Aktuelne vesti2019-07-30T11:41:32+02:00

Aktuelne vesti

1510, 2020

Sprečavanje pranja novca i finasiranje terorizma i uloga računovodstva u tom procesu

15.10.2020|

Da bi smo razumeli samu ulogu poslovnih subjekata, a samim tim i računovodstvenih kompanija u procesu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, prvo bismo bliže morali da objasnimo navedene pojmove.   Šta predstavlja pojam „Pranje novca“? Pranje novca predstavlja proces prikrivanja nezakonitog porekla novca ili imovine stečene kriminalom. Cilj navedene aktivnosti je korišćene navedenog novca, tako da se ne privuče pažnja nadležnih organa i da se njegovom poreklu zavara trag. Da [...]

2809, 2020

Prava kupca i obaveze prodavca prilikom reklamacije

28.09.2020|

Dužnost i odgovornost prodavca Prema članu 50. Zakona o zaštiti potrošača prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Saobraznost je jedan od pojmova koji zbunjuje potrošače. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru: ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model; ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a [...]

2109, 2020

Poreska prijava o obračunu akcize

21.09.2020|

Poreska prijava PP OA predstavlja poresku prijavu o obračunu akcize čije podnošenje je propisano Zakonom o akcizama (dalje: Zakon).   Koji se proizvodi oporezuju akcizom i kada nastaje ova obaveza Prema članu 2. Zakona akcizom se oporezuju sledeći proizvodi: derivati nafte; biogoriva i biotečnosti; duvanske prerađevine, uključujući i duvanske prerađevine koje se pri upotrebi greju ali ne sagorevaju; alkoholna pića; kafa; tečnosti za punjenje elektronskih cigareta; električna energija za krajnju potrošnju. [...]

809, 2020

Kako da bez greške popunite IOSI obrazac

08.09.2020|

Šta je IOSI obrazac? Precizan opis ovog obrasca je sledeći : Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI).   Ko ima obavezu da predaje ovaj obrazac? Poslodavci na teritoriji Republike Srbije (domaća ili strana, pravna ili fizička lica), koji u svom sastavu imaju najmanje 20 zaposlenih lica u radnom odnosu. Poslodavci koji imaju od 20 do 49 zaposlenih dužni su da u radnom odnosu imaju najmanje jednu osobu sa [...]

2708, 2020

Kako se popunjava PDP prijava [detaljno uputstvo]

27.08.2020|

PDP prijava jeste Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica. Sa jedne strane je konačna, jer je u njoj tada iskazana konačna obaveza preduzeća za porez na dobit za datu poslovnu godinu. Sa druge strane je akontaciona, jer kada konačnu obavezu za porez na dobit podelimo sa 12, dobijamo mesečni iznos akontacije (pretpostavljeni deo poreza na dobit). Preduzeće je dužno da ovaj iznos plaća tokom cele [...]

2508, 2020

Q&A Moja prva plata

25.08.2020|

1. Kako se prijavljujem za učešće u programu? Prijavljivanje se odvija preko portala www.mojaprvaplata.gov.rs. Zainteresovani privredni subjekti elektronskim putem podnose Zahtev za učešće u programu u periodu od 17. avgusta do 25. septembra 2020. godine. Za podnošenje prijave potrebno je da imate otvoren nalog na eUpravi i da koristite kvalifikovani elektronski sertifikat. Nakon prijave, oglašavanje pozicija mogu raditi vaši zaposleni koje za to ovlastite, uz otvoren nalog na eUpravi. 2. Ko snosi [...]

1708, 2020

Unija Smart – Reporting nove generacije

17.08.2020|

Budućnost poslovne inteligencije je stigla – vaš ceo posao smešten u samo jednoj personalizovanoj kontrolnoj tabli. Smart Power BI izveštaji i kontrolne table su interaktivni, ažurirani u realnom vremenu i pružaju trenutni pregled.   NAPREDNI SISTEM IZVEŠTAVANJA Napredni izveštaji Power BI doneo je revoluciju u izveštavanju. Omogućuje nam automatizaciju obrade podataka i praćenje poslovanja u realnom vremenu. Automatizovani izveštaji prilagođeni su potrebama vašeg preduzeća. Više ne trebate pratiti vaše ključne pokazatelje [...]

1408, 2020

Moja prva plata

14.08.2020|

Usvojena je Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih "Moja prva plata". Od ponedeljka, 17. avgusta, počeće prijavljivanje poslodavaca za program. Kome je namenjen program Program "Moja prva plata" namenjen je onima koji su završili srednju školu ili fakultet, nemaju radnog iskustva, a u potrazi su za svojim prvim poslom. Program će se sprovoditi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru. Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, [...]

1308, 2020

KPO knjiga

13.08.2020|

Neko vam je nekada rekao da treba da vodite KPO knjigu. Knjiga o ostvarenom prometu ili KPO knjiga je obrazac koji moraju da popunjavaju svi paušalno oporezovani preduzetnici. To je zapravo jedina vrsta dokumentacije koju vi paušalci treba da imate. To je vaše knjigovodstvo. Zato vam po Zakonu knjigovođa nije potreban.   U ovom tekstu pisaćemo vam o tome kako treba da vodite KPO knjigu, ali i šta se dešava u [...]

608, 2020

Besplatan plan primene mera

06.08.2020|

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave širenja epidemije zarazne bolesti stupio je na snagu 11. jula 2020. godine. Ovaj opšti akt predviđa obavezu za sve poslodavce i zaposlene da primenjuju preventivne mere. Sve je to u cilju kako bi se sprečila pojava i širenje zarazne bolesti. Više o ovom pravilniku pisali smo u teksu Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad. Važna infromacija [...]

608, 2020

Kažite NE zlostavljanju na radu

06.08.2020|

Jedan od najvećih problema u oblasti radnih odnosa jeste zlostavljanje na radu. Poznatije kao mobing. On podrazumeva svaki oblik psihološkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja. Mobingom se takođe smatra pogoršavanja uslova rada koje za cilj ima da zaposleni sam napusti posao . Postoji horizontalni mobing – kada se zlostavljanje vrši među zaposlenima istih pozicija u hijerarhiji organizacije. Imamo i vertikalni mobing – sprovodi se uglavnom odozgo prema niže pozicioniranim zaposlenim. Mobing u [...]

308, 2020

Prva isplata državne pomoći stiže u petak

03.08.2020|

Drugi set mera 31.07.2020. objavljen je Zaključak o novim merama za podršku privrednim subjektima sa ciljem ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije korona virusa („Službenom glasniku RS“ broj 104). Zaključak se sastoji iz 14 tačaka i sadrži dve vrste mera: direktna davanja (bespovratna uplata novčanih sredstava) i fiskalne pogodnosti za privredne subjekte u privatnom sektoru   U ovom Zaključku se nalaze i uslove koje privrednici moraju da ispune U nastavku teksta [...]

BRZI KONTAKT
×