Visoka strokovnost

Visoka strokovnost je temeljni dejavnik, ki vpliva na izbor računovodskega servisa, vpliva pa tudi na zaupanje naročnikov. Ustrezna strokovna struktura zaposlenih je ključni pogoj za opravljanje strokovno zahtevnejših storitev tudi za najzahtevnejše naročnike. Sodelavci UNIJE svojo strokovnost potrjujejo tako s svojo formalno izobrazbo kot tudi s stalnim strokovnim izobraževanjem. Preko 100 ur letnega usposabljanja krepko presega evropsko povprečje, ki se giblje med 30 in 40 ur. Zavedamo se, da lahko le z usposobljenim strokovnim kadrom postavljamo in vzdržujemo zastavljene visoke strokovne standarde.

Na Uniji posebno skrb namenjamo rasti intelektualnega kapitala ter sistematično investiramo v izpolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih – že vrsto let se uvrščamo na lestvico TOP 10 slovenskih podjetij izobraževalcev.

Preverite kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS