22. decembra, 2021

Ustavno sodišče razveljavilo ukrep PKP7 glede upokojevanja starejših delavcev

Eden izmed ukrepov PKP7 je delodajalcu omogočal, da delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, če ta izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev.

Bolj podrobno je določal, da delodajalec delavcu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtim odstavkom 27. člena ZPIZ-2.

Ustavno sodišče je ukrep začasno zadržalo že februarja, sedaj pa je sodišče presodilo, da je ureditev v neskladju s Konvencijo št. 158 Mednarodne organizacije dela in Evropsko socialno listino ter posledično z 8. členom ustave.

Odpovedi, ki so bile delavcem vročene na podlagi tega ukrepa PKP, so prenehale pravno veljati in učinkovati.