Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
22. decembra, 2021

Ustavno sodišče razveljavilo ukrep PKP7 glede upokojevanja starejših delavcev

Eden izmed ukrepov PKP7 je delodajalcu omogočal, da delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, če ta izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev.

Bolj podrobno je določal, da delodajalec delavcu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtim odstavkom 27. člena ZPIZ-2.

Ustavno sodišče je ukrep začasno zadržalo že februarja, sedaj pa je sodišče presodilo, da je ureditev v neskladju s Konvencijo št. 158 Mednarodne organizacije dela in Evropsko socialno listino ter posledično z 8. členom ustave.

Odpovedi, ki so bile delavcem vročene na podlagi tega ukrepa PKP, so prenehale pravno veljati in učinkovati.