Vse novice2019-07-29T08:48:14+02:00

Novice

2611, 2020

Državni zbor je včeraj potrdil PKP6

26.11.2020|

Na včerajšnji seji je Državni zbor sprejel že šesti proti-koronski paket ukrepov - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE/PKP6). Preverimo bistvene ukrepe namenjene delodajalcem oz. gospodarskim družbam, ki jih novi paket prinaša: Subvencioniranje fiksnih stroškov: do državne pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov bodo upravičena podjejta z 30-70 % upadom dohodka, ki so bila registrirana najkasneje do 1. septembra 2020 in imajo najmanj [...]

2611, 2020

Poenostavljeno vročanje dokumentov državljanom

26.11.2020|

S 23.11.2020 so na Ministrstvu za javno upravo uvedli nov državni informacijski sistem za elektronsko vročanje dokumentov - SI-CeV. Z njim nameravajo razbremeniti javne institucije, prav tako pa želijo državljanom olajšati sprejem pošiljk oz. dokumentov. V prvi fazi bodo državljanom na voljo vročeni dokumenti v varnih predalih na eUpravi. Za uporabo varnih predalov mora državljan osebno privoliti in imeti urejeno veljavno e-identifikacijo (digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS). Obstoj predala bo [...]

2511, 2020

Kakšni ukrepi prihajajo ob poslabšanju gospodarske situacije?

25.11.2020|

Drugi val epidemije koronavirusa COVID-19 se opazno izraža v hitrem slabšanju gospodarske slike. V pripravi sta tako dodatna sklopa ukrepov, PKP6 in PKP7. Čeprav je bil predlog ukrepov PKP6 že pripravljen (danes naj bi ga potrjevali v Državnem zboru), je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek predlagal nekaj sprememb, ki naj bi omilile aktualne težave podjetij. Predlogi za spremembe PKP6: Sprememba ukrepa delnega kritja fiksnih stroškov: omilitev pogoja upada [...]

2411, 2020

Pomoč gostinstvu in turizmu

24.11.2020|

Panogi, ki sta zagotovo med najbolj prizadetimi zaradi COVID-19 epidemije, sta gostinstvo in turizem. Ogromen izpad prihodkov bo močno vplival tako na poslovanje kot tudi na delovanje podjetij v teh dveh panogah. Državna pomoč, ki je namenjena tema panogama, je javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki [...]

1911, 2020

Unija in Data-Link na Hrvaškem odslej pod skupno blagovno znamko

19.11.2020|

Računovodska hiša Unija se je v minulih dneh uspešno združila z največjim ponudnikom računovodskih in svetovalnih storitev na Hrvaškem – s podjetjem Data-Link. Z združevanjem najboljših praks obeh podjetij Unija tako uspešno uresničuje svojo vizijo, da do leta 2022 postane najnaprednejši in obenem najkakovostnejši ponudnik storitev v svojem segmentu v regiji. Skupni letni prihodki skupine Unija se s tem zvišujejo za 2 milijona evrov (na 10 milijonov evro letno), povečalo pa [...]

1911, 2020

Sprememba v obrazcu obračuna davka od dohodkov pravnih oseb

19.11.2020|

V Uradnem listu RS je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Obrazec obračuna davka od dohodkov pravih oseb (DDPO) je razširjen za novo davčno olajšavo. Do sedaj se je pod zaporedno številko 15.14 poročalo olajšave za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po novem pa se pod zaporedno številko [...]

1811, 2020

Lahko delavci uveljavljajo nastanek višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza?

18.11.2020|

Od vključno 16. 11. 2020 je začasno zopet prepovedano izvajanje javnih prevozov, kar veliko delavcem onemogoča prihod na delo/z dela. Ker je delavec dolžan delodajalca obveščati o bistvenih okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti, mora delavec, ki ne more priti na kraj opravljanja dela zaradi višje sile zaradi ukinitve javnega prevoza, delodajalca obvestiti o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile. Delavec lahko v [...]

1611, 2020

Kako zaposliti državljana tuje države?

16.11.2020|

Zaradi problematike pomanjkanja delovne sile v Sloveniji se vedno več delodajalcev odloča za zaposlitev delavcev iz tujine, bodisi iz območja EU ali tretjih držav. Vezano na državo, iz katere delavec prihaja, pa je pomembno predvsem dejstvo, s katero dokumentacijo bo moral delodajalec razpolagati, da bo lahko zaposlil tega delavca. Za države EU, Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Švice velja načelo prostega pretoka delovne sile. Prosti pretok oseb (delovne sile) je poleg [...]

1311, 2020

Znana je vsebina predloga PKP6 – kaj so bistveni ukrepi za gospodarske subjekte?

13.11.2020|

Kot smo že pisali, je Vlada RS sprejela predlog šestega interventnega zakona - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID19 – PKP6, katerega cilj je omiliti in odpraviti vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje dela, gospodarstva ter socialnega in zdravstvenega varstva. Vlada RS s predlogom zakona dopolnjuje nekatere ukrepe iz petega interventnega zakona, saj so bili ti sprejeti pred razglasitvijo epidemije, uvaja nekatere nove in podaljšuje določene [...]

1211, 2020

Vlada je sprejela niz ukrepov že šestega protikorona paketa – PKP6

12.11.2020|

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – PKP6, katerega cilj je omiliti in odpraviti vpliv nalezljive bolezni COVID-19 na področje dela, gospodarstva ter socialnega in zdravstvenega varstva. Predloge za gospodarske ukrepe je poslalo več predstavnikov gospodarstva, najštevilnejši predlogi pa so prišli iz strani Gospodarske zbornice Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Na področje urejanja trga dela se nanašajo naslednji pomembni ukrepi. [...]

1211, 2020

Poenostavitev pridobitve potrdila za karanteno

12.11.2020|

Po novem (od 12.11.2020 dalje) lahko na spletni strani Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ali na portalu eUprava izpolnite obrazec za pridobitev potrdila o karanteni na domu. Obrazec je mogoče oddati z uporabo e-identitete ali brez. V primeru oddaje brez uporabe e-identitete posameznik vnese svojo enotno matično številko občana (EMŠO) in davčno številko ter elektronski naslov, na katerega želi prejeti potrdilo o karanteni. V primeru oddaje obrazca z e-identiteto pa bo potrdilo prejel [...]

1011, 2020

FURS preverja prilive iz naslova valutnega trgovanja

10.11.2020|

V zadnjem času opažamo s strani Finančne Uprave poostren nadzor nad prilivi, ki jih fizične osebe prejemajo predvsem iz tujine iz raznih platform, ki služijo valutnemu trgovanju in trgovanju z izvedenimi finančnimi instrumenti. Pomembno je vedeti, v katerih primerih pride do obdavčitve ter kakšne so le-te. Posli promptnega (spot) valutnega trgovanja so posli, ki se izvršijo takoj, poravnava pa se lahko izvrši do nekaj dni kasneje. Taki posli ne štejejo za [...]

HITRI KONTAKT
×