Vse novice2019-07-29T08:48:14+02:00

Novice

203, 2021

Suspenz pogodbe o zaposlitvi

02.03.2021|

Suspenz pogodbe o zaposlitvi v praktičnem smislu pomeni zamrznitev zaposlitvene pogodbe, to pomeni, da za čas suspenza mirujejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti iz delovnega razmerja, ki so neposredno vezane na opravljanje dela. Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem ostaja v veljavi, vendar delavec ne opravlja dela, delodajalec pa mu ne izplačuje plače in nadomestil. Delavec mora kljub temu, da v času suspenza ne hodi na delo, spoštovati druge obveznosti iz delovnega [...]

203, 2021

Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

02.03.2021|

Ministrstvo za finance je v Uradnem listu objavilo Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov. Pravilnik določa formuli za izračun povprečnih mesečnih prihodkov za leto 2019 oziroma za leto 2020, za tiste davčne zavezance, ki niso poslovali celo leto 2019 oziroma 2020. Nanaša se na delodajalce, ki so koristili ukrep povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo po ZIUOOPE, ZIUPDV in ali ZZUOOP, ter samozaposlene osebe, ki [...]

103, 2021

Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

01.03.2021|

FURS je izdal Pojasnilo številka 429-356/2021 z dne 26.2.2021 glede vpliva pomoči PKP na izračun odbitnega deleža, v katerem je obravnaval vprašanje, ali se plačila, ki jih davčni zavezanec prejme iz naslova protikorona ukrepov zaradi izpada prihodkov, oprostitve plačila davkov in prispevkov ali povračila dodatnih stroškov, ki so mu nastali v obdobju epidemije COVID-19, po DDV zakonodaji obravnavajo kot prave subvencije in se posledično vštevajo v imenovalec odbitnega deleža davčnem zavezancu, [...]

2502, 2021

Sprememba v zakonodaji o prenehanju opravljanja dejavnosti za samostojne podjetnike

25.02.2021|

V novem Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1K) sta s 24. 2. 2021 črtana dva člena, ki se nanašata na prenehanje opravljanja dejavnosti ali prenosa samostojnega podjetnika. Člena sta določala, da mora samostojni podjetnik 15 dni pred prenehanjem opravljanja svoje dejavnosti ali prenosu s.p.-ja to namero objaviti in ter navesti dan točni datum te spremembe, ter da mora s.p. pred vložitvijo prijave prenosa podjetja za vpis v register to objaviti na spletnih [...]

2302, 2021

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 (PKP8)

23.02.2021|

Državni zbor je 3. 2. 2021 potrdil osmi protikoronski paket interventnih ukrepov, Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covida-19 (ZDUOP), ki je stopil v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu in s katerim želi država omiliti posledice, ki jih ima epidemija na gospodarstvo, z različnimi vrstami interventnih ukrepov v obliki državnih pomoči. Podobno kot v sedmem protikoronskem paketu, to je Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega [...]

2302, 2021

Prioritetni inšpekcijski nadzori FURS-a v letu 2021

23.02.2021|

Finančni inšpekcijski nadzori bodo tudi v letu 2021 ciljno usmerjeni v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Ob tem bo na izvajanje inšpekcijskega nadzora v letu 2021 pomembno vplivala tudi nujnost izvajanja nadzorov v zvezi z uveljavljanjem prejetih pomoči in oprostitev, ki so jih bili subjekti deležni v okviru ukrepov za zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID-19 (t.i. PKP ukrepi). Kaj bo [...]

2202, 2021

Minimalno plačilo višje tudi za dijake in študente

22.02.2021|

Ministrstvo za delo je uskladilo najnižjo urno postavko za dijaško in študentsko delo – ta zdaj znaša najmanj 5,89 EUR bruto. Novo urno postavko morajo delodajalci upoštevati od 19.2.2021 dalje, kar pomeni, da lahko delo, ki je bilo opravljeno do vključno 18.2.2021 plačajo še po stari minimalni urni postavki, ki znaša 5,4 EUR bruto. Študenti sicer od bruto zneska plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %, delodajalci [...]

1902, 2021

Kdaj in kako davčni zavezanec izstopi iz sistema DDV?

19.02.2021|

Davčni zavezanec je dolžan davčnemu organu prijaviti vsako spremembo v zvezi z dejavnostjo, kar vključuje tudi prenehanje identifikacije za namene DDV. Do prenehanja identifikacije za namene DDV lahko pride na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.   Prenehanje identifikacije na zahtevo zavezanca  Zahtevek za prenehanje identifikacije lahko predloži davčni zavezanec s sedežem oziroma stalnim oziroma običajnim prebivališčem v Sloveniji, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ne presega limita 50.000 evrov obdavčljivega [...]

1802, 2021

PKP8 in ukrepi za pomoč delodajalcem glede minimalne plače

18.02.2021|

Z letom 2021 se je spremenila višina minimalne plače na 1024,24 EUR. Da bi omogočili lažji prehod, je država s PKP8 oziroma ZDUOP (Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19) sprejela ukrepa, ki bosta v nekem delu razbremenila delodajalce pri izplačilu minimalnih plač. Ukrepa za pomoč delodajalcem: subvencija v višini 50 EUR mesečno na zaposlenega, ki prejema minimalno plačo (januar – junij 2021); minimalna osnova za plačilo prispevkov bo enaka [...]

1702, 2021

Na kaj morate paziti pri potnih nalogih

17.02.2021|

Potni nalog je podlaga za povračilo potnih stroškov. Z nalogom tako zaposleni kot družba izkazujeta, da je bila pot opravljena na podlagi potrebe družbe. Pri inšpekcijskih pregledih se velikokrat pozornost usmeri na sestavo potnega naloga ter dejansko dokazilo, da je bila pot poslovno potrebna in ali je bila dejansko izvedena. Inšpektorji so opazili, da namreč nekatere družbe izkoriščajo navidezne poslovne poti za izplačilo takšnih in drugačnih kompenzacij, ki bi drugače bile [...]

1602, 2021

Ali bo Vlada RS sprejela predloge GZS glede ukrepov PKP9?

16.02.2021|

Gospodarska zbornica Slovenije je včeraj na Vlado RS in druga pristojna resorna ministrstva poslala predloge devetega protikorona paketa – PKP9, s katerim predlaga ukrepe za gospodarstvo, ki do sedaj še niso bili sprejeti (oziroma bi določene podaljšali), vse z namenom pomoči gospodarskim subjektom in blaženja posledic, ki jih ima na gospodarstvo koronavirus.   Kateri so ključni ukrepi, ki jih predlaga GZS? oprostitev vračila prejetih pomoči pri prepovedi opravljanja dejavnosti delno ali [...]

1602, 2021

Poziv za prevzem brezplačnih mask za samozaposlene in mikro podjetja je podaljšan

16.02.2021|

Obrtno-podjetniška zbornica je podaljšala poziv za prevzem brezplačnih mask za samozaposlene in mikro podjetja. OZS je za samozaposlene in mikro podjetja, ki imajo do 4 zaposlene, že novembra omogočila prijavo za pridobitev brezplačne zaščitne opreme – zaščitnih mask. Poziv so zdaj podaljšali do razdelitve mask, zato pohitite in se prijavite, če še niste koristili te priložnosti. Za prijavo morate v celoti izpolniti prijavo na povezavi https://www.ozs.si/maske. Prevzem mask bo mogoč pri [...]

HITRI KONTAKT
×