Vse novice2019-07-29T08:48:14+02:00

Novice

2110, 2021

Novosti obdavčitve dohodka pravnih oseb sprejete

21.10.2021|

V Državnem zboru so 20. oktobra sprejeli spremembe in dopolnitve zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki bodo pričele veljati z letom 2022. Poglavitne novosti so: zgodnejša možnost uveljavljanja znižanja davčne osnove za terjatve do kupcev v insolvenčnih postopkih (po novem že na podlagi prijave terjatev in ne šele na podlagi zaključka prisilne poravnave ali stečaja), rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi bodo že ob oblikovanju priznane v [...]

2010, 2021

Kateri ukrepi PKP so še v veljavi?

20.10.2021|

Večina ukrepov iz interventnih zakonov za blaženje posledic korona virusa ni več v veljavi. Veljavnih je le še peščica ukrepov, določenih v tako imenovanih PKP-jih, ki pa se v primeru, da jih vlada ne bo podaljšala, zaključijo z 31. 12. 2021. Spodaj so navedeni ukrepi, ki jih še vedno lahko koristite.   Ukrepi, ki so še v veljavi, so naslednji: finančne spodbude na podlagi programa finančnih spodbud COVID-19 (javni razpisi), delo [...]

1510, 2021

Objavljena dva nova vavčerja

15.10.2021|

Slovenski podjetniški sklad je v okviru REACT EU objavil dva nova vavčerja. Poleg že objavljenih vavčerjev se lahko podjetja prijavijo za koriščenje sredstev tudi na področju raziskave tujih trgov ter za namen dviga digitalnih kompetenc zaposlenih. Objavljena vavčerja: Vavčer za tržne raziskave tujih trgov, Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Skupno je sedaj objavljenih 12 vavčerjev, ki jih lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja za različne poslovne storitve.   Več [...]

1410, 2021

Kmalu sprejete spremembe obdavčitve dohodka pravnih oseb?

14.10.2021|

Za vas spremljamo obravnavo sprememb ZDDPO-2 v Državnem zboru, ki bi naj pričele veljati s 1.1.2022. Odbor za finance je pred nekaj dnevi dal dopolnjenemu predlogu zeleno luč, tako da bodo o njem razpravljali poslanci v drugi obravnavi, to je na 26. seji, ki se prične 18.oktobra. Trenutni predlog vsebuje naslednje ključne novosti: stroški reprezentance in nadzornega odbora bi naj bili priznani v višini 60 % stroškov (sedaj 50 %), oblikovanje [...]

1110, 2021

Nova konvencija o izogibanju dvojnemu obdavčevanju s Švedsko

11.10.2021|

Konvencija med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom, je bila sklenjena v Bruslju 12. 5. 2021. Konvencija bo nasledila veljavni Sporazum med SFRJ in Kraljevino Švedsko o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, ki ga je Slovenija nasledila z Aktom o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko. Objavljena je bila [...]

2809, 2021

Obdavčitev dohodkov napotenih delavcev v tujino in vpliv sprememb Uredbe na povračilo stroškov prevoza

28.09.2021|

V juliju sta bili objavljeni dve spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 104/2021, 114/2021; v nadaljevanju Uredba). V ustaljeni način izplačevanja povračil stroškov prevoza na delo in z dela sta vnesli spremembe, ki jih bomo morali upoštevati v gospodarstvu pri izplačilu plače za september, v javnem sektorju pa so spremembe začele veljati že pri izplačilu plače za julij 2021. Sprva so [...]

2809, 2021

Obvezen vpis elektronskega naslova za gospodarske družbe

28.09.2021|

Ne pozabite na obvezen vpis kontaktnega elektronskega naslova družbe najkasneje do 24. 2. 2022. Na podlagi spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) mora imeti družba v Poslovnem registru Slovenije vpisan kontaktni elektronski naslov. Obveznost velja za kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi za gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij. Obveznost ne velja za samostojne podjetnike. Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne [...]

2709, 2021

Novi vavčerji na voljo

27.09.2021|

Slovenski podjetniški sklad je v petek, 24. 9. 2021, objavil nove pozive za vavčerje. Po objavi vavčerja za prenos lastništva je podjetniški sklad objavil pozive tudi za druge vrste vavčerjev. Trenutno je na voljo 8 pozivov, na katere se lahko prijavite. Skupno imate lahko naenkrat v izvajanju največ 3 vavčerje, po zaključku enega od pozivov pa lahko oddate vlogo za prijavo na novega. Razpisani vavčerji: Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih, [...]

2109, 2021

UNIJA ACADEMY – program za računovodje nove generacije

21.09.2021|

Unija Smart Accounting, mednarodno računovodsko podjetje, razpisuje izobraževalni program za računovodje nove generacije. UNIJA ACADEMY je praktični program usposabljanja mladega kadra v trajanju 6 mesecev. V tem času boste spoznali delovanje našega celotnega podjetja - računovodstvo, svetovanje, IT storitve in prodajo. Program je zasnovan tako, da pridobite ogromno znanja z vseh področij poslovanjaUnije (vodenje poslovnih knjig, priprava internih poročil za poslovodstvo, priprava letnih poročil, finančna analiza poslovanja, davčni obračuni, način interne [...]

2109, 2021

Regres ob prenehanju delovnega razmerja

21.09.2021|

FURS je v spletni publikaciji o regresu za letni dopust objavil pojasnilo, kako ravnati v primeru prenehanja delovnega razmerja, če je delavec predhodno t.j. do 1.7. prejel celoten znesek regresa za letni dopust, ki je v celoti neobdavčen, ker ne presega zakonske višine neobdavčenega regresa, nato pa mu delovno razmerje preneha. Ob prenehanju delovnega razmerja namreč lahko delodajalec od delavca zahteva vračilo sorazmernega dela regresa, ki ga potem delavec vrne ali [...]

1709, 2021

Unija Izziv 2021

17.09.2021|

Unija Group, mednarodno računovodsko podjetje, organizira nagradni natečaj za dijake in študente "Unija Izziv 2021". Unija Izziv je tekmovanje za dijake in študente v izdelavi ustvarjalnega Poslovnega načrta Unije za obdobje 2021-2025. Natečaj je odprt za posameznike ali skupine mladih med 18. in 25. letom starosti. Glavni cilj Unija Izziva 2021 je, da mladi spoznajo delo sodobnih računovodskih podjetij in s praktičnim udejstvovanjem pridobijo specifična znanja in spretnosti. Tekmovanje bo potekalo [...]

1509, 2021

Ponovna objava Vavčerja za prenos lastništva

15.09.2021|

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 10. 9. 2021 v Uradnem listu ter na svoji spletni strani ponovno objavil nov Vavčer za lastništvo. Vavčer je bil ponovno izdan zaradi preprečevanja izgube delovnih mest, ohranitve likvidnosti podjetij, konkurence ter preprečevanja izpada prihodkov. Prenos lastništva za dotični javni poziv pomeni: prenos ali prodaja večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi, prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika – 72a. člen ZGD-1.   Z vavčerjem lahko [...]

HITRI KONTAKT
×