Online prodaja i naplata

Elektronske fakture u Srbiji

Unija Izazov 2021

UČEŠĆE ZAPOSLENIH U RASPODELI DOBITI

KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE

PORESKI TRETMAN REKLAME I REPREZENTACIJE

Najčešća pitanja poslodavaca o naknadama za vreme bolovanja

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost

POVREDA RADNE DISCIPLINE

GODIŠNJI ODMOR

PREPORUKA VLADE REPUBLIKE SRBIJE O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA IZ 2019. i 2020.

Uticaj avansa u građevinarstvu prema pravilima koja važe od 01.01.2021.

Poreski tretman slanja robe na uništenje

Utvrđivanja vrednosti prometa i uticaj naknadne promene naknade na određivanje poreskog dužnika

Obračun PDV-a u građevinarstvu po novim pravilima u 2021. godini

Sve specifičnosti rada od kuće

Zdravstveno osiguranje za zaposlene