Računovodstvo, IT rešitve in davčno svetovanje

Kapucinski trg 11

4220 Škofja Loka

+386 4 506 04 00

Sončni Log 7

1370 Logatec

+386 1 360 20 47

Ljubljanska cesta 28

8000 Novo mesto

+386 1 360 20 26

Petrovče 256

3301 Petrovče

+386 3 424 43 11

Titova cesta 2a

2000 Maribor

+386 2 205 88 37

Rožna ulica 4

5280 Idrija

+386 5 777 55 00

Cesta 4. julija 24

8270 Krško

+386 65 557 712

fb fb fb fb
Rezervacije v davčnem obračunu Unija Smart Accounting
16. februarja, 2023

Rezervacije v davčnem obračunu za l. 2022 prvič po novem

Spremembe glede rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in rezervacij za jubilejne nagrade se uporabljajo za davčna obdobja, ki se začnejo od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2026.

Za ta davčna obdobja velja, da se za dodatno oblikovane rezervacije lahko uveljavlja kot znižanje davčne osnove 100 % oblikovanih rezervacij, med tem ko smo za predhodna obdobja lahko uveljavljali zgolj 50 % zneska, preostalih 50 % pa šele ob njihovi porabi oziroma odpravi.

Davčni zavezanci imajo med rezervacijami tako tiste, ki so le delno zniževale davčno osnovo, kot tiste, ki jih znižujejo v celoti, zato je seveda potrebno voditi evidence tako, da bodo na dolgi rok vse pravilno upoštevane v obračunu DDPO.  V ta namen imajo davčni zavezanci možnost uporabiti različne metodologije, lahko pa se tudi odločijo, da v teh letih še naprej uveljavljajo zgolj 50 % rezervacij ob oblikovanju in 50 % ob odpravi, če jim je to manjše administrativno breme.  Vse to velja tudi za tiste, ki bodo v letu 2022 prvič pripoznali rezervacije (zaradi vpliva pomembnosti rezervacij, spremembe računovodske usmeritve, popravka napake), saj tudi ti ne bodo mogli vseh 100 % naknjiženih rezervacij uveljavljati za znižanje davčne osnove, temveč jih bodo morali razdeliti na del, ki se nanaša na pretekla leta, in na del, ki se nanaša na zadnje davčno leto.

Vir: FURS