Spremembe Zakona o delovnih razmerjih
20. oktobra, 2023

Vlada potrdila spremembe Zakona o delovnih razmerjih

Vlada RS je potrdila spremembe Zakona o delovnih razmerjih, ki jih bo sedaj obravnaval Državni Zbor. Predlog novele prinaša naslednje spremembe:

  • dodatnih pet dni neplačanega dopusta v primeru oskrbe oziroma nege družinskega člana (zdravstveni razlogi);
  • pet dni plačanega dopusta za žrtve nasilja v družini (za urejanje zadev na CSD, sodišču..);
  • spremembe pri opozorilu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi (rok za zagovor);
  • sprememba roka v primeru pisnega opozorila pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga (rok, v katerem delavec ne sme ponovno storiti kršitve, se s predlogom spreminja iz enega leta na šest mesecev);
  • zagotovljena je pravica do odklopa, ki daje delavcu možnost, da ga delodajalec ne more poklicati v popoldanskem času oziroma v času tedenskega počitka, med vikendom ali dopustom;
  • možnost delavca, da od delodajalca zahteva drugo, predvidljivejšo in varnejšo obliko zaposlitve, kadar je ta na voljo;
  • večja varnost delovnih predstavnikov v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi;
  • možnost predloga delavca (ki ima otroka do osmega leta starosti), da delodajalcu predlagala sklenitev pogodbe o zaposlitvi za krajši delovni čas za določen čas;
  • spremembe pri gradbenih in agencijskih delavcih.

Ker pa je predlog sprememb Zakona o delovnih razmerjih neusklajen z delodajalskimi organizacijami, lahko pričakujemo, da bodo spremembe sprejete v drugačni vsebini.