Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
22. decembra, 2021

Ustavno sodišče razveljavilo ukrep PKP7 glede upokojevanja starejših delavcev

Eden izmed ukrepov PKP7 je delodajalcu omogočal, da delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi, če ta izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev.

Bolj podrobno je določal, da delodajalec delavcu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga in z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s prvim in četrtim odstavkom 27. člena ZPIZ-2.

Ustavno sodišče je ukrep začasno zadržalo že februarja, sedaj pa je sodišče presodilo, da je ureditev v neskladju s Konvencijo št. 158 Mednarodne organizacije dela in Evropsko socialno listino ter posledično z 8. členom ustave.

Odpovedi, ki so bile delavcem vročene na podlagi tega ukrepa PKP, so prenehale pravno veljati in učinkovati.