Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
30. julija, 2018

Sezonski radnici

Dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 128/17) dopunjen je, pored ostalog, čl. 7. st. 35. kojim je omogućeno poslodavcima da sezonskim radnicima omoguće smještaj i prehranu bez plaćanja poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Koji uvjeti pritom moraju biti ispunjeni i na koje se radnike odnosi takva mogućnost?

Prethodno navedenim člankom Pravilnika propisano je da se trošak smještaja i prehrane može omogućiti bez plaćanja poreza na dohodak onim radnicima koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi. Zakonom o radu (Nar. nov, br. 93/14 i 127/17), čl. 16., propisan je obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu samo za stalne sezonske poslove te je navedeno da poslodavac, ako pretežno posluje sezonski, za obavljanje stalnih sezonskih poslova može sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove. Iako bi iz ove odredbe proizašlo da bi se mogućnost neoporezivog osiguranja smještaja i prehrane odnosila samo na stalne sezonske radnike, intencija zakonodavca je bila to omogućiti svim poslodavcima koji sezonski posluju i koji zapošljavaju sezonske radnike na određeno vrijeme, a ne samo poslodavcima koji zapošljavaju stalne sezonske radnike.

Navedeno je dodatno pojašnjeno i mišljenjem MF-PU od 18.4.2018.  u kojem se, pored ostalog, ističe: “… poslodavac koji pretežno posluje sezonski i/ili koji u pojedinim mjesecima unutar kalendarske godine ima pojačanu potrebu za radnicima zbog većeg obima posla koji je načelno vezan uz određene događaje, vremenske prilike, geografsko područje poslovanja, točno određeno doba u godini kada se pojedini poslovi mogu obavljati i sl. te iz tih razloga s određenim fizičkim osobama sklopi ugovore na određeno vrijeme i za točno utvrđeno svrhu, odnosno dok traje potreba, može im neoporezivo osigurati smještaj i prehranu za vrijeme rada pod uvjetima propisanim člankom 7. stavkom 35. Pravilnika, a pri tome nije bitno radi li se o hrvatskim državljanima ili strancima, odnosno radi li se o ugovoru za stalne sezonske poslove ili jednokratnom ugovoru o radu na određeno za obavljanje sezonskih poslova. „