20. decembra, 2018

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost, katerega določbe se začnejo uporabljati s 1. 1. 2019.

Dne 28. 11. 2018 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J), katerega določbe se začnejo uporabljati s 1. 1. 2019.

Spremembe, ki jih ZDDV-1J prinaša, se med drugim nanašajo tudi na:

  • novo ureditev obravnave kuponov, izdanih po 31.12.2018;
  • določitev kraja obdavčitve v primeru telekomunikacijskih  storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev  osebam, ki niso davčni zavezanci;
  • obveznost predložitve izjave po 45. členu ZDDV-1 pri transakcijah z nepremičninami;
  • oprostitve za dobave blaga in storitve v carinskih postopkih;
  • določitev začasnega odbitnega deleža v primerih, ko davčni zavezanec v preteklem letu nima primerljivih transakcij;
  • popravljanje napak v obračunu DDV na podlagi samoprijave in predložitev obračuna DDV na podlagi samoprijave ter obračunavanja obresti;
  • obdavčitev investicijskega zlata.

Kar se tiče transakcije z nepremičninami, pri katerih obdavčljivi dogodek nastane po 30.11.2018, se z ZDDV-1J črta  obveznost predložitve izjave o izbiri obdavčitve po 45. členu ZDDV-1. V tem primeru zadostuje, da za namene nadzora davčna zavezanca, ki sta vpletena v transakcijo, na zahtevo davčnega organa dokažeta obstoj predhodnega pisnega dogovora o obdavčitvi transakcije v zvezi z nepremičnino pred opravljeno dobavo nepremičnine. Dogovor torej še vedno ostaja obvezen, vendar velja da o izbiri obdavčitve pri nepremičninah ni potrebno predlagati že sedaj decembra – seveda pa je izjavo potrebno  imeti spisano in arhivirano za potrebe davčnih kontrol in inšpekcijskih nadzorov.

Več o ostalih spremembah sledi kmalu.