Rezervna kopija podataka

Data jemstva – moraju li ih mala i mikro preuzeća uzeti u obzir u godišnjem izveštaju?

Transferne cene

OBRAČUN ZARADE – GLAVNI IZAZOV MNOGIH POSLODAVCA

Unija CLUB organizuje besplatni webinar na temu „Transferne cene“

Godišnji porez na dohodak građana za 2021

ZAŠTO JE VAŽNO IMATI OFFICE 365 REZERVNU KOPIJU E-MAIL

Poreska olakšica na zarade (2)

Poreska olakšica na zarade

Obračun zarada u Uniji

Transferne cene su važne Poreskoj upravi

Pet najvažnijih podataka o završnom računu

Poreske olakšice za zaposlene

Subvencije za e-fiskalizaciju: Rok za prijavu ističe 31. januara

Sistem e-faktura

Zakon o fiskalizaciji (drugi deo)

Zakon o fiskalizaciji (postupak)

UNIJA CLUB ORGANIZUJE BESPLATNI WEBINAR „IZVEŠTAJI NOVE GENERACIJE: POWER BI”