Novela Zakona o gospodarskih družbah
25. julija, 2023

Sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah, ki po novem predvideva vpis evropskih podružnic slovenskih družb v register

Državni zbor Republike Slovenije je na seji 28. junija 2023 soglasno sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1L), z dodatkom novega 31.a člena, ki ureja vnos evropskih podružnic družb s sedežem v Republiki Sloveniji v poslovni register.

Novi 31.a člen zagotavlja učinkovito ureditev in prenos podatkov o podružnicah, ki jih ustanovi kapitalska družba s sedežem v Sloveniji v drugih državah članicah Evropske unije. Ta novost se odraža v učinkovitem sistemu povezovanja poslovnih registrov, ki ga je vzpostavila Direktiva 2017/1132/EU.

Novosti, ki jih prinaša sprejet zakon, so sledeče:

  1. V register se bodo vnesli vsi relevantni podatki o podružnici, ki deluje v drugi državi članici in jo ustanovi kapitalska družba s sedežem v Republiki Sloveniji. To bo zagotovilo transparentnost in sledljivost podružnic, ki poslujejo na evropskem trgu.
  2. Registrski organ bo samodejno vpisal podatke o podružnici, ki jih prejme prek sistema povezovanja poslovnih registrov. Ta avtomatiziran pristop bo omogočil učinkovito izmenjavo podatkov in zagotovil doslednost pri vnosu informacij.
  3. Vneseni podatki o podružnici se bodo nahajali med podatki o matični družbi v register, kar bo olajšalo preglednost in konsolidacijo informacij.

Zakon, ki se nanaša na vnos evropskih podružnic slovenskih družb v register, bo začel veljati 21. 7. 2023, s čimer bo Republika Slovenija stopila v korak z evropskimi standardi in dodatno spodbudila širitev podjetij na mednarodnih trgih.