Vlada določila seznam blaga z začasno oprostitvijo uvoznih dajatev
3. oktobra, 2022

Vlada določila seznam blaga z začasno oprostitvijo uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu

Odlok ureja seznam blaga z oprostitvami uvoznih dajatev in DDV. Velja do 31.12.2022.

Blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2022, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu, je naslednje:

  1. Oprema za zaščito ust in nosu (tarifne oznake: 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 10, 6307 90 93, 6307 90 95, 9020 00 10 in 9020 00 90); ter
  2. COVID-19 testi, instrumenti in naprave za analizo vzorcev: kompleti za testiranje na osnovi imunoloških reakcij (tarifna oznaka: 3822 19 00 10), diagnostični reagenti na osnovi testa nukleinske kisline s polimerazno verižno reakcijo (PCR) (tarifna oznaka: 3822 19 00 10), diagnostični »in vitro« laboratorijski instrumenti in aparati (tarifna oznaka: 9027 89 90), kompleti za analizo vzorcev (tarifni oznaki: 9018 90 84 in 9027 89 90).

 

Vir: Uradni list RS