poreske olakšice za početnike u poslovanju
21. фебруар, 2019

Poreske olakšice za početnike u poslovanju

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje su stupile na snagu 1. oktobra 2018. donele su poreske olakšice za početnike u poslovanju.

Početnici u poslovanju oslobođeni su obaveze plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u prvoj godini poslovanja.

Poresko oslobođenje mogu da koriste

  • novoosnovana privredna društva
  • preduzetnici

za sebe i najviše 9 zaposlenih.

Uslovi su

  • Da su zaposleni (za koje koristite olakšice) duže od šest meseci neprekidno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje
  • ili da su u proteklih godinu dana stekli srednje, više ili visoko obrazovanje,
  • kao i da je svaki član privrednog društva, preduzetnik i lice koje ostvaruje pravo na oslobođenje prijavljen u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Zarada svakog od zaposlenih u režimu poreskog oslobođenja ne sme da prelazi iznos trostruke prosečne godišnje zarade u Srbiji.

Meru poreskog oslobođenja možete da iskoristite samo jednom. To znači da, ako je neko ostvario pravo na meru kao preduzetnik, to neće moći ponovo da učini kao osnivač privrednog društva.

Kao korisnik mere, ostvarujete pravo na zdravstveno osiguranje i na druga prava iz radnog odnosa, ali ne i na penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukoliko želite, možete samostalno da uplaćujete u skladu sa važećim propisima.

 

Pratite nas na Fejsbuku i LinkedInu. Prijavite se na naše vesti kako biste uvek bili u toku.