NAJNOVIJE VESTI

25. септембра, 2023

Međunarodne računovodstvene usluge: Umetnost globalizacije

Međunarodne računovodstvene usluge postaju sve popularnije kako se sve veći broj kompanija širi na globalno tržište. Velika je korist u prelasku granica i kultura, jer garantuje novu publiku i nove načine rada. Međunarodne računovodstvene usluge pomažu ovim kompanijama da se nose sa svakodnevnim potrebama za finansijskim izveštavanjem, finansijskim računovodstvom, obračunom zarada i dodatnim zahtevima.

Više
5. септембра, 2023

Obračun zarada – izračunajte pravilno Vašu zaradu ovde

Obračun zarada je nešto s čim ste se zasigurno susreli tokom svog rada u raznim firmama. Nepravilno obračunata zarada je veliki problem za mnoge zaposlene. Razlog tome može biti neadekvatno poznavanje zakona, neprofesionalnost ili nemar.

Više
5. септембра, 2023

Osniva se Agencija za postupak konverzije zemljišta bez naknade

Konverzija zemljišta bez naknade je uvedena. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) donelo je uputstvo o načinu vođenja postupka konverzije sa preciznim smernicama. U njemu piše...

Više
5. септембра, 2023

Uskoro novi uslovi za penzionisanje žena

U 2023. godini, na snagu su stupila nova pravila za penzionisanje žena. Ona se značajno razlikuju u odnosu na pre nekoliko meseci. Sada je pomerena starosna granica, a u nekim slučajevima i staž.

Više
5. септембра, 2023

Novine u Zakonu o inspekcijskom nadzoru

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije izjavilo je da je u petak, 1. septembra, održan prvi sastanak interne Radne grupe za pripremu radne verzije Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Više
31. августа, 2023

Rok za prve poreske obaveze ističe već petog dana u mesecu

Poreska uprava je objavila poreski kalendar za septembar 2023. godine. Prva obaveza treba da se plati već 5. septembra, a poslednja krajem meseca. U nastavku teksta saznajte koje su to obaveze. Objavljen poreski kalendar za septembar 2023. godine: 5. 9. 2023. Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu avgustu, na Obrascu OZU. Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za mesec avgust i uplata sredstava.

Više
31. августа, 2023

Izmene Zakona o boravku i zapošljavanju stranaca su stupile na snagu

Prema Zakonu o boravku i zapošljavanju stranaca sada je omogućeno elektronsko podnošenje zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) odlučuje o ovim zahtevima u roku od 15 dana.

Više
10. августа, 2023

Cirkularna ekonomija dobija svoje standarde

Cirkularna ekonomija je postala način proizvodnje kome trebamo svi da težimo. Na međunarodnom nivou, u toku je razvoj šest ISO standarda u oblasti cirkularne ekonomije. Nedavno su tri dobila status "nacrt međunarodnog standarda".

Više
5. јула, 2023

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću u Srbiji

Ukoliko želite otvoriti/osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću u Republici Srbiji potrebno je da ispoštujete odgovarajući postupak pribavite i pripremite odgovarajuću dokumentaciju.  U cilju da Vam uštedimo vreme i približimo sam postupak osnivanja privrednog društva u Republici Srbiji pripremili smo pregled najznačajnijih podataka u vezi sa ovim postupkom.

Više
29. јуна, 2023

Novi sistem javnog prevoza u Beogradu

Od 17.05.2023. godine važi novi integrisani tarifni sistem (ITS) na teritoriji grada Beograda. Novi sistem javnog prevoza podrazumeva da se […]

Više