Skrbni pregled poslovanja

Due diligence

Due diligence

Skrbni pregled poslovanja (DUE DILIGENCE) je oblika pridobivanja informacij, ki so potrebne pri sprejemanju strateških odločitev oziroma pomeni analizo poslovanja podjetja in oceno tekočih ter prihodnjih poslovnih tveganj. Investitorji morajo vedeti, kaj kupujejo in predvsem, kakšna so tveganja zaradi preteklega poslovanja.

Namen

Namen skrbnega pregleda je preprečiti morebitna negativna presenečenja po nakupu ali investiciji v določeno podjetje. Skrbni pregled podjetja razkrije pravna, davčna, finančna, operativna in druga tveganja.

Najpogostejše vrste skrbnih pregledov so:

Davčni skrbni pregled
Finančni skrbni pregled
Pravni skrbni pregled
Komercialni skrbni pregled
Operativni skrbni pregled
Tehnološki skrbni pregled

Specialisti

Zaposleni specialisti v računovodski hiši UNIJA imajo dolgoletne izkušnje pri izvedbi davčnih, pravnih in finančnih skrbnih pregledov. Skrbne preglede opravljamo za ciljna podjetja s sedežem v celotni Adriatic regiji.

Naša ekipa strokovnjakov

Naša ekipa strokovnjakov, ki opravi skrben pregled poslovanja, se osredotoča predvsem na identifikacijo potencialnih tveganj, ki jih morate kot kupec upoštevati pri nakupu ciljnega podjetja. Ugotavlja se gibanje finančnih kazalnikov v preteklem obdobju, preverja postavljene finančne plane in realnost doseganja planov, preveri kvaliteto virov sredstev in pravilnost izkazanih obveznosti do virov sredstev.

Prav tako zelo pomemben del skrbnega pregleda zajema tudi analizo davčnih tveganj iz naslova poslovanja družbe v preteklosti. Morebitna tveganja za bodoče poslovanje prav tako predstavljajo vse pogodbe z deležniki ciljnega podjetja (kupci, zaposleni, dobavitelji…).

Ta tveganja preverimo pri izvedbi pravnega skrbnega pregleda, ki nam razjasni potencialna tveganja iz naslova že sklenjenih pogodb. Kakovost tehnološke opreme, dejansko vrednost in tveganja z bodočo uporabo opreme pa preveri nas zunanji strokovnjak.

Preverite, kako
lahko Unija
pomaga vam!

KONTAKTIRAJTE NAS