Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
22. septembra, 2022

Sprememba Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

V Uradnem listu Republike Slovenije je bil 3. avgusta 2022 objavljen Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP). Le-ta posredno spreminja tudi Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). ZDDPO-2 spreminja v delu, ki se nanaša na priznavanje stroškov reprezentance in nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora.

Za davčna obdobja, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2023 se vrača nazaj priznavanje stroškov reprezentance in nadzornega sveta oziroma drugega organa, ki opravlja zgolj funkcijo nadzora v višini 50%. Torej bo priznavanje omenjenih stroškov v višini 60% veljalo samo v letu 2022.