20. децембар, 2023

Ključne izmene u Zakonu o elektronskom fakturisanju

Na sednici održanoj 26. oktobra 2023. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju. On je objavljen u Službenom glasniku RS, broj 92/2023 od 27. oktobra 2023. godine. Primenjivaće se od 1. 1. 2024. godine.

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, odredbe koje se odnose na elektronsko evidentiranje prethodnog poreza primenjivaće se za poreske periode koji počinju nakon 31. 8. 2024. godine.

Više...