Vse novice2019-07-29T08:48:14+02:00

Novice

2807, 2021

Davčni vidik kriptovalut

28.07.2021|

Davčna obravnava poslovanja s kriptovalutami v Sloveniji še ni zakonsko regulirana. Je pa v zvezi s poslovanjem s kriptovalutami FURS pred leti izdal pojasnilo o davčni obravnavi po Zdoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS. Pojasnilo sicer ni zavezujoče, je pa v pomoč zavezancem pri opredeljevanju davčne obravnave posameznih dohodkov, vezanih na poslovanje s kriptovalutami. Ne glede na to je o poslovanju z virtualnimi valutami v praksi še veliko nejasnosti. Ko določamo davčno [...]

1907, 2021

Novosti v tarifni prilogi za Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine

19.07.2021|

S 1. 7. 2021 je prišla v veljavo nova višina najnižjih osnovnih plač za posamezne tarifne razrede in višina povračil stroškov prehrane med delom ter službenih potovanj v dejavnosti trgovine Slovenije. Najnižje osnovne plače za posamezne tarifne razrede znašajo: Tarifni razred NOP v EUR I. Enostavna dela 582,43 II. Manj zahtevna dela 604,78 III. Srednje zahtevna dela 640,71 IV. Zahtevna dela 683,92 V. Bolj zahtevna dela 762,34 VI. Zelo zahtevna dela [...]

1507, 2021

Ponovno spremenjena pravila glede povračil potnih stroškov

15.07.2021|

14.7. je Vlada sprejela nove spremembe pravil glede povračil stroškov prevoza na delo in iz dela, in sicer: Višina, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo, se vrača na višino 0,18 €/km za razdaljo med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela, kot je veljala pred zadnjo spremembo uredbe za tiste, ki niso imeli možnosti javnega prevoza in čezmejne delovne migrante. Ni več [...]

807, 2021

Kaj prinaša novi PKP9?

08.07.2021|

Državni zbor je na včerajšnji seji sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 - ZIUPGT. Novi zakon podaljšuje nekatere že sprejete ukrepe, dodaja pa tudi nove, ki so usmerjeni v zagon turizma in gostinstva, športa in kulture. Ukrepi PKP 9: Boni Vsak polnoletni državljan Republike Slovenije prejme bon v vrednosti 100 EUR za koriščenje storitev s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki [...]

507, 2021

Nov način priznavanja povračila stroškov prevoza na delo in z dela

05.07.2021|

Vlada je izdala spremembe davčne uredbe, in sicer se  povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela po novem ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, če je povračilo obračunano  takole: do višine 0,13 € za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj 1 km oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča; do višine 30 [...]

107, 2021

Posebne ureditve VEM od 1.7.2021

01.07.2021|

Objavljena sta dva nova pravilnika vezana na posebne ureditve VEM, ki začneta veljati s 1.7.2021, in sicer: Pravilnik o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo vsebuje določbe v zvezi z dobavo blaga ali opravljanjem storitev, ki jih omogočajo elektronski vmesniki, in posebnimi ureditvami za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, [...]

2406, 2021

Znižanje davčne osnove na podlagi rezervacij in pogojnih obveznosti

24.06.2021|

Pred nekaj meseci je Vrhovno sodišče izdalo zanimivo sodbo, na podlagi katere zavezancu ni bila priznana upravičenost do znižanja davčne osnove za naknjižene odhodke za rezervacije. Zatem je bilo v medijih mogoče prebrati tudi komentarje, češ da gre za novost v praksi davčne oblasti in da je zavezance strah, da sodba pomeni, da bo FURS laže in hitreje zavračal priznavanje odhodkov za rezervacije in da zavezanci ne bodo mogli več uveljavljati [...]

2106, 2021

Vlada sprejela PKP9

21.06.2021|

Predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19 - ZIUPGT je bil včeraj v obravnavi na 82. seji Vlade. Vlada je potrdila predlog ter ga poslala v prednostno obravnavo na Državni zbor. Predlog zakona je predvsem usmerjen v zagon turizma in gostinstva, športa in kulture. Država bo za pomoč tem dejavnostim financirala letni regres v višini minimalne plače. Zakon predvideva tudi podelitev novih turističnih [...]

1806, 2021

Poslovanje Finančne uprave

18.06.2021|

16.6.2021 je prenehal veljati Odlok o razglasitvi epidemije in s tem tudi Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah. Ta je določal kako poslujejo upravni organi med epidemijo. Od torka, 16.6.2021 naprej FURS sprejema vse vloge brez predhodne najave ves poslovni čas ter so strankam na voljo za vse ostale obiske v času uradnih ur ob upoštevanju priporočil epidemiološke stroke glede [...]

1606, 2021

Elektronski naslov družbe

16.06.2021|

9.2.2021 je bila v Uradnem listu objavljena sprememba Zakona o gospodarskih družbah. Novi zakon se med drugim nanaša tudi na elektronske naslove družb. Pri vpisu ustanovitve družbe morate po novem navesti kontaktni elektronski naslov, ki se zapiše v Poslovni register Slovenije. Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe, za gospodarska združenja ter za podružnice tujih podjetij. Obstoječe družbe morate kontaktni elektronski naslov vpisati v register do 24.2.2022 na enega od [...]

1506, 2021

Začel bo veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah – Ztro-1A

15.06.2021|

23.6.2021 bo začel veljati ZTro-1A, ki uvaja naslednje spremembe: Obveznost evidentiranja količine drobno rezanega tobaka – namesto predpisanega postopka zalog bo obvezano samo k evidentiranju količine drobno rezanega tobaka in cigaret na zalogi. Evidentiranje se opravi na dan pred spremembo trošarine ali drobno prodajne cene, podatke o zalogi pošljete z obračunom razlike o trošarini. Pravica do vračila trošarine – ZTrop-1A vzpostavlja pravico do vračila trošarine v primeru znižanja trošarine ali drobnoprodajne [...]

1406, 2021

Na voljo so vloge za vključitev v posebne ureditve VEM

14.06.2021|

Davčni zavezanci, ki se želijo vključiti v posebno ureditev VEM (OSS), lahko od 10. 6. 2021 dalje na spletni strani eDavki oddajo vloge za vključitev v posebne ureditve VEM z obrazcem »OOS«. Obrazci za nove posebne ureditve VEM se nahajajo v sklopu obrazcev »Posebna ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve, v skladu s 6. poglavjem ZDDV - Posebna ureditev Mini VEM«.

HITRI KONTAKT
×