Od  01.03.2018. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu omogućili automatsku overu kartica zdravstvenog osiguranja i za osiguranike samostalnih i poljoprivredne delatnosti.

Zdravstvene kartice biće overene na osnovu podataka Poreske uprave o plaćenim doprinosima. U tu grupu spadaju sledeće osnove osiguranja:

  1. osiguranici samostalnih delatnosti (preduzetnicima),
  2. poljoprivrednici,
  3. sveštenici,
  4. verskim službenici
  5. inostrani penzioneri (lica  kojia primaju penziju ili invalidninu od države sa kojom ne postoji bilateralni sporazum o socijalnom osiguranju)
  6. samostalni umetnici,
  7. zaposleni kod fizičkih lica (koji nemaju PIB) i oni koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o razmeni stručnjaka ili sporazumu o međunarodnoj tehničkoj saradnji
Automatska overa obuhvata i članove njihovih porodica koji se preko njih osiguravaju.
Takođe, fizička lica mogu proveriti podatak o overi zdravstvene knjižice, putem aplikacije na sajtu RFZO, na stranici http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/provera-overe-zdrisp, dok je poslodavcima podatak o overu dostupan na Portalu Centralnog registra obaveznog socijanog osiguranja.