Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
30. julija, 2018

Troškovi smještaja i prehrane radnika

Kako se troškovi smještaja i prehrane radnika koje poslodavci podmiruju za svoje radnike ne bi smatrali plaćom potrebno je da, osim ugovora o radu na određeno vrijeme, budu ispunjeni sljedeći uvjeti:

  • s radnik radi u sjedištu poslodavca ili njegovoj poslovnoj jedinici,  izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika (mjesto rada se razlikuje od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara),
  • s računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane moraju glasiti na poslodavca i
  • s računi moraju biti podmireni bezgotovinskim putem.

Ako je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Vezano uz obračun PDV-a na troškove prehrane i smještaja sezonskih radnika i mogućnost odbitka pretporeza, ističemo mišljenje MF-PU od 23.3.2018. kojim je navedeno da se pružanje tih usluga ne može smatrati uslugama obavljenim u svrhu oporezivih transakcija poreznog obveznika te porezni obveznici nemaju pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima za usluge smještaja i prehrane za te radnike.

Izvor: ( Teb )