centralna evidencija
25. јануар, 2019

Kako se upisati u centralnu evidenciju stvarnih vlasnika

Kao što je ranije najavljivano, Agencija za privredne registre je uspostavila Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika. U skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, evidentiranje stvarnog vlasnika moraju da izvrše sva privredna društva, ogranci, predstavništva, fondacije, zadužbine, ustanove i zadruge, i to do 31.01.2019. godine.

Obavezu evidentiranja stvarnog vlasnika imaju i privredna društva čiji su osnivači fizička lica.

Upisivanje u centralnu evidenciju stvarnih vlasnika

Prijava stvarnog vlasnika vrši se elektronskim putem, preko portala Agencije za privredne registre.

Kada kliknete na link, pojaviće vam se sledeći prozor:

Centralna evidencija vlasnika
Izvor: apr.gov.rs

Ako ne posedujete nalog, pre upisivanja neophodno je kreirati nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika tako što ćete popuniti formular sa desne strane. Upisivanje ima 4 koraka.

Detaljna uputstva za evidentiranje stvarnog vlasnika možete da pronađete na sledećoj stranici.

Druge obaveze u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

1) Utvrditi stvarnog vlasnika na osnovu Odluke direktora društva;

2) Prikupiti i čuvati dokaze na osnovu kojih je utvrđen stvarni vlasnik.

Napomene

Na žalost, ne postoji tehničko rešenje da se evidentiranje izvrši preko punomoćnika, već je neophodno da to izvrši zakonski zastupnik. Olakšavajuća okolnost je što je moguće prethodno pripremiti elektronsku registracionu prijavu, koju zakonski zastupnik može da uveze (klikom na opciju „uvezi“) i samo potpiše.

Takođe, potrebno je da zastupnik društva koji vrši evidentiranje ima kvalifikovani elektronski potpis.
Imajte u vidu da za nepostupanje po ovom Zakonu predviđene su novčane kazne u rasponu od 500.000 do 2.000.000 dinara.

 

Pratite nas na društvenim mrežama Facebook i LinkedIn ili nam se obratite putem forme za kontakt ako vam je potreban još neki savet ili informacija.

Podelite ovaj tekst sa svojim partnerima na mrežama.