Gde primate elektronske usluge prema izmenama Zakona o PDV

Zašto je bitna revizija finansijskih izveštaja

Kako jedan detalj u izveštaju za NBS može da izazove kontrolu

Naknada za godišnji odmor, regres i naknada za neiskorišćeni odmor

7 besplatnih resursa za preduzetnike

Poreska ušteda kod prodaje udela koji su bili u prethodnom periodu obezvređeni

Koja su vaša prava prilikom rada na daljinu

Najznačajnije izmene Zakona o trgovini

Najznačajnije izmene Zakona o elektronskoj trgovini

Obaveze poslodavaca u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu

Besplatna uporedna tabela poreskih regulativa u 6 zemalja regiona!

Poreska optimizacija – kako da je sprovedete i uštedite [+ konkretni primeri]

Odluka o licu odgovornom za izdavanje računa

Kako se popunjava POPDV obrazac [detaljno uputstvo i primeri]

Uskoro počinje primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti iz 2018. godine

3 najčešće mete poreskih inspektora

Limited Liability Company Vs. Branch Office of Foreign Legal Entity in Serbia

Osnovne izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju od 11.04.2019. godine