Direktan platni promet između Srbije i Crne Gore

Problematični krediti na Zapadnom Balkanu

Kako NBS procenjuje inflaciju i rast privrede u narednom periodu

Preraspodela radnog vremena kod privremenog rada u inostranstvu

Nove izmene Pravilnika o PDV-u

Paušalcima poreske obaveze mogu da rastu maksimalno 10% do kraja 2025. godine

Srbija ustupa Crnoj Gori na korišćenje licencu za platformu za e-fakture

Izmene Zakona o porezima na imovinu

TEHNOLOŠKI VIŠAK – OTKAZ UGOVORA O RADU KAO „TEHNOLOŠKI VIŠAK“

Međunarodne računovodstvene usluge: Umetnost globalizacije

Obračun zarada – izračunajte pravilno Vašu zaradu ovde

Osniva se Agencija za postupak konverzije zemljišta bez naknade

Uskoro novi uslovi za penzionisanje žena

Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru

Rok za prve poreske obaveze ističe već petog dana u mesecu

Izmene Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca su stupile na snagu

Cirkularna ekonomija dobija svoje standarde

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Srbiji