Sprememba tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
18. julija, 2023

Sprememba tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Prvega julija je začela veljati nova tarifna priloga Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Ur. l. RS št. 74/2023, z dne 7. 7. 2023), ki določa višino najnižjih osnovnih plač, višino povračil stroškov prevoza na delo in z dela, prehrane med delom ter prehrane na službenih potovanjih (dnevnice). Tako morate delodajalci, ki vas zavezuje kolektivne pogodba, delavcem od 1. 7. dalje zagotavljati najnižje osnovne plače oziroma povračila stroškov, najmanj v spodaj določenih zneskih.

Najnižje osnovne plače
Tarifni razredOpisEUR
I.Enostavna dela825,20
II.Manj zahtevna dela856,87
III.Srednje zahtevna dela907,76
IV.Zahtevna dela969,00
V.Bolj zahtevna dela1.080,10
VI.Zelo zahtevna dela1.194,02
VII.Visoko zahtevna dela1.424,02
Povračila stroškov
Prevoz na delo in z dela0,19 EUR
Prehrana med delom6,71 EUR
Službena potovanja v Republiki Sloveniji – dnevnice
6 – 8 ur7,56 EUR
8 – 12 ur10,81 EUR
nad 12 ur21,34 EUR