Državni zbor je na seji 13.12.2018 sprejel Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači ZMinP-B, ki določa višjo minimalno plačo:

  • 886,63 EUR bruto od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019.
  • 940,58 EUR bruto od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020.
  • Od 1. januarja 2021 pa se bo minimalna neto plača določala vsako leto posebej, upoštevaje minimalne življenjske stroške.

Hkrati prinaša tudi določilo, da se bodo iz minimalne plače izvzeli vsi dodatki, določeni z zakonom in drugimi predpisi ter kolektivnimi pogodbami, ter del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Dodatki iz minimalne plače se bodo izločili od 1.1.2020 in ne že takoj po novem letu, kot je bilo prvotno predvideno.

Z uvedbo novega načina za izračun bo minimalna plača omejena tako navzgor kot navzdol, tj. najmanj 20 in največ 40 odstotkov nad minimalnimi življenjskimi stroški.

Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, do uveljavitve tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/15).

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.