Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Sprememba davčne uredbe – višji neobdavčen znesek za prehrano med delom
31. avgusta, 2022

Sprememba davčne uredbe – višji neobdavčen znesek za prehrano med delom

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji izdala spremenjeno Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, s katero je povišala neobdavčen znesek prehrane med delom. Tako se po novem v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne bo všteval znesek prehrane med delom v višini 7,96 EUR (sedaj 6,12 EUR) za vsak dan, ko je delavec prisoten na delu štiri ure več. Če je delavec na delu prisoten deset ali več ur, pa je poleg neobdavčenega zneska prehrane iz prejšnjega stavka upravičen tudi do 0,99 EUR (sedaj 0,76 EUR) za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti.

Sprememba vpliva na davčno obravnavo povračil stroškov prehrane med delom, zato ne bodo vsi delavci upravičeni do višjega zneska prehrane med delom, razen v primeru, če bo takšno odločitev sprejel delodajalec. Bo pa sprememba veljala za vse tiste, ki imajo v internih aktih, pogodbah o zaposlitvi ali zavezujočih kolektivnih pogodbah določeno, da so upravičeni do povračila stroškov za prehrano med delom v višini, določeni v davčni uredbi (oziroma najvišjem znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja).

Sprememba se bo začela uporabljati za povračila stroškov za september 2022.