devizno poslovanje
2. септембар, 2019

Kako jedan detalj u izveštaju za NBS može da izazove kontrolu

Iako su obaveze izveštavanja NBS u slučaju deviznog poslovanja često vrlo jasno naglašene i postoji mnogo uputstava i objašnjenja, u praksi se ova obaveza često zanemari ili joj se ne pridaje dovoljno pažnje. Zanemarivanje obaveze izveštavanja NBS, naročito u slučajevima spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja, uopšte nije bezazlena stvar.

Moguća je blokada poslovanja i velik broj strogih kontrola. A da bismo vam dodatno naglasili zašto treba da vodite računa o svakom detalju kao da je u pitanju poresko izveštavanje, podelićemo sa vama primer iz prakse.

Pogrešno uneti podaci u O1 obrazac

U  toku postupka nedavne kontrole NBS-a za koju nam se klijent obratio za pomoć u toku sprovođenja, javila se sumnja da je rezident učinio prekršaj iz člana 59 stav 1. Zakona o deviznom poslovanju.

Naime, subjekat (rezident) koji podnosi obrazac O1 u popunjavanju iznosa svojih obaveza prema jednom ino dobavljaču je u koloni, u kojoj treba navesti iznos obaveza u stranoj valuti (kako i stoji na samoj fakturi) uneo iznos u RSD.

To znači da je došlo do iskazivanja netačnog podatka o obavezi. Time je učinjeno da odgovorno lice ispred NBS-a uvidom u dokumentaciju na osnovu ove situacije iskaže osnovnu sumnju da je rezident učinio prekršaj. Nakon kontrole napravljen je Zapisnik u kom se iskazuje sumnja o prekršaju i predmet je trenutno u sudskom postupku.

Devizno poslovanje i O-1 i P-1 obrazac

Sva privredna društva koja posluju sa inostranstvom, imaju obavezu da Narodnoj Banci Srbije dostave Izveštaj o potraživanju/obavezi po spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga koje nisu izmirene u roku dužem od godinu dana.

To se radi putem O-1 obrasca, odnosno P-1 obrasca u skladu sa tačkom 13. Odluke o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom („Službeni glasnik RS“ broj 56/2013 i 4/2015).

Ukoliko navedeni obrasci nisu tačno popunjeni ili imaju određena neslaganja/nedostatke, Narodna Banka Srbije će vam poslati obaveštenje da treba otkloniti nedostatke i ponovo poslati izveštaj u roku od 3 dana.

U slučaju poslate tri opomene i nekorigovanog izveštaja, Narodna Banka Srbije u skladu sa članom 44. i 46. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 62/2006 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) i tačkom 4. Odluke o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenta i nerezidenta  („Službeni glasnik RS“, broj 84/2018), pokreće postupak posredne kontrole deviznog poslovanja rezidenta.

Ako vas interesuju kompletne kvartalne i mesečne obaveze prema NBS, kao i rokovi i obrasci, pogledajte naš tekst sa rokovima, obrascima i izveštajima za NBS tako što ćete kliknuti  ovde.

Posredna kontrola deviznog poslovanja rezidenta

U postupku posredne kontrole deviznog poslovanja Narodna Banka Srbije zahteva dostavu sledeće dokumentacije:

 

  • za svako potraživanje po kreditnim poslovima koje je navedeno u P-1 obrascu, fakturu ili ugovor sa obrazloženjem zašto naplata potraživanja nije još izvršena;
  • za svaku obavezu po kreditnim poslovima koje je navedeno u O-1 obrascu, fakturu ili ugovor sa obrazloženjem zašto naplata potraživanja nije još izvršena;
  • prebijanje dugovanja i potraživanja;
  • prenos dugovanja i potraživanja.

 

Zahtevanu dokumentaciju dostavljate Narodnoj Banci Srbije u roku od 5 radnih dana na imejl adresu posredna.deviznakontrola@nbs.rs .

Nakon sprovedene kontrole deviznog poslovanja, dobijate Zapisnik o posrednoj kontroli deviznog poslovanja.

Kazne u slučaju nepravilnosti pri kontroli deviznog poslovanja

U slučaju nepostupanja po zahtevu Narodne banke Srbije ili utvrđivanja nepravilnosti i iskazivanja netačnih podataka, smatra se da ste počinili prekršaj iz člana 59. stav 1. tačka 42) Zakona o deviznom poslovanju, a zakonski zastupnik prekršaj iz člana 59. stav 2. Zakona od deviznom poslovanju.

Kazna za nepravilno iskazane podatke kreće se u rasponu od RSD 100.000,00 do RSD 3.000.000,00.

Izuzetno naglašavamo da budete prilično oprezni prilikom popunjavanja obrazaca i izveštaja za NBS. Iako ništa zapravo niste loše uradili osim male omaške u pisanju, broj sumnjivih i nažalost neverovatnih kriminalnih slučaja je preveliki i ništa se ne prepušta slučaju. Sve što mislite da će izazvati sumnju – verujte da hoće.

Proverite nekoliko puta ili prepustite drugima.

Podelite ovaj tekst sa svojom mrežom poznanika i prijatelja, a mi smo vam rado dostupni ako imate neko pitanje.