Obračun zarada i drugih isplata

Vrlo osetljivo i zahtevno stručno područje,
podložno čestim promenama u zakonodavstvu
i propisima – poverite ga stručnjacima

Obračun zarada i drugih isplata za preduzeća

Zarade za zaposlene kod većine poslodavaca su poslovna tajna i najosetljivija tema što se tiče zaposlenih. Preciznost u obračunu i stručno savetovanje menadžmenta, zato je utoliko važnije. Za vaše preduzeće u celosti preuzmemo obračun zarada i drugih isplata fizičkim licima.

mesečni obračun zarada i naknada za zaposlene

obračun autorskih honorara, ugovora o delu, zakupu i sl.

priprema naloga plaćanja za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, poreza i doprinosa

izveštavanje Poreskoj upravi i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, saradnja sa državnim organima i organizacijama

Priprema i podnošenje zahteva za refundaciju naknada, subvencije i sl.

periodični obračuni (regresi, bonusi …)

automatizovani izveštaji o strukturi troškova rada prema troškovnim mestima i projektima

ostale usluge u vezi sa zaposlenima po potrebi odnosno po porudžbini naručioca usluge

KLIK PITANJA – odgovorili smo na vaša najčešća pitanja iz oblasti obračuna zarada – proverite ovde.

Optimizujte isplate zarada u
vašem preduzeću

POVERITE NAM OBRAČUN ZARADA

Obračun zarada za međunarodna preduzeća

Sveobuhvatna usluga na jednom mestu za čitavu CEE regiju
Aktivnom prisutnošću na međnarodnom prostoru Unija BG svojim strankama omogućava obračun zarada za sva preduzeća, koja posluju u CEE regiji (centralna i istočna Evropa). Ujedno uz obračun zarada i drugih isplata, brinemo se i za sve obavezne mesečne i godišnje izveštaje odgovornim institucijama.

Zašto se obračun zarada u Uniji BG isplati?

Niži troškovi – veća stručnost i sigurnost
Prema našem iskustvu preduzeća se za eksterni obračun zarada odlučuju sve češće, prvenstveno zbog optimizacije troškova i veće stručnosti eksternog izvršioca, a svoje zaposlene upućuju na poslove, koji imaju veću dodatnu vrednost za kompaniju.
Pogledajte poređenje između internog i ekstornog obračuna zarada poverenog Uniji BG:
PRE
interni obračun zarada u preduzeću
POSLE
eksterni izvođač - UNIJA BG
Jedna osoba, koja ujedno obavlja i računovodstveni, administrativni i kadrovski posao. Struči kadar, specijalizovan za obračun zarada
Prosečno 10 sati edukacije godišnje 100 sati edukacije zaposlenog
Ad-hoc praćenje zakona Specijalizovani HR savetnici dnevno prate novosti i promene u zakonodavstvu (kadrovsko, pravno, poresko)
Neažurno podnošenje zahteva za refundacije i subvencije, nekorišćenje svih mogućnosti olakšica itd. Ažurni zahtevi za refundacije isplaćenih naknada za bolovanja i povraćaja poreza i doprinosa
Trošak obračuna plata zavisi od vremena koje zaposlena osoba mesečno potroši Fiksni trošak obračuna zarada
Kašnjenja i neredovna isplata zbog odsutnosti zaposlenog (godišnji odmor, bolovanje) Redovna isplata u unapred definisanim odnosno dogovorenim rokovima
Ručna priprema izveštaja za rukovodstvo Automatizovani izveštaji o strukturi troškova zarada prema troškovnim mestima i projektima kao ipriprema i podnošenje automatizovanih izveštaja Poreskoj upravi
Nesigurni opdaci o platama zaposlenih 100% sigurnost podataka
Otkrivanje nepravilnosti prilikom poreskih kontrola (novčane kazne) Uspešno obavljene poreske kontrole

Uverite se u
kvalitet usluga
koje pruža Unija

KONTAKTIRAJTE NAS