Osnivanje preduzeća u centralnoj i istočnoj Evropi (CEE)


BRZI
KONTAKT
Mi obezbeđujemo sve što je potrebno za registraciju preduzeća, pružamo vam sve instrukcije i procedure za otvaranje firme, bankovni račun i sve ostalo potrebno. Od klijenta očekujemo samo saradnju i jednu posetu kod notara za potpis Akta o osnivanju.
PRILIKOM OSNIVANJA PREDUZEĆA U INOSTRANSTVU I U SRBIJI
NUDIMO SLEDEĆE USLUGE:
  • priprema Akta o osnivanju odnosno Ugovora o osnivanju,
  • saradnja u postupcima registracije preduzeća,
  • saradnja u otvaranju poslovnog računa,
  • priprema prijave za dobijanje poreskog broja,
  • pečat.
NAKON OSNIVANJA PREDUZEĆA
I PREMA VAŠOJ ŽELJI, OSTAJEMO SA VAMA:
  • nudimo vam vrhunske usluge računovodstva (u 14 zemalja),
  • nudimo vam obračun zarada i kadrovske usluge za preduzeća,
  • savetujemo vam i pomažemo prilikom daljeg rasta.

Cenovnik osnivanja preduzeća

Osnivanje po zemlji Redovna cena Dodatno
Osnivanje preduzeća u
Srbiji
1000 EUR Dodatni troškovi prevođenja, notarske usluge,… nisu uključeni (maksimalno 350 EUR)
Osnivanje preduzeća u
Hrvatskoj
1500 EUR Dodatni troškovi prevođenja, notarske usluge,… nisu uključeni (maksimalno 350 EUR)
Osnivanje preduzeća u
Bosni i Hercegovini
1000 EUR Dodatni troškovi prevođenja, notarske usluge,… nisu uključeni (maksimalno 350 EUR)
Osnivanje preduzeća u
Crno Gori
1000 EUR Dodatni troškovi prevođenja, notarske usluge,… nisu uključeni (maksimalno 350 EUR)
Osnivanje preduzeća u
Makedoniji
1000 EUR Dodatni troškovi prevođenja, notarske usluge,… nisu uključeni (maksimalno 350 EUR)
Osnivanje preduzeća u
Sloveniji
1900 EUR Dodatni troškovi prevođenja, notarske usluge,… nisu uključeni (maksimalno 350 EUR)
Osnivanje preduzeća u
Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Ukrajini, Rumunjskoj i u Austriji
Pošaljite nam upit Pošaljite nam upit

Cene ne uključuju PDV 

StartBIS paket za preduzeća

SVE POTREBNO ZA PREDUZEĆA KOJA ULAZE NA STRANO TRŽIŠTE.
StartBIS PAKET: 310 € / mesečno

Poverite nam vođenje poslovnih knjiga i pobrinućemo se da budu usklađene sa zakonodavstvom. Pri tom ćemo vas redovno obaveštavati o poslovanju vašeg preduzeća i savetovati u vezi sa računovodstvom i porezima. Obračun zarada, vođenje kadrovskih evidencija i ostale kadrovske usluge takođe mogu da budu naša odgovornost i garantujemo vam da će biti u skladu sa važećim propisima i vašim očekivanjima. A naravno da ćemo se pobrinuti i za blagovremeno i pravilno izveštavanje državnim ustanovama.

Pošto naši stručnjaci poznaju kako zakonodavstvo Srbije tako i zakonodavstvo drugih zemlja, znaće da vam objasne specifičnosti na koje morate naročito da obratite pažnju u svom poslovanju.

*StartBIS paket ne uključuje završne godišnje račune.

U PAKET JE UKLJUČENO
Sedište preduzeća
Administracija
Telefon
Knjiženje do 20 dokumenata (primljenih i izdatih računa) mesečno
Mesečni obračun PDV-a

Ovde smo da vam odgovorimo na sva poreska, pravna, poslovna i finansijska pitanja

SAVETOVANJE NA UNIJI

Sedište preduzeća

MOGUĆNOST REGISTRACIJE PREDUZEĆA NA SEDIŠTIMA UNIJE U CEE REGIJI (CENTRALNA I ISTOČNA EVROPA)

Ukoliko još uvek nemate poslovni prostor, nudimo vam mogućnost da svoje preduzeće privremeno registrujete na sedište Unije. Poslovni prostor odgovara svim zakonskim propisima i nalazi se u poslovnom prostoru u kojoj imaju sedište i neke strane međunarodne kompanije.

Administracija

Svu vašu poštu ćemo sačuvati u elektronskom obliku i proslediti je na vašu elektronsku adresu. Priprema platnih naloga u elektronskoj banci, te izdavanje računa su neka od najčešćih zaduženja, a postaraćemo se i za sva ostala, tako da će vaše preduzeće moći nesmetano da funkcioniše isto kao kada biste imali redovno zaposlene radnike u administraciji.

Sveobuhvatno rešenje na jednom mestu

Od osnivanja preduzeća do računovodstva i savetovanja za celu CEE regiju.

Uverite se u
kvalitet usluga
koje pruža Unija

KONTAKTIRAJTE NAS