Vse novice2019-07-29T08:48:14+02:00

Novice

805, 2021

5 Tips For Learning How to Write an Essay Topic

08.05.2021|

Many individuals are under the impression that it is not possible to write essay topics all on your own. While it could be hard for a while, with just a little practice and guidance, it’s definitely feasible to understand how to write essay subjects all on your own. But if you try to handle this task by yourself, it will only lead to frustration […]

2904, 2021

Preoblikovanje samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo

29.04.2021|

V prispevku predstavljamo postopek preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo, kot ga predvideva Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ob sočasnem upoštevanju davčnega in dohodninskega vidika preoblikovanja po Zakonu o dohodnini (Zdoh-2) in Zakonu o davčnem postopku (Zdap-2). Slovenski podjetniški sklad za statusno preoblikovanje iz podjetnika posameznika v kapitalsko družbo na podlagi javnega poziva nudi vavčer za kritje do 60 odstotkov stroškov preoblikovanja. Firma podjetnika vsebuje ime in priimek podjetnika, [...]

2804, 2021

Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela

28.04.2021|

15. aprila 2021 je v veljavo stopil Zakon o dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela, ki se prične uporabljati s 30. aprilom 2021. 62. členu Zakona o urejanju trga dela, ki ureja višino denarnega nadomestila, je dodan nov, 4. odstavek, ki določa, da se brezposelni osebi, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in se je v drugo državo članico EU, EGP ali Švicarsko konfederacijo dnevno ali najmanj enkrat tedensko vozila [...]

2104, 2021

Prenehal veljati ukrep omejitve postopkov davčne izvršbe

21.04.2021|

Z 18. aprilom 2021 je prenehal veljati začasni ukrep omejitve začetka postopkov davčne izvršbe. Ta ukrep je bil sprejet v sklopu PKP 7, po 118. členu, in je pomenil začasno omejitev začetka postopkov davčne izvršbe, v skladu s katero se je  davčna izvršba začela samo v nujnih zadevah. Od 19. 4. 2021 dalje se postopki davčne izvršbe začnejo in vodijo v skladu s pravili ZDavP-2, torej brez omejitve začetka le na [...]

2004, 2021

Javni razpis za ponudnike paketnih potovanj

20.04.2021|

Slovenski podjetniški sklad je  za blažitev posledic COVID-19 odprl javni razpis za neposredne kredite v višini do 100.000 EUR/podjetje. S krediti bo omogočeno hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 na gospodarstvo ter poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju s strani potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in drugimi s potovanji povezanimi dejavnostmi. Na razpis se lahko prijavite zgolj tisti ponudniki, ki imate omenjeni [...]

1904, 2021

Pozor – nova pravila pri računanju upada prihodkov!

19.04.2021|

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov se nanaša na ugotavljanje pogoja znižanja prihodkov, in sicer za ukrep povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZIUPDV in ZZUOOP (PKP3, 4 in 5) ter ukrep povračila mesečnega temeljnega dohodka po ZZUOOP (PKP5). Pravilnik je določal formuli za izračun povprečnih mesečnih prihodkov za leto 2019 oziroma za leto 2020 za tiste davčne zavezance, ki niso poslovali celo [...]

1904, 2021

Vračila prejetih upravičenj vezanih na protikorona ukrepe in prepoved določenih izplačil

19.04.2021|

Pri določenih protikorona ukrepih za zadržanje pomoči velja prepoved izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. Ti ukrepi so: PKP2 (ZIUZEOP-A): čakanje na delo, oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, izplačilo temeljnega dohodka PKP3 in PKP4 (ZIUOOPE in ZIUPDV): skrajšani delovnik PKP5 (ZZUOOP): izplačilo temeljnega dohodka PKP8 (ZDUOP): čakanje na delo, skrajšani delovnik, subvencioniranje minimalne plače V primeru, da [...]

1904, 2021

Na Uniji Smart Accouting iščemo pripravnike!

19.04.2021|

Računovodski servis Unija je mednarodna računovodska hiša, ki jo odlikujejo visoko kakovostne storitve računovodstva in svetovanja ter napredne IT rešitve. Za optimizacijo poslovanja naših strank smo razvili napredni sistem Unija Smart Accounting – računovodstvo nove generacije, ki povezuje ključne storitve: računovodstvo, IT rešitve in svetovanje. Z napredno obdelavo podatkov našim strankam zagotavljamo zanesljiv vpogled v prilagojena poročila, ki predstavljajo sodobno orodje pri njihovem poslovnem odločanju. Na Uniji pa smo tudi vedno [...]

1604, 2021

Uredba o embalaži in odpadni embalaži

16.04.2021|

Vlada je 8.4.2021 obravnavala in sprejela Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Z uredbo se za proizvajalce ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v Sloveniji za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Po novem bodo zavezanci za plačevanje vsa podjetja in vsi samostojni podjetniki, ki dajejo embalažo na slovenski trg. Novosti, ki jih Uredba določa: Pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na [...]

1504, 2021

Podaljšanje veljavnosti ukrepov za omilitev posledic Covid-19

15.04.2021|

Konec meseca marca 2021 je bilo v Uradnem listu Republike Slovenije s Sklepom o spremembah Sklepa o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov objavljeno podaljšanje ukrepov, ki se navezujejo na: obročno plačilo davkov in prispevkov, nadomestilo plače zaradi odrejene karantene ali višje sile delavca, temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljen dohodek ter upravičeno obdobje za pomoč v obliki nekritih fiksnih stroškov. Veljavnost zgoraj navedenih ukrepov je podaljšana do 30.6.2021. Podaljšala se je tudi veljavnost [...]

1404, 2021

Razpis za razvoj starejših zaposlenih

14.04.2021|

Naslednji teden bo predvidoma objavljen razpis za izboljšanje kompetenc starejših zaposlenih. Namen razpisa je spodbujanje podjetij k učinkovitemu upravljanju starejšega kadra, ter ciljnim zaposlenim omogočiti krepitev njihovih kompetenc, predvsem na digitalnem področju. Razpis spada v projekt  Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI ter prinaša sofinanciranje naslednjih aktivnosti: priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih; razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, (motivacijski programi za starejše zaposlene, usposabljanja [...]

1204, 2021

Poenostavitve pri najemih podaljšane do 30.6.2022

12.04.2021|

Odbor za mednarodne računovodske standarde s sedežem v Londonu (IASB) je podaljšal enoletno obdobje za uporabo praktičnih rešitev pri najemnikih. Oprostitve plačil najemnin se lahko obravnavajo poenostavljeno (brez preračuna PUS), če so znižanja in odpusti posledica pandemije Covid-19 in ni pomembnih sprememb v drugih določilih in pogojih najema (npr. ne gre hkrati za zmanjšanje kvadrature najetih površih). Poenostavitev se je  lahko uporabila le za plačila najemnin, ki zapadejo na ali pred [...]

HITRI KONTAKT
×