Povratna in nepovratna sredstva za razvoj gospodarstva, turizma in športa Unija Smart Accounting
22. februarja, 2023

Tudi letos na voljo povratna in nepovratna sredstva za razvoj gospodarstva, turizma in športa

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je napovedalo, da bo letos z izvajalskimi organizacijami in SID banko gospodarstvu, turizmu in športu namenilo kar 634,4 milijona evrov novih finančnih spodbud.

Na ministrstvu se zavedajo, da je pomoč gospodarstvu za omilite v energetske krize pomembna za njegovo preživetje, predvsem pa ohranitve konkurenčnosti. Potrebna so nadaljnja vlaganja v razvoj in rast podjetji ter digitalni in zeleni prehod in posledično višja produktivnost ter dodana vrednost na zaposlene.

Z  ukrepi bo ministrstvo podprlo naslednjih osem področij:

  • nova interventna posojila za omilitev posledic energetske ali ukrajinske krize, ki bodo namenjena za investicije in obratna sredstva – skupaj 110 milijonov evrov oziroma 36,1 % razpisanih sredstev. Gre za vzpostavitev novih finančnih instrumentov pri Slovenskem podjetniškem skladu in SID banki na osnovi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize;
  • gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij – 83,1 milijona evrov oziroma 27,2 %;
  • raziskave in razvoj – 33,9 milijona evrov oziroma 11,1 %;
  • podjetništvo in internacionalizacija – 29,3 milijona evrov oziroma 9,6 %;
  • šport – 16,8 milijona evrov oziroma 5,5 %;
  • spodbujanje lesno predelovalne industrije –13,0 milijona evrov oziroma 4,3 %;
  • spodbujanje razvoja turizma – 10,7 milijona evrov oziroma 3,5 %;
  • krožno gospodarstvo – 8,2 milijona evrov oziroma 2,7 %.

Izvajalske institucije in SID banka bodo objavile predvidoma še dodatnih 17 ukrepov v vrednosti 329,5 milijona evrov (med ukrepe SID banke iz zadevnega načrta zajemamo le ukrepe, ki so oblikovani iz naslova vplačila sredstev s strani MGTŠ).

V primeru, da načrtujete investiranje v vašem podjetju in vas zanima pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev, nas kontaktirajte na dejan.kaligaro@unija.com.