pravnih sredstava u postupku
TRANSFERNE CENE

Transferne cene predstavljaju jedno od najrizičnijih oblasti međunarodnog oporezivanja, jer 70% međunarodne trgovine se dešava unutar međunarodnih grupa preduzeća. Savetujemo vas na području transfernih cena kako bi vaše poslovanje bilo u skladu sa zakonodavstvom.

Pregled adekvatnosti transfernih cena
Priprema odgovarajuće dokumentacije o transfernih cenama
PORESKI DUE DILIGENCE

Dobijanje informacija koje su potrebne prilikom donošenja strateških odluka odnosno analiza poslovanja preduzeća i ocena trenutnih i budućih poslovnih rizika. Više o Due diligence pročitajte ovde.

Kompletan pregled pravilnosti ispunjavanja poreskih obaveza kod klijenata za pojedini poreski period, deo perioda ili za više poreskih perioda
Pregled pravilnosti i zakonitosti sprovođenja poreskog zakonodavstva u vašim poslovnim knjigama, ugovorima i drugoj relevantnoj dokumentaciji
Usredsređivanje na otkrivanje grešaka odnosno poreskih rizika pri oporezivanju i plaćanju poreskih obaveza svih vrsta poreza
priprema izveštaja o otkrivenim greškama odnosno poreskim rizicima sa preporučenim merama za otklanjanje utvrđenih grešaka

Poređenje poreza među zemljama u centralnoj i istočnoj Evropi

UPOREDITE

Poslednje vesti iz oblasti poreza

Uverite se u
kvalitet usluga
koje pruža Unija

KONTAKTIRAJTE NAS
BRZI KONTAKT
×