V letu 2021 bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru spodbude za razvoj namenilo 410,5 milijonov EUR povratnih sredstev. Zagotovljena bodo preko razpisov in ukrepov, osredotočena pa bodo predvsem na mala in srednja podjetja. V nadaljevanju bomo predstavili ukrepe in razpise za porabo namenskih sredstev.  Več informacij na temo povratnih sredstev je na voljo na povezavi TUKAJ.

Povratna sredstva Lastnosti Predvidena objava
PS1- KROŽNO GOSPODARSTVO • 40 milijonov EUR,
• upravičenci: v usklajevanju,
• naložba v nova opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva,
• upravičeni stroški: v usklajevanju.
Prva polovica 2021
P1 PLUS 2020 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE – PKP7 • 100 milijonov EUR,
• mikro, mala in srednja podjetja, (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja),
• garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere,
• upravičeni stroški: investicije, obratna sredstva v obdobju 1.1.2021 do 31.12.2022,
• obrestna mera: zelo ugodna (še v usklajevanju),
• ročnost: do 10 let,
• moratorij: do 24 mesecev.
Marec 2021
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA, BREZOBRESTNA POSOJILA • 90 milijonov EUR,
• mikro, mala, srednja velika podjetja (g.d., s.p., zadruge, zavodi, socialna podjetja, tudi turistične agencije),
• brezobrestna likvidnostna posojila za MSP vključno s turističnimi agencijami,
• upravičeni stroški: investicije in obratna sredstva v obdobju 4 mesecev pred oddajo vloge na SPS, do največ 8 mesecev po odobritvi kredita,
• ročnost: do 5 let,
moratorij: do 6 mesecev,
• zavarovanje: menice in/ali pogodba v notarskem zapisu in ali osebno poroštvo
• brez stroškov odobritve.
Marec 2021
POSOJILA ZA TURIZEM IN GOSTINSTVO S POROŠTVOM DRŽAVE SID BANKA • Ugodna posojila za turizem in gostinstvo v vrednosti 200 mio EUR,
• višina jamstvenega sklada v vrednosti 100 mio EUR.
/

 


 

Vam je bil članek všeč? Prijavite se na prejemanje mesečnih e-novic s področja računovodstva, davkov, financ in prava.
Vaš e-naslov *
Ime
Priimek
Podjetje
Vir prijave
Name *
Zašèitno z reCAPTCHA pod pogoji.