Računovodstvo je veliko več kot samo številke – je univerzalni jezik posla. Mi ga uporabljamo za pisanje vznemirljivih poslovnih zgodb.

Računovodstvena kuća Unija BG d.o.o.

Bulevar Mihajla Pupina 165 G,
11070 Novi Beograd

Računovodstvena kuća UNIJA XS, d.o.o.

Krilova 1a,
21000 Novi Sad

+381 11 312 12 82

info.bg@unija.com

www.unija.com

More

fb fb fb fb fb
29. септембра, 2021

ELEKTRONSKE FAKTURE

Zakon o elektronskom fakturisanju stupio je na snagu 07.05.2021. godine, ali ima odloženu primenu. U Službenom glasniku broj 69/2021 od […]

Više