20. септембар, 2019

Gde primate elektronske usluge prema izmenama Zakona o PDV

U narednom periodu nam sledi još izmena i dopuna zakona. Iako nekad deluje da se izmene donose mnogo brže nego što možemo da ispratimo, ove dolaze u pravom trenutku i imaju za cilj da unaprede najpre poslovnu klimu i olakšaju usklađivanje sa munjevitim tehnološkim razvojem.

Sada su planirane izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost, konkretno njegovog člana 12. U ovom tekstu ćemo podeliti sa vama koje su izmene i dopune, kao i šta donosi novi pravilnik.

Svesni smo takođe da ume biti teško generalno pratiti sve izmene zakona. Ako ste propustili prethodne izmene zakona, možete da ih  pogledate klikom na sledeće linkove:

 

Izmene Zakona o trgovini

Izmene Zakona o elektronskoj trgovini

Novi pravilnici u oblasti poreza na dohodak građana

Najnoviji pravilnici o podsticajima kod poreza na dobit

Izmene Zakona o zdravstvenom osiguranju

 

Koji je razlog za izmene i dopune Zakona o PDV

Razlog promena jeste problem utvrđivanja mesta primaoca usluga kod usluga koje se pružaju elektronskim putem, a zatim i nedovoljno preciziranje šta su usluge pružene elektronskim putem.

Plan je da se, uz izmene i dopune, donese novi Pravilnik čija bi primena počela zajedno sa izmenama i dopunama Zakona o PDV, odnosno 1. Januara 2020. godine.

Šta uređuje novi Pravilnik

Ovim Pravilnikom bliže bi se uredilo, u smislu člana 12. stav 6. tačka 7) podtačka (12) Zakona o PDV –

 

„…smatra se mesto sedišta, prebivališta ili boravišta primaoca usluga, ako se radi o uslugama (12) pruženih elektronskim putem“ (izvod iz Zakona o PDV)

 

šta se smatra uslugama pruženim elektronskim putem; tome će biti posvećen član 2. novog Pravilnika.

On će precizno definisati usluge koje se smatraju uslugama pruženim elektronskim putem, kao i one koje se ne mogu svrstati u ovu grupu.

Pravilnik će utvrditi i kriterijum i pretpostavke za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem, uključujući i način njihove primene.

Koje su trenutno poznate konkretne izmene u Zakonu o PDV

Trenutno poznate izmene su:

A) Prema predloženoj izmeni stava 9. član 12. Zakona,: za mesto prometa usluga, u slučaju da se prebivalište i boravište razlikuju, uzima se mesto boravišta.

B) Članu 12. dodaju se stavovi 10. i 11. prema kojima: mesto sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primljenih usluga se smatra mesto određeno na osnovu kriterijuma propisanih novim pravilnikom od strane Ministra finansija.

On će takođe bliže odrediti šta se smatra uslugama definisanim u članu 12. iz stava 6. tačka 1), tačka 4) podtačka (5), prevoznim sredstvima iz tačke 5), 6) i tačka 7) podtačka (8), uslugama iz tačke 7) podtačka (12).

Ovde možete da pogledate trenutni Zakon o porezu na dodatu vrednost (Zakon o PDV).

izmene i dopune zakona o porezu na dodatu vrednost

Kriterijumi za određivanje mesta sedišta i fizičko prisustvo primalaca usluga

Kao kriterijum za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca ovih usluga prema predloženom članu 3. ovog Pravilnika – smatralo bi se fizičko prisustvo primaoca tih usluga na određenoj lokaciji pružaoca usluga.

Utvrđivanje mesta primaoca usluga zavisilo bi od toga da li je neophodno da primalac usluge bude prisutan na određenoj lokaciji.

Ako jeste, ta lokacija se smatra njegovim sedištem.

Ako se primalac nalazi na brodu, letelici ili u vozu, onda bi se smatralo da je sedište, prebivalište ili boravište u mestu njihovog polaska.

Ako fizičko prisustvo primaoca usluge nije neophodno na nekoj lokaciji, smatralo bi se da je njegovo sedište (stalna poslovna jedinica, prebivalište ili boravište):

  • u mestu gde se nalazi priključak za fiksnu mrežu;
  • državi koja je identifikovana putem nacionalnog pozivnog broja;
  • gde se nalazi dekoder ili je poslat čitač kartice;
  • mestu koje je odredio pružalac usluga na osnovu najmanje dva neprotivrečna dokaza. (članovi 4 i 5)

Najmanje 3 neprotivrečna dokaza

Dokazima se može smatrati:

  • adresa primaoca usluge za prijem računa;
  • internet protokol ili mesto utvrđeno geolokacijom;
  • bankovni podaci;
  • mobilni kod zemlje;
  • mesto priključka fiksne mreže i
  • druge značajne informacije za obavljanje prometa.

Ukoliko pružalac usluge poseduje najmanje 3 neprotivrečna dokaza koji ukazuju da se mestom u kojem primalac usluga ima sedište/stalnu poslovnu jedinicu/prebivalište/boravište smatra drugo mesto u skladu sa članom 4. i članom 5. stav 1. tač. 1), 2) i 3) ovog pravilnika, pružalac usluga može smatrati da je mesto prometa usluga ono koje je utvrđeno na osnovu tih dokaza.

Nadamo se da smo vas pripremili na nove izmene i dopune Zakona. Ako imate nedoumice, pišite nam na društvenim mrežama ili preko kontakt forme!