Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Unija Smart Accounting d.o.o.
Tržaška cesta 515
1351 Brezovica pri Ljubljani
+386 1 360 20 00
+386 3 060 30 01

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Pristaniška ulica 8

6000 Koper

+386 5 777 40 10

+386 1 360 20 00

fb fb fb fb
1. junija, 2017

Uredbu o izmjenama uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

Članak 1.
U Uredbi o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 97/13), u članku 2. točka 1. mijenja se i glasi:
>1. plovilo je brodica ili jahta strane državne pripadnosti namijenjena razonodi, sportu ili rekreaciji, koja se koristi bez naplate, uključujući brodice i jahte koje sudjeluju u sportskim natjecanjima, humanitarnim akcijama ili nautičkim sajmovima”.

Članak 2.
U članku 4. podstavak 3. mijenja se i glasi:
> – platiti propisane naknade sukladno posebnim propisima”.
Podstavak 4. briše se.
Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 4.

Članak 3.
U članku 5. podstavak 1. mijenja se i glasi:
> – platiti propisane naknade sukladno posebnim propisima”.
Podstavak 2. briše se.
Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2.

Članak 4.
U članku 6. stavku 3. riječi: >zaposlenici pravne osobe ili” brišu se.

Članak 5.
Naslov iznad članka 8. mijenja se i glasi: >II. NAKNADA ZA SIGURNOST PLOVIDBE”.
U članku 8. stavku 1. riječi: >i zaštitu od onečišćenja” brišu se.

Članak 6.
Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u >Narodnim novinama”.

Izvor: Narodne novine