Rezervacije v davčnem obračunu Unija Smart Accounting
16. februarja, 2023

Rezervacije v davčnem obračunu za l. 2022 prvič po novem

Spremembe glede rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in rezervacij za jubilejne nagrade se uporabljajo za davčna obdobja, ki se začnejo od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026.

Za ta davčna obdobja velja, da se za dodatno oblikovane rezervacije lahko uveljavlja kot znižanje davčne osnove 100 % oblikovanih rezervacij, med tem ko smo za predhodna obdobja lahko uveljavljali zgolj 50 % zneska, preostalih 50 % pa šele ob njihovi porabi oziroma odpravi.

Davčni zavezanci imajo med rezervacijami tako tiste, ki so le delno zniževale davčno osnovo, kot tiste, ki jih znižujejo v celoti, zato je seveda potrebno voditi evidence tako, da bodo na dolgi rok vse pravilno upoštevane v obračunu DDPO.  V ta namen imajo davčni zavezanci možnost uporabiti različne metodologije, lahko pa se tudi odločijo, da v teh letih še naprej uveljavljajo zgolj 50 % rezervacij ob oblikovanju in 50 % ob odpravi, če jim je to manjše administrativno breme.  Vse to velja tudi za tiste, ki bodo v letu 2022 prvič pripoznali rezervacije (zaradi vpliva pomembnosti rezervacij, spremembe računovodske usmeritve, popravka napake), saj tudi ti ne bodo mogli vseh 100 % naknjiženih rezervacij uveljavljati za znižanje davčne osnove, temveč jih bodo morali razdeliti na del, ki se nanaša na pretekla leta, in na del, ki se nanaša na zadnje davčno leto.

Vir: FURS